Gerekçesiz ret kararı verilmesi, idarenin gerekçesiz şekilde işlemi kabul etmemesi, ret kararının gerekçesiz olması, gerekçesiz verilen idari karar bozulur mu ? Gerekçesiz verilen karara karşı ne yapabiliriz ?

Yabancılar hukuku alanında yoğunlukla çalışmaktayız. Son zamanlarda ülkemize gelen yabancıların sayıca artmasından, siyasi karışıklıklar, basına yansıyan olumsuz haberlerden dolayı yabancıların bazen talepleri incelenmeden reddedilmektedir.

ek delil

İncelemeden reddedilen taleplere karşı hızlıca idari yargıda iptal davalarını açmaktayız. Genellikle karşılaştığımız durum, idarenin dosyayı incelememiş olması sebebiyle başvuruyu reddedecek sebep bulamaması buna karşı matbu formlara sonradan ‘ diğer nedenler ‘ şeklinde başlık ekleyerek kendince işleme kılıf uydurmasıdır.

Gerekçe sunmamak denetimden kaçmaktır.

İdarenin işlemlerinin gerekçeli ve denetlenebilir olması gerekir. Kişi başvurusunun neden kabul edilmediğini idarenin cevabından kolaylıkla anlayabilmelidir. Ancak uygulamada, ‘gereken kriterleri sağlamadığı’, ‘ diğer nedenler’ ‘ kamu güvenliği ‘ gibi ne olduğu belirsiz ifadelerle başvuruların reddedildiği görülmektedir.

Gerekçesiz ret keyfiliktir.

‘diğer nedenler’ açıklmasıyla reddedilen başka bir başvurumuza ilişkin açtığımız davada, yerel mahkeme itirazlarımızı dikkate almamış, gerekçesiz kararın hukuk uygun olduğu yorumunu yapmıştır.

Yerel mahkemenin hakkaniyete aykırı, yavan kararı üzerine dosya istinaf edilmiş, Bölge İdare Mahkemesi;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddedesinin (1/a) bendi uyarınca, idari yargı yerlerince, idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuki denetime tabi tutulması; idari işlemlerin, mutlak suretle maddi veya (mevzuattan kaynaklı) yasal bir sebebe dayanması ve ilgili idari işleme karşı açılan davalarda, idarece dayanılan yasal sebebin dava sürecinde geçerliliğini koruması ve yargısal denetimin de bu kabule göre yürütülmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda dava konusu işlem incelendiğinde, davacının kısa dönem ikamet izni verilmesi talebinin “Diğer Nedenler” işaretlenmek suretiyle reddedilmesine karşın, “Diğer Nedenler”in ne olduğuna ilişkin hiçbir açıklamaya yer verilmediği görülmekte olup dava konusu işlemin bu haliyle “sebep yokluğu” ile malul olduğu ve işlem sebebini bilmeyen davacının iddia ve savunma hakkını kısıtladığı açıktır
. ‘ Bursa Bölge İdare Mahkemesi 3.İdari Dava Dairesi 2021/873 E. 2022/527 K. 05.04.2022 Tarih

yorumunu yapmış ve devamında dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar vermiştir.

İdarenin başvuruyu gerekçesiz olarak reddetmesi hak arama hürriyetini kısıtlar. Gerekçesiz karar verilmesi hukuk devletinde kabul edilemez. Gerekçesiz kararın ise mahkeme tarafından tanınması hukuk güvenliğini sarsar. Bölge İdare Mahkemesi yukarıdaki kararı ile idarenin kararlarının gerekçesiz verilmesinin mümkün olmadığını içtihat etmiştir.

Yorum Bırakın

Recent Articles

Haziran 9, 2023
İzmir Ceza Avukatının Bir Günü: Zorluklar ve Sıklıkla Karşılaşılan Suçlar
Haziran 9, 2023
Bir Mahkemeden Başka Mahkemeye Nasıl Evrak Sunulur?
Haziran 5, 2023
Alt Kira Yasağı ve Alt Kira Sebebiyle Tahliye Davası
Haziran 5, 2023
Sağlık Kurulu Heyet Raporuna İtiraz Usulü
Haziran 1, 2023
E-DEVLET İle Dava Dosya Sorgu ve İnceleme Nasıl Yapılır? UYAP Dosya Sorgulama
Mayıs 30, 2023
İdari Yargıda Duruşma Açılması
Mayıs 28, 2023
Çalışma İzni Nedir? Nasıl Alınır?
Mayıs 28, 2023
التغييرات الأخيرة في طلبات تصريح الإقامة في إسطنبول
Mayıs 28, 2023
Changes in Residence Permit Applications in Istanbul
Mayıs 27, 2023
Platon ve Ariston’un Adalet Anlayışı ve Türk Hukuku
Mayıs 27, 2023
Türkiye’de Yabancıların Vatandaşlık Kazanma Süreci ve Şartları
Mayıs 26, 2023
İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davaları
Mayıs 26, 2023
İstanbul’da İkamet İzni Almanın Zorlukları ve Profesyonel Destek Almanın Önemi
Mayıs 25, 2023
Macaristan Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Türkler Alabilir Mi?
Mayıs 24, 2023
Yunanistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Türk Biri Nasıl Yunan Vatandaşlığı Alabilir?
× Avukata Sor