KRONİK RAHATSIZLIK VE CORONA VİRÜS Covid19 NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA

Corona virüsü nedeniyle işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim ?

Corona haklı Fesih sebebi midir? Kimler koronavirüs nedeniyle işten çıkabilir ? Corona virüsü nedeniyle tazminatsız işten çıkarma mümkün müdür ?

Yaşam hakkı anayasa ile de güvence altına alınan en kutsal haktır. Devlet vatandaşların yaşam hakkını güvence altına almak zorundadır. Bu sebeple iş kanununun 24. maddesinde  sağlık sorunları nedeniyle i̇şçinin haklı olarak işten ayrılması düzenlenmiştir.

İşçinin ‘ben hastayım işe gelmiyorum.’ şeklinde bir beyanla işi bırakması kabul edilemez.Covid-19 riski nedeniyle çalışmayı yasaklayan bir sebep olması gereklidir. Kalp, hipertansiyon, diyabet, koah, kronik solunum yolu hastalığı, kanser gibi kronik hastalığı olan kişiler yeni tip Corona virüsten daha fazla etkilenmektedir.

İşçinin, benim kronik hastalığım var demesi geçersizdir. Mutlaka elinde güncel bir sağlık raporu olması gereklidir. Burada aile hekiminden basit bir rapor almak yeterli olmayacaktır. İşçinin kronik hasta olduğuna ilişkin tam teşekküllü devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden alınmış bir rapor olması gereklidir.  Heyet raporu alınması ileride çıkacak ihtilafları engellemek için önemlidir. Raporda sadece kişinin hastalığı yazmamalı ayrıca işçinin çalışma şartları, yaptığı işi, yaşı, hizmet süresi ve hastalığın bu mesleğe olan etkisi değerlendirilip heyet tarafından sağlık ve yaşam için tehlike arz ettiğinin tespiti gerekir. Örneğin bir yazılımcının evden çalışması mümkün iken, covid-19 nedeniyle iş akdini feshetmesi haklı sebep olarak kabul edilemez. Ancak şeker hastası bir kargo çalışanının yüzlerce insanla teması kapsamında covid-19 kapıp ölebileceği, çalışmaya zorlanamayacağının kabulü gereklidir.

Koronavirüs nedeniyle işten ayrılmak için belirli bir süre beklemem gerekir mi? İhbar süresi var mı? Virüsü nedeniyle hemen iş yerinden ayrılabilir miyim? Covid-19 nedeniyle işten ayrılan tazminatına hak kazanır mı?

Pandemi ilan edilen virüs salgını yukarıda belirttiğimiz üzere kronik rahatsızlığı olan ve heyet raporu almış kişiler, hastalık kendilerini ölümcül şekilde etkilediğinden derhal, herhangi bir süre beklemeksizin iş akdini haklı sebeple feshedebilir, işten ayrılabilirler. İşçinin bir gün bile işe devam etmesi virüs kapıp vefatına neden olabilir.

Haklı olsun veya olmasın kendi iradesi ile iş yerinden ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Ancak diğer işçilik alacaklarına şartları varsa hak kazanabilecektir.

Koronavirüs nedeniyle işten ayrılan kişi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi? Covid-19 nedeniyle  ayrılan işçiye, işveren kıdem tazminatını ödemek zorunda mı? Covid-19 kıdem tazminatını etkiler mi?

Eğer işveren işçilerinin sağlığı ve güvenliği için dezenfektan maske ve eldiven temin etmez covid-19 salgınını teşvik edercesine hiçbir önlem almaz ve işçilerini bu koşullarda çalışmaya zorlarsa, i̇şçiler haklı nedenle işi bırakabilirler ve her tür tazminat hakları ceplerindedir. Ancak burada işçilerin, ellerindeki imkanlarla işverene yazılı olarak durumu bildirir mail atmaları SMS yollamaları, iş yerinde gerekli önlemleri almadığını ispatlayacak yazılı, görsel delil elde etmelerinde büyük fayda bulunmaktadır.

işyerinde can güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirlerin alınması, bu yönde gerekli önlemlere rağmen sonuç alınamaması durumunda, gerekirse, işyerinde faaliyetin askıya alınması zorunludur. Zira hiçbir kazanç, can güvenliği üzerinde değildir.’ Yargıtay 9.HD 2008/34679E 2010/26086 K 28.09.2010 T.

İşverenin iş yerinde her türlü güvenlik önlemini almasını rağmen, işçi keyfi olarak koronavirüsü COVID-19 bahanesi ile işe gitmekten kaçınır ve Covid-19 virüsünü fırsat olarak ileri sürerse işyerinden bir tazminat alamaz.

Sağlık raporu olmadan haklı nedenle fesih mümkün müdür? Covid-19 sağlık raporu alınamazsa ne olacak? Covid-19 heyet raporu olmadan fesih?

Eylemli fesih kısaca işçinin iş hukukundan kaynaklı bir hakkının verilmemesi veya işçinin zor durumda kalması nedeniyle haklı olarak iş yerini terk etmesi diğer bir tabirle kapıyı çarpıp gitmesidir. İş kanunu kapsamında işçi burada haklı sebeplerle işi bıraktığı için her türlü tazminat hakkı şartları varsa saklı olacaktır.

Normal şartlarda sağlık sebeplerine ilişkin fesih için heyet raporu aranmaktadır ancak COVID-19 salgını olağanüstü bir durumdur. Covid-19 nedeniyle hastanelerdeki yığılma gittikçe artmaktadır. Kronik rahatsızlığı olan ancak rapor için hastaneye gittiği takdirde virüs bulaşması ihtimali olan kişiler Yargıtay kararları ile kabul edilen eylemli fesih uygulaması ile tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla işi bırakabilirler. Genel kural, haklı nedeni işçinin ortaya koyması ise de, bu gibi istisnai durumlarda, feshin geçersiz olduğunun, işçinin canı istediği için işi bıraktığı ispatını işveren üzerine bırakan görüşler de vardır.

Eylemi fesih yapacaksanız dahi E-devlet üzerinden kronik rahatsızlığınıza ilişkin kullandığınız ilaçların ve sistemde kayıtlı raporunuzun çıktısını alıp işverene mail, whatsapp üzerinden göndermenizde fayda vardır.

Patron veya başka bir işçi CODIV-19 corona virüse yakalanırsa işi bırakmak mümkün müdür? İşyerinde CODIV-19 çıkması. Çalışanların CODIV-19 corona virüse yakalanması halinde yapılacaklar. İşyerinde CODIV-19 corona virüs salgını.

İşçinin çalıştığı iş yerinde alınan tüm önlemlere rağmen işverenin veya diğer işçilerden  birinin COVID-19 korona virüse  yakalanması durumunda işçinin haklı fesih imkanı mevcuttur. Ancak haklı feshin şartı, işçinin CODIV-19 corona virüs taşıyan personelle fiziksel temas halinde olması, ölümcül virüsü kapma riski barındırmasıdır. İnternet üzerinden evinden çalışan bir tasarımcının, fabrikadaki işletme müdürünün CODIV-19 corona virüs kapması nedeniyle işi bırakması haklı kabul edilemez.

SEZGEN HUKUK BÜROSU

Av.Mehmet Mert SEZGEN

Related Posts

corona iş hukuk avukat kanun iş

7244 sayılı kanun Corona Virüs Kanunu Covid19 İş Hukuku düzenlemeleri

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
corona ölüm miras işçi işveren virüs

Covid-19 Coronavirüs nedeniyle ölüm ve miras hakkı

İşverenin ihmali sonucu işçinin corona virüs kapması ve ölmesi ihtimali değerlendirileceğinden, iş hukukundan kaynaklı alacaklar ile haksız fiilden kaynaklı tazminat olarak yazıyı iki parça halinde ele almak gerekmektedir.

Corona Virüs Bulaştırma Suçu ve Cezası

COVİD-19 Bulaştırmak cinayet midir? Silahla yaralama kapsamında değerlendirilebilir mi ? Öldürmeye teşebbüs müdür ? Biyolojik silahla işlenen bir cinayet midir?

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
blank
Kasım 7, 2023
İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?
blank
Kasım 3, 2023
Dilan Engin POLAT Çiftinin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?
blank
Kasım 2, 2023
Engelli Park Yerine Park Cezası
blank
Ekim 28, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?
blank
Ekim 17, 2023
Eksik Borç Nedir? Sanal Bahis Ödemesi Geri Alınabilir Mi?
× Avukata Sor