Bu yazıda DASK’ın nasıl ve ne kadar ödeme yapacağını anlattık. Ancak DASK’ın ödemesinin yetmediği noktada ayıplı inşaat yapan müteahhidin hukuki sorumluluğuna gitmek mümkündür.  

İnternetten avukat tutarak zararımı tazmin edebilir miyim ?

DASK nedir ? Ne öder ?  

DASK, Türkiye’de konut sigortası olarak bilinen “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kısaltmasıdır. DASK, Türkiye’deki doğal afetler nedeniyle meydana gelen hasarları karşılamak üzere kurulmuştur. 

DASK neleri kapsar ?  

DASK, deprem, yer kayması, yanardağ püskürmesi, tsunami gibi doğal afetlerin neden olduğu maddi zararları karşılamayı amaçlar. 

DASK zorunlu mudur ?  

DASK, Konut ve İşyeri sahipleri için zorunlu olup, sigorta primi bina değerine ve bulunduğu deprem bölgesine göre değişir. Sigorta primi, binaların deprem riski, yapısı, büyüklüğü, konumu gibi faktörlere göre hesaplanır. 

DASK kapsamında olmayan zararlar nelerdir ?  

DASK kapsam dışı zararlar; 

 • Deprem sonucu meydana gelen kira kaybı 
 • Bireysel veya ticari eşyaların zarar görmesi 
 • Bina dışındaki yapılar (örneğin, duvarlar, çitler, havuzlar vb.) 
 • Arsa veya arazi zararları 
 • Yapım aşamasındaki binaların zararları 
 • Yapım sürecindeki inşaat malzemelerinin zararları 
 • Depremle ilişkili olmayan diğer afetler (sel, yangın, fırtına vb.) 
 • Deprem sonrası meydana gelen hırsızlık, yağma, vandalizm ve benzeri olaylar nedeniyle oluşan zararlar. 

DASK yıkılan binanın inşaat maliyetin karşılar mı ?  

DASK, poliçede belirtilen sigorta limiti dahilinde, deprem sonucu oluşan hasarları karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Ancak, DASK poliçesi, yalnızca bina temelindeki yapısal hasarlar veya bina yıkımı durumunda yıkım bedelini karşılamaktadır. Bina yıkım bedeli, bir binanın doğal afetler veya diğer kazalar sonucu tamamen yıkılması durumunda, binanın yeniden inşa edilmesi için gerekli olan maliyeti ifade eder. Bu maliyet, yıkılan binanın büyüklüğüne, konumuna ve yeniden inşa edilmesi için gerekli olan malzemelerin türüne bağlı olarak değişebilir. 

DASK rayiç bedel karşılar mı ?  

DASK yıkılan evin rayiç bedelini karşılamaz. Evin rayiç bedeli 2.000.000 TL olabilir. Ancak DASK evin serbest piyasada satım bedeli ne kadar diye araştırıp bunu karşılamaz. DASK evin inşaatı için gerekli parasal güvenceyi teminat tutarı kapsamında hesaplayarak depremzedenin banka hesabına gönderir. DASK’ın ödediği bu para inşaatın demir, çimento, tuğla gibi malzemeleri için kullanılmak üzere ödeneceği varsayımı üzerinden hesaplanmış ve en başında primleri bu kapsamda düzenlenmiştir.  

DASK neden rayiç bedeli ödemez ?  

Bina yıkıldığında mevcut zarar binanın tuğla çimento gibi inşaat materyalleridir. Mülk sahibinin elinde arsa payı halen mevcuttur. Yeni bir ev alırken sadece inşaata para vermez ayrıca arsadan da bir kısım hisse almış olduğumuzdan alım satım bedelinde arsanın tapu payı da dahildir. ARSA yerinde durduğundan zarar kalemi olarak değerlendirilemez.  

DASK’ın karşıladığı yapısal zarar nedir ? Neleri kapsar ?  

Bina temelindeki yapısal hasarlar şunlardan oluşabilir: 

 • Temel çatlakları: Binanın temelinde meydana gelen çatlaklar, binanın temel dayanıklılığını azaltır ve binanın yıkılma riskini artırır. Bu nedenle, temel çatlakları ciddi bir yapısal hasardır. 
 • Temel kayması: Binanın temelinde meydana gelen kaymalar, binanın denge noktasının kaymasına ve bina duvarlarında çatlakların oluşmasına neden olabilir. 
 • Temel çökmesi: Binanın temelinde meydana gelen çökme, binanın sağlam kalmayacağı kadar ciddi bir yapısal hasardır. Temel çökmesi durumunda, bina genellikle yıkılır veya tamir edilemez hale gelir. 
 • Diğer yapısal hasarlar: Bina temelindeki diğer yapısal hasarlar, binanın dayanıklılığını azaltabilir ve binanın sağlamlığını tehlikeye sokabilir. Bu hasarlar arasında, temeldeki deformasyonlar, çürük veya çürümüş ahşap elemanlar, paslanmış metal elemanlar ve hasarlı beton elemanlar yer alabilir. 

DASK nasıl tespit yapar ?  

DASK görevlisi, bir deprem sonrasında hasar tespiti yapmak için öncelikle sigortalı tarafından DASK’a hasarın bildirilmesi sonrasında harekete geçer. Hasar tespiti aşamaları şu şekilde olabilir: 

 1. İlk inceleme: Görevli, hasarın meydana geldiği bölgeye gider ve ilk incelemesini yapar. Bu incelemede, hasarın ne kadar büyük olduğunu, bina veya yapıda ne tür hasarlar oluştuğunu, yıkılan bölümlerin olduğu yerleri tespit eder. 
 1. Hasar raporu: İlk incelemeden sonra, görevli hasar raporu hazırlar. Bu raporda, hasarın boyutu, nedeni, hasarın yoğunluğu, binanın hangi kısımlarında hasar olduğu, yıkılan bölümler vb. bilgiler yer alır. 
 1. Detaylı inceleme: Hasar raporu hazırlandıktan sonra, daha detaylı bir inceleme yapılabilir. Bu inceleme sırasında, hasarın ne kadar büyük olduğu daha ayrıntılı olarak belirlenir. Görevli, bina içindeki hasarın boyutunu, tüm odaları, duvarları, tavanları, zeminleri ve diğer tüm detayları inceler. Bu inceleme sonrasında, tam bir hasar raporu hazırlanır. 
 1. Hasar raporunun değerlendirilmesi: Hasar raporu hazırlandıktan sonra, DASK tarafından bu rapor değerlendirilir. Raporda yer alan hasar miktarı, poliçede belirlenmiş olan sigorta limiti ile karşılaştırılır ve ödenecek tutar belirlenir. 
 1. Ödeme yapılması: Hasar tespit işlemi tamamlandıktan sonra, DASK ödeme yapmaya hazırdır. Sigorta sahibi, ödeme almak için belirli belgeleri DASK’a sunmalıdır. Belgelerin kabul edilmesinin ardından, DASK sigorta sahibine ödeme yapar. 

Hasar tespiti aşamaları, hasarın boyutuna, binanın büyüklüğüne, hasarın nedenine ve diğer faktörlere göre değişebilir. Ancak, DASK görevlisi hasar tespitinde profesyonel bir yaklaşım sergiler ve hasarın doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlamak için gerekli tüm adımları atar. 

DASK azami teminat tutarı nedir ?  

25.11.2022 tarihi itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası  azami teminat tutarı 640 bin TL’dir.  2023 yılı için de bu tutar halen geçerlidir.

blank

Basit hasar ödemeleri 72 saatte yapılmaktadır.  

blank

Hasarın eksik ödenmesi durumunda ne yapılır ?  

Sigortacılar, hasarın doğru bir şekilde tespit edilmesi ve uygun bir şekilde tazmin edilmesi için bir değerlendirme süreci yürütürler. Ancak, değerlendirme sürecinde eksiklikler olabilir ve hasarın gerçek değeri sigorta ettiren tarafından talep edilen miktardan daha az ödenebilir. 

Sigortanın ödediği bedeli aldıktan sonra tekrardan yazılı başvuru yapılmalı, ek tazminat talebi ileri sürülmelidir. Poliçedeki teminatların yanlış yorumlanmasından kaynaklı eksik ödeme varsa bu durum belirtilmelidir.  

Eksik ödeme eksper raporuna dayanıyorsa ne yapılır ? 

Eksper raporunda yapılan hatalar vurgulanarak yeni bir eksper görevlendirilmesi ve ek rapor alınması talep edilir. Sigorta şirketi bu talebi reddederse dava açarak teminat limitinde zararın giderilmesi talep edilir. Hasarın iyice fotoğraflanması ve belgelendirilmesinde fayda vardır. Enkaz kaldırılma aşamasına geçmişse hızlıca delil tespiti yapılarak ek rapor alınmalı belgelenmelidir.  

DASK tazminatı geç öderse ne olur ? 

Para değer kaybederse ek olarak geç ödemeden kaynaklı paranın değer kaybetmesine yönelik munzam zarar davası açılabilir.  

DASK ağır hasarlı binaya ödeme yapmazsa ne yapılmalıdır ?  

Çok sayıda binanın Kahramanmaraş depremi sonucu çökmesi ve ağır hasarlanması durumunda sigorta şirketleri zararı ödememek adına kaçamak yollar aramaya girebilir. Benzer bir olayda zemin kat kolonları patlamış bir bina ağır hasar sebebiyle boşaltılmış ve ağır hasarlı raporu almışken, hasar görmeyen üst kattaki dairelerin DASK kapsamından yararlandırılmadığı örnekler yaşanmıştır.  

Davalar tek tek mi açılmalı tüm site beraber mi dava açacaktır ?  

DASK sigortası bireysel zorunlu sigorta olduğundan her poliçe farklılık gösterebilir ve her hak tek başına bireysel şekilde ileri sürülebilir. Bu durumda eksik ödeme aldığını ileri süren her hak sahibi kendi nam ve hesabına dava açmak ve takip etmek zorundadır.  

DASK’a karşı açılan dava ticari dava mıdır ?  

TTK 4/1/a ‘Bu kanunda .. öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır.’ yollamasıyla TTK m. 1401-1520 maddelerinde düzenlenen sigorta hukukuna dair uyuşmazlıklar mutlak ticari dava sayılacaktır.  

DASK’a karşı dava açmadan önce zorunlu arabulucuya başvurmak gerekiyor mu ? 

Mutlak ticari dava olduğundan ticari uyuşmazlıklar zorunlu arabulucuğa tabidir.  

DASK sigortası yaptırmak konut sahiplerine ne gibi avantajlar sağlar? 

DASK sigortası yaptırmak, konut sahiplerine birçok avantaj sağlar. Avantajlardan bazıları: 

 1. Doğal afetlere karşı koruma: DASK sigortası, Türkiye’deki doğal afetlerin (deprem, sel, yangın vb.) neden olduğu hasarlara karşı koruma sağlar. Bu sayede konut sahipleri, olası bir doğal afet sonrasında maddi açıdan büyük bir kayıp yaşamazlar. 
 1. Yeniden inşa maliyetlerini karşılar: DASK sigortası, olası bir doğal afet sonrasında konutun yeniden inşa edilmesi için gerekli olan maliyetleri karşılar. Böylece konut sahipleri, yeniden inşa maliyetlerini karşılamak için ciddi bir maddi yük altına girmek zorunda kalmazlar. 
 1. Hızlı ve kolay tazminat işlemleri: DASK sigortası, hasar tazminatı işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapar. Bu sayede konut sahipleri, hasar tazminatı işlemleri için zaman ve para kaybetmezler. 
 1. Ekonomik primler: DASK primleri, konutun özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre belirlenir. DASK sigortası, ekonomik primler sunar ve bu nedenle konut sahipleri için uygun bir seçenektir. 
 1. Zorunlu olması: Türkiye’de, bazı bölgelerde konut sahiplerinin DASK sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu nedenle konut sahipleri, yasal gereklilikleri yerine getirmek için DASK sigortası yaptırmak zorundadırlar. 
 1. Geleceğe yönelik koruma: DASK sigortası, konut sahiplerine gelecekteki doğal afetlerin neden olabileceği hasarlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle, konut sahipleri için uzun vadeli bir koruma sağlar. 
blank

Related Posts

blank

Depremde Yıkılan Binaların Hak Sahipleri Nasıl Tazminat Alabilir?

Müteahhidin yaptığı binanın yıkılması ve cezai sorumluluğunu başka bir yazıda ele aldık.  TIKLA   Bu yazının konusu ise depremde binanın yıkılması veya hasar görmesi kaynaklı müteahhidin parasal yani tazminat anlamında sorumluluğu, nasıl dava açılacağı, açılan davada zamanaşımı, müteahhide karşı yasal...
blank

Müteahhidin cezai sorumluluğu ve deprem

Depremde hayatını kaybeden herkesin başı sağolsun. Yüzyılın felaketi yaşandı ancak bu felaketin sonuçları önlenebilir miydi yoksa önlenemez miydi uzmanlar vakti gelince bu konuyu netleştirecektir. Kahramanmaraş depreminden sonra yeni inşa edilen, süslü reklamlarla pazarlanan son derece şık binaların, depreme dayanaklı kampanyasıyla...
4 Responses
   1. blank
    Metin çolak

    İyi akşamlar, 2022 yılında dask poliçesi yapmıştık evimize, fakat 2022 Kasım ayında dask teminat bedelleri artırıldı ve bizim bu artırmadan haberimiz olmadığı için sigorta şirketimizi arayıp yaptırmadik. 6 Şubat depreminde evimiz ağır hasar aldı ve dask bize düşük poliçemiz üzerinden ödeme yaptı. Acaba bu durumu dava edip aradaki artırım tutarını tekrardan tanzim edebilir miyiz. Teşekkür ederim. mail adresime de cevap gönderir seniz sevinirim.

    1. blank
     Av.Mehmet Mert SEZGEN

     Yaptığınız poliçede ne kadar yazarsa o kadar zarar tazmin eder sigorta şirketi. Primlerin ve karşılık güvencenin artmış olması artıktan sonra poliçe yapanlara uygulanır. Zorunlu trafik sigortalarından farklıdır. ZMSS uygulamasında teminat tutarları artınca ek bedel ödemeden yararlandırılır. Risk gerçekleşmeden önce prim ödeyerek teminatları artırmış olsaydınız sorun olmayacaktı ancak bu şekilde sigorta prim tahsil edip ek ödeme yapmayacaktır.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor