… AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

TC KİMLİK NO :

ADRES :

VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

ADRES :

KONU : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz, davalı ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. İlk başlarda uyumlu giden evlilikleri artan tartışmaların çekilmez hale gelmesi sonucu boşanma ile neticelenmiştir. Müvekkilimiz ve davalı, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile boşanmışlar ve mahkemece müvekkilimizin, davalıya aylık … TL. yoksulluk nafakası ödemesine hükmetmiştir. (EK – 1) Mahkemece verilen karar gereğince müvekkilimiz düzenli olarak her ay yoksulluk nafakasını ödemiştir. Ödemelere ilişkin banka dekontlarını ekte sunuyoruz. (EK – 2)

2-) Müvekkilimiz ile davalı, boşandıktan sonra da aynı mahallede yaşamaya devam etmişlerdir. (EK – 3) Müvekkilimiz, davalının, kendisinden boşandıktan sonra … … isimli şahıs ile evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığını duymuş ve davalı ile … … isimli şahsın aynı eve girip çıktıklarını kendi gözleri ile de görmüştür. Bu durumun ispatı için … … ve … … isimli kişiler de tanık yapabilecek durumdadırlar. (EK – 4) Bu durum davalının yoksulluk nafakasını engelleyen bir durumdur ve Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. (EK – 5)

3-) Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 176, 365

DELİLLER: … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı, Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları, müvekkilimize ait ikametgah kaydı, tanık beyanları, keşif, yemin, bilirkişi incelemesi ve her tür delil

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava tarihinden başlamak üzere müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili Av.

EKLER:

1- … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı

2- Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları

3- Müvekkilimize ait ikametgah kaydı

4- … … ve … … isimli tanıkların beyanları

5- 2. HD. 11.05.2011 T. 2011/7688 E. 2011/8070 K.

6- Vekaletname örneği.

AVUKATA SOR

blank

Örnek dava dilekçesi dava kazanmaya yetmez. Her dava kendine özeldir, bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

Related Posts

blank

Akrabaya Karşı Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI: TC KİMLİK NUMARASI: ADRES: VEKİLİ: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI: ADRESİ: KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ………...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor