………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI:

TC KİMLİK NUMARASI:

ADRES:

VEKİLİ:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI:

ADRESİ:

KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ……… yılında eşi ……………….’in ölümünden sonra ………. İli …… ilçesi ……. köyünde tek başına kalmıştır. Müvekkilimizin hayatta kalan tek çocuğu olan davalı …………….’dir.
  2. Müvekkilimizin eşi vefat etmeden önce köyde bulunan …. dekarlık araziyi ekip biçmekte ve elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlamaktaydılar. Ancak, ………………….’in ölümünden sonra davalı, bakma vaadiyle müvekkilimizi ………..’ya götürmüş, zaten yaşlı olan müvekkilimizin gönlünü ederek köydeki araziyi sattırmış ve parayı alarak harcamıştır. Daha sonra da müvekkilimizi köye geri getirip tek başına bırakmıştır.
  3. Müvekkilimiz yaşlı ve hastadır. Köyde geçimini sağlayacak hiçbir geliri yoktur, ilaçlarını bile ancak yardımsever komşuların desteğiyle temin edebilmektedir. Ölen eşi de zaten çiftçi olduğundan emekli aylığı yoktur. Müvekkilimizin çalışması mümkün değildir, geçimini sağlayacak bir malı da yoktur.
  4. Ancak müvekkilimizin kızı, tüm kamuoyunda tanınmış bir iş kadınıdır. Müvekkilimizin köyde hastalıklarla mücadele ederken, davalı zengin bir hayat yaşamaktadır. Bu durum tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Müvekkilimizin muhtaç durumda olduğu davalıya defalarca bildirilmesine rağmen, davalı bu konuda hiçbir girişimde bulunmamış, hatta bir defasında evine giden müvekkilimizi evden kovmuştur.
  5. Müvekkilimizin, zaten yaşlı ve hastalıklı olmasından dolayı çalışması mümkün değildir. Maddi yönden de sıkıntı içinde olan müvekkilimizin, zengin olan kızından yardım nafakası talep etmek için bu davanın açılması gerekmektedir.
  6. Hukuk sistemimizde, aile bireyleri arasındaki yardım yükümlülükleri oldukça önemlidir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yoksul ve muhtaç durumdaki aile bireylerinin hayatını olumsuz etkiler. Bu nedenle, davacımızın, davalı olan kızından yardım nafakası talep etme hakkı bulunmaktadır.
  7. Türk Medeni Kanunu’nun 364. maddesi uyarınca, ebeveynlerin veya diğer yakınların, kendilerinden beklenen ölçüde, muhtaç durumda bulunan diğer yakınlarına yardım etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Aynı Kanun’un 365. maddesi ise, aynı aileden olan veya olmayan kişiler arasında, kanun, sözleşme, kusur veya haksız fiil sebebiyle doğan yardım yükümlülüklerini düzenlemektedir.
  8. Müvekkilimiz, yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı yoksul ve muhtaç durumdadır. Zaten yaşlı ve hastalığı bulunan müvekkilimizin çalışarak hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Ayrıca, ölen eşi de çiftçi olduğundan emekli veya başka bir aylık almamaktadır. Bu nedenle, müvekkilimizin yardım nafakası talebinin haklı olduğu açıktır.
  9. Ayrıca, davalı olan kızının müvekkilimizin durumunu bildiği halde hiçbir şekilde yardım etmediği, hatta evinden bile kovduğu açıktır. Oysa, kızı tüm kamuoyunda tanınmış bir iş kadınıdır ve maddi durumu oldukça iyidir. Bu nedenle, davalı olan kızın müvekkilimizin yardım nafakası talebini reddetmesi haksızdır.
  10. Bu sebeplerle, müvekkilimizin yoksul ve muhtaç durumda bulunduğu kabul edilerek, davalı olan kızından, dava tarihinden başlayarak …(….) TL. yardım nafakası ödemesine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, belirlenen bu nafakaların her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılması ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesini de talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 364, 365, 366.

DELİLLER : 1-Nüfus kayıtları, 2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, keşif, yemin, bilirkişi ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilimizin yoksul ve muhtaç durumda bulunduğu kabul edilerek, dava tarihinden başlamak üzere davalı olan kızı tarafından müvekkilimize …. TL.- yardım nafakası ödemesine, belirlenen bu nafakaların her yıl TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmasına, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili Av.

EKLER :

1-Nüfus kayıtları,

2- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

3-Bir adet onaylı vekaletname örneği

AVUKATA SOR

Dilekçe örneği davayı kazanmaya yetmez. Bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

Related Posts

blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Sınır Dışı Kararlarına Karşı Etkin Araştırma Yapılmalıdır. Deport Etkin Araştırmaya Engel Olamaz.

Sınır Dışı Kararları Ve İdare Mahkemesi Tutumu İdare mahkemelerinin sınır dışı davalarında gözden kaçırdığı bir hususu bu yazımızda ele alacağız. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle yabancılar sıklıkla sınır dışı edilmekte, hepsinin hakkında sınır dışı kararı alınmaktadır. Bu sınır...
blank

Aidat Ödemeyen Kiracıyı Nasıl En Hızlı Tahliye Ederiz ?

Kiracı Aidat ve Yan Giderleri Ödemek Zorundadır Günümüz toplumunda, gayrimenkul ilişkileri sürekli olarak hukuki tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Özellikle kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişki, çeşitli hukuki meselelere ve uyuşmazlıklara zemin hazırlar. Bu meselelerin en yaygınlarından biri, ev sahiplerinin kiracıları...
blank

İcra Dosya Takip Sistemimiz – E-İcra Ofisi

İcra Departmanı Nasıl İşler ? Tecrübeli bir icra avukatı olarak, şirketlerin icra takip dosyaları, alacak dosyaları ve itiraz üzerine açılan davaları gibi süreçleri başarıyla yönetiyoruz. Özellikle Limited şirketler, site yönetim şirketleri, yabancı dil kursları, inşaat şirketleri, emlak şirketleri ve toptan...
blank

Nafaka Kaldırma Dava Dilekçesi Örneği

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimiz, davalı ile, …/...
blank

Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Dilekçe

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimizle davalı arasındaki evlilik,...
blank

Çocuk İştirak Nafakası Artırım Dava Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR:...
blank

Boşanma Davalarında Genel Sebepler, Özel Sebepler Farkları ve Bilinmesi Gerekenler: Sıkça Sorulanlar

Çekişmeli Boşanma Davaları Rehberi Boşanma davaları çiftlerin hayatında zor bir süreçtir ve genellikle sıkıntılı bir dönemden sonra ortaya çıkarlar. Boşanma davaları, genel ve özel sebepler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu yazıda, boşanma davalarının genel ve özel sebeplerinin farkları,...
blank

Avukatın Fotoğrafını Çalıp Sahte Bir Numaradan İnsanları Avukat Gibi Arayıp Dolandırma Suçu

Avukat Kılığına Girmiş Dolandırıcılar Son zamanlarda dolandırıcılar, avukatların bilgilerini çalarak veya zaten internete açık olan bilgileri kopyalayarak yeni bir profil oluşturmaktadırlar. Daha sonra dolandırıcılar sahte bir kimlik üzerine hat açmakta ve bu hattan avukat olarak oluşturdukları profil üzerinden insanların icra...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

Vasilik Nedir? Nasıl Vasi Atanır? Mahkeme Ne Yapar?

Vasilik Nedir? 1.1 Vasilik Türleri 1.2 Vasilik Süreleri Nasıl Vasi Atanır? 2.1 Vasi Atama Süreci 2.2 Vasi İçin Gerekli Nitelikler Mahkeme Ne Yapar? 3.1 Vasilik Davaları 3.2 Mahkeme Süreçleri 3.3 Vasilik İçin İstenen Belgeler Vasilik İle İlgili Haklar Ve Sorumluluklar...
blank

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Reddi Miras Rehberi Ve Sık Sorulanlar

Mirasın Reddi: Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirasın Hak ve Yükümlülüklerini Reddetmesi Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı mal ve hakların yasal ve atanmış mirasçılara geçmesiyle oluşan bir hukuki kavramdır. Ancak, miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların sorumlu olmaları bazı durumlarda...
blank

Dedemden Kalan Hisseli Tarlayı Nasıl Satarım Avukat Ne Yapar?

Hisseli taşınmaz satışı nedir ve nasıl yapılır? Hisseli taşınmaz satışı yapmak için ne yapmak gerekiyor ve hangi belgeler gereklidir? Hisseli taşınmaz satışında avukatın rolü nedir? Hisseli taşınmaz satışı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi önlemler alınmalıdır? Hisseli taşınmaz satışı...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor