Jandarma Fuhuş Diye Sahte Tutanak Tuttu Deport Oldu Evlilikle Türkiye’ye Geri Gelebildi

Jandarma’nın Usulsüz Tutanağı İle Mağdur Olan Özbek Kadının Hikayesi

Özbek Kadının Haksız Tutuklanması ve Sınır Dışı Süreci

Yasadışı Tutuklama ve Yanlış Suçlama

Özbek kadın, Türkiye’ye yasal yollarla seyahat ederken, Jandarma tarafından durduruluyor. Jandarma, kadını karakola götürerek bazı evraklar imzalatıyor. Ancak, tercüman olmadığı için kadın, imzaladığı evrakların içeriğini anlamıyor. Evraklar, kadının fuhuş yaptığına dair bir tutanak içeriyor.


Sınır Dışı ve Zorluklar

Bu yanlış suçlamaların sonucunda, kadın geri gönderme merkezine alınıyor ve sonunda ülkesine deport ediliyor. Bu süreç, hem kadının hem de Türkiye’de nişanlısı olan erkeğin hayatını derinden etkiliyor.Bu ani ve haksız sınır dışı kararı, Özbek kadının hayatında bir yıkıma yol açıyor. Sevgiyle bağlandığı topraklardan koparılmak, hem onun hem de Türkiye’de bıraktığı nişanlısının yüreğinde derin ve onarılmaz yaralar açıyor. Kadının anavatanına dönüşü, sadece coğrafi bir mesafe değil, aynı zamanda sevdiklerinden, umutlarından ve yeni başlangıçlarından kopuşun hüzünlü bir simgesi oluyor.

Aile Birleşimi Hakkı ve Mahkeme Süreci

Vize Reddi ve İlk Mahkeme Kararı

Kadın ve nişanlısı, Özbekistan’da evleniyor ve Türkiye’ye dönüş için başvuruda bulunuyorlar. Ancak, bakanlık vize vermiyor. Bunun üzerine açılan davada, mahkeme aile birleşimi hakkını göz ardı ederek, talepleri reddediyor.

Yerel Mahkeme Jandarma Tutanağının Sahteliğini İncelemiyor

Hakimin rolu muhakame etmektir. Mahkemeler de muhakeme etmek için kurulur. Sahte olduğu açık olan ve usule aykırı bir tutanağın mahkemece değerlendirilmeden doğru kabul edilmesi hukukun üzerine sifon çekilmesidir.

İlk derece mahkemesinin bu yaklaşımı, hukukun temel prensiplerine aykırı bulunuyoruz.

Bu vize reddi kararı ve ardından gelen mahkeme süreci, hukuk bürosu olarak bizim açımızdan ciddi bir hak ihlali olarak değerlendirilmektedir. Mahkeme, aile birleşimi hakkının temel prensiplerini ve insan haklarına dayalı uluslararası standartları göz ardı ederek, adeta bir robot gibi duyarsız ve mekanik bir yargılama süreci izlemiştir.

blank

Mahkeme kararında, insani değerler ve bireysel haklar dikkate alınmamış, adil yargılama ilkeleri ihmal edilmiştir. Bu yaklaşım, yalnızca ilgili bireylerin haklarını ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda hukukun temel işlevlerini de sorgulatmaktadır. Mahkemenin bu tavrı, yargı mekanizmasının insan odaklı, duyarlı ve adil olması gerektiği yönündeki temel beklentilere ters düşmektedir.

Hukuk bürosu olarak, bu tür bir yargılama anlayışının, hukukun adalet dağıtma rolünü zedelediğine ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruma yükümlülüğünü ihlal ettiğine inanıyoruz. Bu durum, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinin, modern hukuk sistemlerinde ne kadar hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, adil yargılanma hakkının korunması ve insan haklarının gözetilmesi gerektiğini vurguluyor ve bu tür ihlallere karşı duruşumuzu sürdürüyoruz.

Hamilelik ve Mahkemenin Tutumu

Dava sürecinde kadının hamile olduğu ortaya çıkıyor. Buna rağmen, mahkeme hamilelik sürecinde de herhangi bir olumlu karar vermeyerek davayı reddediyor. Bu karar, anne ve doğacak çocuğun haklarını göz ardı eden bir durum yaratıyor.

Kadının hamile olduğu durumda, yargılamada özel bir hassasiyet gösterilmesi gerekirken, mahkemenin bu durumu göz ardı etmesi, hukukun koruma altına aldığı aile yapısına ve anne ile çocuğun sağlık ve güvenlik haklarına karşı yapılmış bir ihlaldir. Hamile bir kadının eşinden ayrı kalması ve bu kritik dönemde gerekli desteği alamaması, hem anne hem de doğacak çocuk için ciddi riskler taşımaktadır.

Ayrıca, Türkiye’de yaşayan ve çocuğun babasının, eşinin ve doğacak çocuğunun yanında olma hakkı da bu kararla ihlal edilmiştir. Bu durum, uluslararası hukukta kabul edilen aile birleşimi hakkının temel prensiplerine aykırıdır.

blank

Üst Mahkemenin Adaletli Kararı

İstinaf Mahkemesine Başvuru

Kadın ve eşi, ilk mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıyorlar. Üst mahkeme, adaletli bir yaklaşım sergileyerek aile birleşimi hakkını dikkate alıyor.

Aile Birleşimi Hakkının Tanınması

Üst mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararını yırtıp atarak, anne ve bebeğin Türkiye’de babalarının yanında yaşama hakkı olduğunu, çocuğun eğitim ve sağlık haklarını da göz önünde bulundurarak hüküm altına alıyor. Bu karar, hukukun ve ailenin birleşme hakkının önemini vurgulayan bir adım olarak görülüyor.


Hukuki Değerlendirme Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin Adaletli Kararı:

Üst Mahkeme, davacının yaşadığı durumu dikkatlice değerlendirerek, adaletli bir karar vermiştir. Mahkeme, Özbekistan uyruklu davacının Türk vatandaşı Emre Öztürk ile evlendiğini ve bu evlilikten müşterek bir çocukları olduğunu göz önünde bulundurmuştur. Özellikle, davacı hakkında daha önce gerçekleşen fuhuş operasyonu ve sınır dışı kararı, evlilik tarihinden önceki bir döneme aittir. Bu bağlamda, üst mahkeme, davacının aile yaşamına saygı hakkının ihlal edildiğini ve aile bütünlüğünün korunmasının önemini vurgulamıştır.

Üst Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi çerçevesinde, aile hayatına saygı hakkının, sadece vatandaşlar tarafından değil, hukuka uygun şekilde ikamet eden yabancılar tarafından oluşturulan aile birliklerini de koruduğunu kabul etmiştir. Ayrıca, AİHM içtihatlarına atıfta bulunarak, sınır dışı etme gibi işlemlerin kişilerin aile hayatına müdahale oluşturduğunu belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararları da bu yönde bir yaklaşım sergilemektedir. Bu kararlar, özellikle aile birleşimi ve aile hayatına saygı hakkının korunmasına vurgu yapmaktadır.

Sonuç olarak, üst mahkemenin bu kararı, davacının aile birleşimi hakkını ve aile yaşamına saygı hakkını koruyan, hukuka uygunluk ve adalet ilkelerine bağlı kalarak verilmiş bir karardır. Bu karar, hukukun temel prensiplerine ve insan haklarına saygılı bir yaklaşımın önemli bir örneğini teşkil etmektedir. Sezgen Hukuk bürosu olarak bu kararı, adil yargılama ilkelerine uygun ve aile bütünlüğüne saygı gösteren bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz ve bu tür adaletli kararların hukuk sistemimizde daha fazla yer bulmasını umut ediyoruz.

blank

Related Posts

blank

Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu

Hukuku Silip Atan Vekaletname Uygulaması Yabancıların kimlik süresi bitince, göç sistemlerinde kişinin hakları kapalı konuma getirilmeye başlandı. Yabancı kaçak duruma düşünce, noter 99’la başlayan kimlik numarasını sisteme girse dahi sistem kabul etmemekte, noter vekaletname çıkaramamaktadır. Noterler Birliği ise yasal mevzuatı,...
blank

Türkiye’ye Nasıl İltica Edilir? Şartları Nelerdir? Nasıl Kabul Alınır?

İltica Sürecine Başlarken: Türkiye’ye Nasıl İltica Edebilirim? Türkiye’ye Nasıl Sığınmacı Olabilirim? Türkiye Sığınmacıları Kabul Ediyor Mu? Türkiye’ye iltica etmeyi planlayan veya bu süreci yaşayan bireylerin, ne tür yollardan Türkiye’ye ulaşabilecekleri ve resmi işlemlerini nasıl yürütecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir....
blank

Sınır Dışı Kararlarına Karşı Etkin Araştırma Yapılmalıdır. Deport Etkin Araştırmaya Engel Olamaz.

Sınır Dışı Kararları Ve İdare Mahkemesi Tutumu İdare mahkemelerinin sınır dışı davalarında gözden kaçırdığı bir hususu bu yazımızda ele alacağız. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle yabancılar sıklıkla sınır dışı edilmekte, hepsinin hakkında sınır dışı kararı alınmaktadır. Bu sınır...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor