………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI:

TC KİMLİK NUMARASI:

ADRES:

VEKİLİ:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI:

ADRESİ:

KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ……… yılında eşi ……………….’in ölümünden sonra ………. İli …… ilçesi ……. köyünde tek başına kalmıştır. Müvekkilimizin hayatta kalan tek çocuğu olan davalı …………….’dir.
  2. Müvekkilimizin eşi vefat etmeden önce köyde bulunan …. dekarlık araziyi ekip biçmekte ve elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlamaktaydılar. Ancak, ………………….’in ölümünden sonra davalı, bakma vaadiyle müvekkilimizi ………..’ya götürmüş, zaten yaşlı olan müvekkilimizin gönlünü ederek köydeki araziyi sattırmış ve parayı alarak harcamıştır. Daha sonra da müvekkilimizi köye geri getirip tek başına bırakmıştır.
  3. Müvekkilimiz yaşlı ve hastadır. Köyde geçimini sağlayacak hiçbir geliri yoktur, ilaçlarını bile ancak yardımsever komşuların desteğiyle temin edebilmektedir. Ölen eşi de zaten çiftçi olduğundan emekli aylığı yoktur. Müvekkilimizin çalışması mümkün değildir, geçimini sağlayacak bir malı da yoktur.
  4. Ancak müvekkilimizin kızı, tüm kamuoyunda tanınmış bir iş kadınıdır. Müvekkilimizin köyde hastalıklarla mücadele ederken, davalı zengin bir hayat yaşamaktadır. Bu durum tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Müvekkilimizin muhtaç durumda olduğu davalıya defalarca bildirilmesine rağmen, davalı bu konuda hiçbir girişimde bulunmamış, hatta bir defasında evine giden müvekkilimizi evden kovmuştur.
  5. Müvekkilimizin, zaten yaşlı ve hastalıklı olmasından dolayı çalışması mümkün değildir. Maddi yönden de sıkıntı içinde olan müvekkilimizin, zengin olan kızından yardım nafakası talep etmek için bu davanın açılması gerekmektedir.
  6. Hukuk sistemimizde, aile bireyleri arasındaki yardım yükümlülükleri oldukça önemlidir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yoksul ve muhtaç durumdaki aile bireylerinin hayatını olumsuz etkiler. Bu nedenle, davacımızın, davalı olan kızından yardım nafakası talep etme hakkı bulunmaktadır.
  7. Türk Medeni Kanunu’nun 364. maddesi uyarınca, ebeveynlerin veya diğer yakınların, kendilerinden beklenen ölçüde, muhtaç durumda bulunan diğer yakınlarına yardım etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Aynı Kanun’un 365. maddesi ise, aynı aileden olan veya olmayan kişiler arasında, kanun, sözleşme, kusur veya haksız fiil sebebiyle doğan yardım yükümlülüklerini düzenlemektedir.
  8. Müvekkilimiz, yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı yoksul ve muhtaç durumdadır. Zaten yaşlı ve hastalığı bulunan müvekkilimizin çalışarak hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Ayrıca, ölen eşi de çiftçi olduğundan emekli veya başka bir aylık almamaktadır. Bu nedenle, müvekkilimizin yardım nafakası talebinin haklı olduğu açıktır.
  9. Ayrıca, davalı olan kızının müvekkilimizin durumunu bildiği halde hiçbir şekilde yardım etmediği, hatta evinden bile kovduğu açıktır. Oysa, kızı tüm kamuoyunda tanınmış bir iş kadınıdır ve maddi durumu oldukça iyidir. Bu nedenle, davalı olan kızın müvekkilimizin yardım nafakası talebini reddetmesi haksızdır.
  10. Bu sebeplerle, müvekkilimizin yoksul ve muhtaç durumda bulunduğu kabul edilerek, davalı olan kızından, dava tarihinden başlayarak …(….) TL. yardım nafakası ödemesine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, belirlenen bu nafakaların her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılması ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesini de talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 364, 365, 366.

DELİLLER : 1-Nüfus kayıtları, 2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, keşif, yemin, bilirkişi ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilimizin yoksul ve muhtaç durumda bulunduğu kabul edilerek, dava tarihinden başlamak üzere davalı olan kızı tarafından müvekkilimize …. TL.- yardım nafakası ödemesine, belirlenen bu nafakaların her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmasına, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili Av.

EKLER :

1-Nüfus kayıtları,

2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

3-Bir adet onaylı vekaletname örneği

AVUKATA SOR

blank

Dilekçe örneği davayı kazanmaya yetmez. Bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

Related Posts

blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Sınır Dışı Kararlarına Karşı Etkin Araştırma Yapılmalıdır. Deport Etkin Araştırmaya Engel Olamaz.

Sınır Dışı Kararları Ve İdare Mahkemesi Tutumu İdare mahkemelerinin sınır dışı davalarında gözden kaçırdığı bir hususu bu yazımızda ele alacağız. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle yabancılar sıklıkla sınır dışı edilmekte, hepsinin hakkında sınır dışı kararı alınmaktadır. Bu sınır...
blank

Aidat Ödemeyen Kiracıyı Nasıl En Hızlı Tahliye Ederiz ?

Kiracı Aidat ve Yan Giderleri Ödemek Zorundadır Günümüz toplumunda, gayrimenkul ilişkileri sürekli olarak hukuki tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Özellikle kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişki, çeşitli hukuki meselelere ve uyuşmazlıklara zemin hazırlar. Bu meselelerin en yaygınlarından biri, ev sahiplerinin kiracıları...
blank

İcra Dosya Takip Sistemimiz – E-İcra Ofisi

İcra Departmanı Nasıl İşler ? Tecrübeli bir icra avukatı olarak, şirketlerin icra takip dosyaları, alacak dosyaları ve itiraz üzerine açılan davaları gibi süreçleri başarıyla yönetiyoruz. Özellikle Limited şirketler, site yönetim şirketleri, yabancı dil kursları, inşaat şirketleri, emlak şirketleri ve toptan...
blank

Nafaka Kaldırma Dava Dilekçesi Örneği

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimiz, davalı ile, …/...
blank

Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Dilekçe

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimizle davalı arasındaki evlilik,...
blank

Çocuk İştirak Nafakası Artırım Dava Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR:...
blank

Boşanma Davalarında Genel Sebepler, Özel Sebepler Farkları ve Bilinmesi Gerekenler: Sıkça Sorulanlar

Çekişmeli Boşanma Davaları Rehberi Boşanma davaları çiftlerin hayatında zor bir süreçtir ve genellikle sıkıntılı bir dönemden sonra ortaya çıkarlar. Boşanma davaları, genel ve özel sebepler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu yazıda, boşanma davalarının genel ve özel sebeplerinin farkları,...
blank

Avukatın Fotoğrafını Çalıp Sahte Bir Numaradan İnsanları Avukat Gibi Arayıp Dolandırma Suçu

Avukat Kılığına Girmiş Dolandırıcılar Son zamanlarda dolandırıcılar, avukatların bilgilerini çalarak veya zaten internete açık olan bilgileri kopyalayarak yeni bir profil oluşturmaktadırlar. Daha sonra dolandırıcılar sahte bir kimlik üzerine hat açmakta ve bu hattan avukat olarak oluşturdukları profil üzerinden insanların icra...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

Vasilik Nedir? Nasıl Vasi Atanır? Mahkeme Ne Yapar?

Vasilik Nedir? 1.1 Vasilik Türleri 1.2 Vasilik Süreleri Nasıl Vasi Atanır? 2.1 Vasi Atama Süreci 2.2 Vasi İçin Gerekli Nitelikler Mahkeme Ne Yapar? 3.1 Vasilik Davaları 3.2 Mahkeme Süreçleri 3.3 Vasilik İçin İstenen Belgeler Vasilik İle İlgili Haklar Ve Sorumluluklar...
blank

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Reddi Miras Rehberi Ve Sık Sorulanlar

Mirasın Reddi: Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirasın Hak ve Yükümlülüklerini Reddetmesi Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı mal ve hakların yasal ve atanmış mirasçılara geçmesiyle oluşan bir hukuki kavramdır. Ancak, miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların sorumlu olmaları bazı durumlarda...
blank

Dedemden Kalan Hisseli Tarlayı Nasıl Satarım Avukat Ne Yapar?

Hisseli taşınmaz satışı nedir ve nasıl yapılır? Hisseli taşınmaz satışı yapmak için ne yapmak gerekiyor ve hangi belgeler gereklidir? Hisseli taşınmaz satışında avukatın rolü nedir? Hisseli taşınmaz satışı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi önlemler alınmalıdır? Hisseli taşınmaz satışı...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor