Ceza Hukuku ve Fikri Haklar

Günümüzün dijital çağında, fikri ve sınai hakların korunması, hem yaratıcılar hem de kullanıcılar için oldukça önemli bir konu haline gelmiştir.

Fikri ve Sınai Haklar Nedir?

Hayal edin: Bir gün uyanıyorsunuz ve kendi şarkınızı yazıyorsunuz. Harika değil mi? Ancak bir gün, bu şarkıyı radyoda duyuyorsunuz ve bir başkası onu kendi şarkısı olarak tanıtıyor. Ne kadar sinirlenirdiniz?

İşte bu durumu engellemek için “fikri ve sınai haklar” ve mevzuat var. Bu haklar, sizin yaratıcı çalışmalarınızı koruma altına alır.

blank

5847 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71.madde bu durumlar için cezai koruma getirmiştir.

Hatta bir dönem karikatür çizenler de görsellerin kaldırılmasına dair savcılık şikayetlerinde bulunmuşlardı.

blank

Ceza Hukukunun Gözetimi Altında: Sanat Eserlerinin Korunması

Sanat eserleri, sadece estetik bir değer taşımakla kalmaz; aynı zamanda bireysel yaratıcılığın ve emeğin somut bir yansımasıdır. Ceza hukuku, bu değerli yaratımları koruma altına almaktadır.

İzinsiz Kullanım: Bir Suç Olarak Ele Alınması

Bir sanat eserini izinsiz olarak kullanmak veya paylaşmak, ceza hukukunda net bir şekilde suç olarak tanımlanmıştır. Bu eylemler, hem manevi hakların hem de mali hakların ihlali olarak değerlendirilir.

Hukuki Yaptırımların Ağırlığı

İzinsiz sanat eseri paylaşımında bulunan bireyler veya kuruluşlar, ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu yaptırımlar, hapis cezalarından adli para cezalarına kadar değişiklik gösterebilir.

blank

Suç Şikayete Bağlıdır

Telif hakkı sahibi şikayet etmezse kullanmaya devam edebilirsiniz ancak yazılı bir rıza almanızda ya da mail üzerinden bir onay almanızda fayda var. Sonradan hakkınızda cezai işlem yapılmasını böylece önlemiş olursunuz.

Telif Hakkı İhlalinin Cezası Nedir?

1. Eserleri İzinsiz Kullanma: Eğer biri sizin izniniz olmadan şarkınızı kullanırsa, 1 ila 5 yıl arasında hapis veya para cezası alabilir. Örneğin, Ahmet adında biri, sizin yazdığınız şarkıyı kendi konserinde söylerse ve siz de izin vermemişseniz, Ahmet’in başı belaya girebilir.

2. Başkasının Eserini Kendi Eseri Gibi Gösterme: Bir başkasının eserini, kendi eseriymiş gibi gösteren bir kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis yatabilir. Mesela, Zeynep adında bir ressam var ve siz Zeynep’in tablosunu kendi tablonuzmuş gibi sergiliyorsanız, bu da sizi zor duruma sokabilir.

3. Kaynak Göstermeme: Bir başkasının eserinden alıntı yaparken kaynak göstermezseniz, bu da 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanabilir. Örneğin, bir kitaptan alıntı yaptınız ama hangi kitaptan aldığınızı belirtmediniz. İşte bu da başınıza dert açabilir.

4. Alenileşmemiş Bir Eser Hakkında Bilgi Verme: Bir eser henüz kamuoyuna açıklanmamışken onun içeriği hakkında bilgi vermek de cezalandırılabilir. Örneğin, bir film daha vizyona girmeden onun sonunu anlatmak gibi.

5. Yanlış Kaynak Gösterme: Bir eserle ilgili yanlış bilgi vermek de cezalandırılabilir. Eğer bir eserle ilgili yetersiz veya yanıltıcı bilgi verirseniz, altı aya kadar hapisle karşılaşabilirsiniz.

6. Başkasının Adını Kullanarak Eser Yaratma: Bu da oldukça ilginç bir durum. Diyelim ki ünlü bir sanatçının adını kullanarak kendi şarkınızı oluşturdunuz. Bu da 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

blank

Korsan Kitap Satma Cezası

Sanık …’in 516 adet sahte bandrollü, 2185 adet bandrolsüz ve 462 adet başka bir esere ait bandrol yapıştırılmış kitapları iki ayrı iş yeri ve iki ayrı depoda satışa hazır vaziyette bulundurduğunun yapılan arama sonucu anlaşılması karşısında; ele geçirilen kitapların miktarı, birden fazla ve farklı yerlerde ele geçirilmesi, hukuka uygun olmayan yollarla çoğaltılmış olması, kitapların bandrolsüz, sahte ve başka bir esere ait bandrol yapıştırılmış şekilde birden fazla usulsüz mahiyette satışa arz edilmesi hususları gözetildiğinde, TCK’nın 3. ve 61. Maddelerindeki ölçütler çerçevesinde suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunacağı gözönünde bulundurularak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas: 2015 / 32906 Karar: 2018 / 1370 Karar Tarihi: 14.02.2018


Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında suçun mağdurunun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplum olduğunun kabulü gerekir. Ayrıca denetim süresi içinde kasıtlı suç işleyen sanık hakkındaki hükmün aynen açıklanması gerekir.YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas: 2015 / 33137 Karar: 2016 / 21968 Karar Tarihi: 31.10.2016

Radyoda İzinsiz Yayınlanan Müzik

“Müzik eserinin yayınlandığı radyonun suç tarihindeki yayın sorumlusunun sanık olup olmadığı hususunun Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Ticaret Sicil Memurluğundan sorulup sonucuna göre karar verilmesi gerekirken suç tarihinden sonraki tarih itibariyle belirtilen kişinin sanık olmadığının kabulü ile aksi şekilde karar verilmesi hükmün bozma sebebidir.” YARGITAY 19. Ceza Dairesi Esas: 2015 / 4979 Karar: 2015 / 2476 Karar Tarihi: 08.06.2015

blank

Kaçak LİG TV Yayını Suç Mudur?

Sanığın, yakınan şirketle akdettiği sözleşme ilişkisine aykırı davranarak, bireysel abonelik sözleşmesiyle yakınan şirketten satın aldığı LİG TV yayınını, işletmekte olduğu kahvehanede müşterilerine izlettirmesi şeklindeki eyleminin, hukuki ihtilaf niteliğinde bulunduğu gözetilmeden sanığın yüklenen suçtan beraati yerine hükümlülüğüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.YARGITAY 6. Ceza Dairesi Esas: 2011 / 19474 Karar: 2014 / 3497 Karar Tarihi: 04.03.2014

Related Posts

blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Para Karşılığı Banka Hesapları Kiralamak: Dolandırıcılığa Dikkat!

Banka hesapları dolandırıcılığından hesap sahibi olarak korunmak istiyorsanız yapılması gereken tek şey hesaplarınızı sizin dışında kimsenin kullanmasına izin ve imkan vermemelisiniz. Aksi halde bedelini hayatınızdan en iyi ihtimalle bir kaç yılı ile ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak zaten bir şekilde hesaplarınızı...
blank

Geri Gönderme Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Sır Gibi Saklanan Geri Gönderme Merkezleri Hizmet Özel İç Yönerge Göç idaresi müdürlükleri çalışma usulü ve esasları hakkında bir yönergeye dayanarak haftasonu avukat görüşüne izin vermemekte, hukuka aykırı ve keyfi kısıtlamalar yapmaktadır. Dayanak olarak ise kendi iç yönergeleri olduğunu söylemekte,...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

İnfaz Nasıl Hesaplanır? Online İnfaz Hesaplama

İçindekiler Giriş Yatar Hesabı Nedir? Cezaevindeki Hükümlülerin Durumu Hükümlülerin Cezalarının Hesaplanması İnfaz Hesabı Nedir? Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik Yatar Hesabı ve İnfaz Hesabı Arasındaki Farklar Yatar Hesapla Nedir? Yatar Hesapla Nasıl Yapılır? İnfaz Hesapla Nedir? İnfaz Hesapla Nasıl Yapılır?...
blank

İnsani İkamet Davasında Dikkat Edilecekler

Türkiye Neden İnsani İkamet Vermiyor ? Neden İnsani İkamet İzinleri İptal Ediliyor ve Uzatılmıyor? Türkiye’de yaşanan siyasi krizler, dünyadaki savaş ortamı, ekonomik daralma göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi politikasının hızlanmasına neden oldu. Covid 19 virüsü dünya çapında ekonomik bir çöküş yarattı,...
blank

89/1 haksız itiraza karşı dava açılabilir mi? Birinci haciz ihbarnamesine itiraz üzerine yapılacaklar ?

89/1 İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZA KARŞI HANGİ DAVA AÇILIR? Uygulamada borçlunun alacaklı olduğu kişilere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmektedir. Bu ihbarname içerisinde, borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını...
limited şirket sermaye koyma borcu yerine getirilmemesi sermaye dava şirket avukatı

Limited Şirket Sermaye Koyma Borcu

Limited Şirket Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine şirketin hakları.
blank

ARAMA KARARI OLMADAN ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE HUKUKA AYKIRI DELİLDİR

Uyuşturucu Suçunda Arama Kararı  Arama kararı olmadan polis yolda durdurup ayakkabı içini arayabilir mi, polis çantamı açtırabilir mi? Bazen polislerin çoraplara kadar aradığını görmekteyiz. Anayasa’nın 38/6. maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 206/2-a ve 217/2. maddeleri gereğince, hukuka aykırı şekillerde elde...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor