Gerekçesiz ret kararı verilmesi, idarenin gerekçesiz şekilde işlemi kabul etmemesi, ret kararının gerekçesiz olması, gerekçesiz verilen idari karar bozulur mu ? Gerekçesiz verilen karara karşı ne yapabiliriz ?

Yabancılar hukuku alanında yoğunlukla çalışmaktayız. Son zamanlarda ülkemize gelen yabancıların sayıca artmasından, siyasi karışıklıklar, basına yansıyan olumsuz haberlerden dolayı yabancıların bazen talepleri incelenmeden reddedilmektedir.

ek delil

İncelemeden reddedilen taleplere karşı hızlıca idari yargıda iptal davalarını açmaktayız. Genellikle karşılaştığımız durum, idarenin dosyayı incelememiş olması sebebiyle başvuruyu reddedecek sebep bulamaması buna karşı matbu formlara sonradan ‘ diğer nedenler ‘ şeklinde başlık ekleyerek kendince işleme kılıf uydurmasıdır.

Gerekçe sunmamak denetimden kaçmaktır.

İdarenin işlemlerinin gerekçeli ve denetlenebilir olması gerekir. Kişi başvurusunun neden kabul edilmediğini idarenin cevabından kolaylıkla anlayabilmelidir. Ancak uygulamada, ‘gereken kriterleri sağlamadığı’, ‘ diğer nedenler’ ‘ kamu güvenliği ‘ gibi ne olduğu belirsiz ifadelerle başvuruların reddedildiği görülmektedir.

Gerekçesiz ret keyfiliktir.

‘diğer nedenler’ açıklmasıyla reddedilen başka bir başvurumuza ilişkin açtığımız davada, yerel mahkeme itirazlarımızı dikkate almamış, gerekçesiz kararın hukuk uygun olduğu yorumunu yapmıştır.

Yerel mahkemenin hakkaniyete aykırı, yavan kararı üzerine dosya istinaf edilmiş, Bölge İdare Mahkemesi;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddedesinin (1/a) bendi uyarınca, idari yargı yerlerince, idari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuki denetime tabi tutulması; idari işlemlerin, mutlak suretle maddi veya (mevzuattan kaynaklı) yasal bir sebebe dayanması ve ilgili idari işleme karşı açılan davalarda, idarece dayanılan yasal sebebin dava sürecinde geçerliliğini koruması ve yargısal denetimin de bu kabule göre yürütülmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda dava konusu işlem incelendiğinde, davacının kısa dönem ikamet izni verilmesi talebinin “Diğer Nedenler” işaretlenmek suretiyle reddedilmesine karşın, “Diğer Nedenler”in ne olduğuna ilişkin hiçbir açıklamaya yer verilmediği görülmekte olup dava konusu işlemin bu haliyle “sebep yokluğu” ile malul olduğu ve işlem sebebini bilmeyen davacının iddia ve savunma hakkını kısıtladığı açıktır
. ‘ Bursa Bölge İdare Mahkemesi 3.İdari Dava Dairesi 2021/873 E. 2022/527 K. 05.04.2022 Tarih

yorumunu yapmış ve devamında dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar vermiştir.

İdarenin başvuruyu gerekçesiz olarak reddetmesi hak arama hürriyetini kısıtlar. Gerekçesiz karar verilmesi hukuk devletinde kabul edilemez. Gerekçesiz kararın ise mahkeme tarafından tanınması hukuk güvenliğini sarsar. Bölge İdare Mahkemesi yukarıdaki kararı ile idarenin kararlarının gerekçesiz verilmesinin mümkün olmadığını içtihat etmiştir.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor