Fuhuş suçunu işleyen kişi kamu düzeni ve kamu güvenliği sakıncası sebebiyle Türk Vatandaşlığı kazanamayacaktır. Türkiye hükümeti fuhuş suçu işlemiş ya da ismi fuhuş suçuna dair tutanaklarda yazan yabancılara evlenmiş olsalar dahi vatandaşlık vermemektedir.  

Polis nasıl tutanak tutar ?  

Türk hükümeti son yıllarda yabancıların ülkede kalmasına karşı çıkmaktadır. Yabancıların ülkeden deport olması için politikalar izlenmektedir. Polis bazen şüpheli gördüğü yabancı kadınları yoldan çevirmekte ve tercüman vermeden onlara tutanak imza atmaktadır. Polis bu yabancılara burayı imzala sana bir şey olmayacak seni birazdan bırakacağız demektedir ancak imzalattığı tutanaklarda fuhuş yaptığına dair yabancının ağzından çeşitli ibareler eklenmektedir. Karşısında polis gücünü gören yabancı zorla da olsa bu tutanakları imzalamaktadır. Polisin bu hukuka aykırı davranışına karşı suç duyurusunda bulunmak ve delil elde etmek avukat ile dava açmak gerekmektedir.  Fuhuş yapmaktan işlem yapılması tehlikelidir.

Fuhuş suçunun ispatı için neler gereklidir? Fuhuş nasıl ispat edilir ?  

Fuhuş suçunun ispat edilmesi gerekir. Suçu ispat oluncaya kadar herkes masum sayılacaktır. Polisin yabancıyı yakalayıp fuhuş suçundan tutanak tutması başlı başına fuhuş suçuna sebebiyet vermez.  

Fuhuş suçunun ispatlanması için;  

  • Olay yeri ve saati 
  • Olayda yakalananların ifadeleri ve kimlik bilgileri 
  • Olay ihbar bilgisi 
  • Savcı ve hakimlik kararı  
  • Kolluk tutanakları 
  • Kamera kaydı ve görüntüler 
  • Para alışverişi olduğunu gösterir deliller 
  • Tercümanın imzası  

Olması gerekir.  

Göç idaresi müdürlüğü fuhuş suçundan nasıl deport eder?  

Polis ve jandarma kimi zaman gerçek dışı tutanaklar düzenleyerek fuhuş suçuna dair ithamlarla yabancıların deport olmasına sebep olmaktadır. Polis tuttuğu tutanakları göç idaresi müdürlüğüne göndermekte yabancılar hakkında işlem yapılmasını talep etmektedir. Polis tutanaklarını alan göç idaresi müdürlüğü yabancıyı geri gönderme kampına alarak sınır dışı işlemlerini başlatır. Süresinde dava açılmazsa yabancı uçağa bindirilerek geldiği ülkeye zorla geri gönderilir.  

Fuhuş suçundan kaydı olan nasıl vatandaşlık alabilir ? 

Yukarıda anlattığımız üzere Türk vatandaşıyla evli ancak fuhuş kaydı olup da vatandaşlık alamayan yabancılar bulunmaktadır. Evlilik nedeniyle vatandaşlık için yabancının 3 yıldan beri evli olması gerekir. Bu evliliğin gerçek bir evlilik olması kağıt üzerinde kalmaması şarttır.  

Şartları sağlayan yabancı vatandaşlık için başvuru yapacaktır. Yapılan başvuru İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken sabıka kayıtları da incelenecektir. Yapılan bu incelemede fuhuş suçuna dair tutanak ve kayıtlar dosyada gözükecektir. Türk hükümeti fuhuş kayıtlarına dayanarak başvuruyu reddederse 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesinde iptal davası açılması gerekir.  

Jandarma veya polisin tutanak tutması başlı başına suç oluştuğu anlamına gelmez. Ceza mahkemesi’nde yargılama yapılması ve yabancının ceza mahkumiyeti almış olması gerekir. Eğer Ceza davası açılmış ve mahkemece yapılmış bir yargılama sonucunda verilmiş  bir ceza mahkumiyeti yoksa yabancının evlilik nedeniyle vatandaşlık hakkı kazanması mümkündür.  

Kazandığımız bir davadan emsal karar özeti;  

Uyuşmazlık konusu olayda, davacı hakkındaki fuhuşla ilgili ifade ve işlemlerin evlilikten çok önce gerçekleştiği, davacı hakkında devam eden bir soruşturma, kovuşturma veya suç kaydının bulunmadığı, davacı ve eşinin birlikte yaşadıkları, mülakat formlarında evlilikleri ile ilgili değerlendirmelerin olumlu olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının 5901 sayılı Kanunda aranılan şartları taşıdığı anlaşıldığından, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda, davacının Türk vatandaşlığına geçmek istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamıştır.’ ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 10. İDARİ DAVA DAİRESİ ESAS NO : 2022/4630 KARAR NO : 2022/3653 karar tarihi 27/09/2022 

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor