İstanbul’da İkamet İzni Başvurularındaki Değişiklikler

Son iki yıl içerisinde İstanbul İl Göç İdaresi ve bağlı olduğu düzey kurumlar, ikamet izni başvurularında belirgin değişikliklere gitmiştir. Evvelce %90-95 oranlarında onay verilen İstanbul ikamet izni başvuruları, çeşitli sebeplerle zorlaşmıştır.

Covid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte İstanbul’daki yabancı nüfus artmıştır. Bu durum, İstanbul ikamet izni almayı daha karmaşık bir süreç haline getirmiştir. Ayrıca, politik düzlemde yaşanan değişiklikler ve enflasyonda meydana gelen yükseliş, İstanbul İl Göç İdaresi’nin ikamet izni başvurularına yaklaşımında değişikliklere yol açmıştır. Bu faktörlerin birleşmesi, İstanbul İl Göç İdaresi’nin başvuruların yaklaşık %80-90’ını reddetmeye başlamasına yol açmıştır.


İstanbul İkamet İzni Başvurularında Dikkat Edilecekler

Son iki yıl içerisinde İstanbul ikamet izni başvurularında belirgin değişiklikler gözlemlenmektedir. Süreç içerisinde, başvuru evrakları gibi önemli unsurlarda sürekli bir değişiklik yaşanmıştır. Banka evrakları gibi belgeler bazen istenmekte, bazen ise istenmemektedir. Ayrıca, sigorta fiyatlarındaki ciddi artışlar, İstanbul ikamet izni almayı zorlaştıran başlıca unsurlardan biri olmuştur. Bu belirsizlik ve değişkenlikler, İstanbul ikamet izni başvurularında sürpriz red sonuçlarına yol açmaktadır.

Türkiye’nin Uluslararası İlişkilerinin İstanbul İkamet İzni Üzerindeki Etkileri

Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle olan siyasi, askeri ve genel uluslararası ilişkileri, İstanbul ikamet izni başvurularında büyük tefsirler göstermeye başlamıştır. Bu durum, başvuru sahiplerinin alacakları sonuçlar üzerinde belirleyici olabilmektedir. Örneğin, Amerikan vatandaşları gibi maddi durumları ve ülkede bulunma sebepleri son derece geçerli olan kişiler dahi, beklenmedik bir şekilde İstanbul ikamet izni başvurularında ret sonucu alabilmektedirler. Bu durumda, idare mahkemelerine başvurma zorunluluğu doğmaktadır.

Uzun Süreli İstanbul İkamet İzni Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstanbul ikamet izni başvuruları özellikle uzun süreli vize türlerinde dikkatli bir süreç gerektirir. En mühim husus ise, ikamet izni başvurusu sürecinde, göç kurumlarıyla sürekli çalışan ve bu alanlarda sürekli varlık gösteren bir avukattan yardım almanın hayati önemi olduğudur. Günümüzde internet üzerinden pek çok bilgiye ulaşmak mümkün olsa da, bu her zaman %100 doğru ve güncel bilgiye erişilebileceği anlamına gelmez.

Göç idareleri sürekli olarak, şehirden şehire ve hatta bazen bir hafta veya ay içerisinde istenen belgeleri değiştirebilmektedirler. Bu nedenle, İstanbul ikamet izni başvurularında bu sürekli değişimleri takip edebilmek, başvurunun başarı şansını artırmaktadır.

İstanbul İkamet İzni Başvurularının İdareler Arasında Dağılımı

Ayrıca İstanbul’da ikamet izni başvuruları, idareler arasında homojen bir şekilde dağıtılmaz. Birkaç ay boyunca belirli birkaç ilçenin Göç İdaresi dosyalarla ilgilenirken, sonraki aylarda bu görev başka idarelere aktarılmaktadır. Her idarenin kendi personeli olduğundan, başvurunuza bakacak görevlinin konuya nasıl yaklaşacağı, ne ölçüde bir ispat yükümlülüğü arayacağı değişkenlik gösterebilir.

Bu nedenle, İstanbul’da ikamet izni başvurunuzun başarılı olmasını sağlamak için profesyonel hukuki yardım almanız önerilir. Kendi başınıza sadece harç ve sigorta giderleri yatırıp başvuruyu şansa bırakmak yerine, bir avukatın desteği, sizi potansiyel hukuki uyuşmazlıklardan koruyabilir ve başvurunuzun başarılı bir şekilde sonuçlanma şansını artırabilir. Bu durum, başvurunun daha masraflı olmasına rağmen, uzun vadede büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu sebeplerle, İstanbul ikamet izni sürecinde profesyonel avukat desteği almanızı kesinlikle önermekteyiz.

blank

Avukatla Çalışmanın İstanbul İkamet İzni Başvurularında Sağladığı Avantajlar

Profesyonel Hukuki Danışmanlık

Profesyonel ve hukuki bakımdan uzman olan bir avukat, size daima doğru bilgi ve hukuki tavsiyeler sunarak, işlemi başarıyla sonuçlandırmanın yanı sıra olası riskleri açıklamakla yükümlüdür. Söz konusu uzman, en doğru ve eksiksiz bilgilerle ve tam bir dosyayla, ayrıca başvurunuzun ilgili dönemde kabul edilme ihtimalini en yüksek kılacak sebep konusunda da size yol gösterir. Ek olarak, başvurunuzun hızlı bir şekilde takip edilmesi sürecinde, avukatın personelle olan sürekli teması, sizin diğer başvuru sahipleri karşısında bir avantaj elde etmenizi sağlar.

Başvuru Sürecinin Hızlandırılması

Avukatınız, başvuru sürecini hızlandırmanıza yardımcı olabilir. İkamet izni başvurularında, sürekli olarak personel ile iletişim halinde olan avukatınızın varlığı, sizin diğer kişilere karşı bir avantajınız olacaktır. Bir örnek olarak, avukatınız sizin ikamet kartınızı hatta bazen teslim edilmesi gereken süreden iki ya da üç gün önce alarak size ulaştırabilmektedir. Bu, standart bir vatandaşın adresine postalanma sürecinden daha hızlıdır.

Olası Red Kararlarına Hızlı Müdahale

Eğer ikamet izniniz reddedilirse, avukatınızın hızlıca yasa yoluyla itiraz etme imkanı vardır. Dahası, idarenin olası bir ret kararına karşı hukuki yola başvurmak için verilen süre oldukça sınırlı olduğunu göz önünde bulundurursak, bir sorun veya ret durumu yaşama ihtimaline karşı, avukatınızın size daha erken dönemde yardımcı olabilmesi, olası olumsuz bir sonuca karşı hızlıca dava açmanıza imkan sağlar.

Daha Etkili Hukuki Destek

Avukatınızla işbirliği yapmanın başka bir yararı da sürecin başından itibaren avukatla çalışmanızın, bir sorunla karşılaştıktan sonra avukat arama telaşından sizi kurtaracak olmasıdır. Olumsuz bir sonuçla karşılaştıktan sonra başvuracağınız avukat yerine, işlem sürecinin başında bir avukatla çalışmak size daha etkili, hızlı ve maliyet açısından daha verimli bir yardım sağlar. Bu durumda, dava sürecinde avukat arama stresi yaşamazsınız.

İstanbul İkamet İzni Başvurusunda Dikkate Alınması Gerekenler

blank

Maddi Varlık İspatı

Öncelikle, eğer önemli miktarda maddi varlığınız varsa ve bunu Türk ya da yabancı bankalar aracılığıyla ispatlayabilirseniz, bu durum başvurunuzun sonucu üzerinde pozitif etki yapabilir. Göç alanında çalışan bir avukat bankada ne kadar para bulundurmanız gerektiği konusunda size bilgi verecektir.

İkamet Edilecek İlçenin Durumu

Avukatla çalışmadığınızda, farklı ilçelerin adres kayıtlarının açık olup olmadığı, hangi ilçelerde yasak rejiminin uygulandığını düzenli ve doğru bir şekilde takip etmek, sürekli olarak resmi kurumlarda zaman geçirmeden neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, bir yıllık kira sözleşmesi imzalayacağınız taşınmazın bulunduğu ilçenin adres kaydının aktif olup olmadığını doğru bir şekilde belirlemek, başvurunuzun sonucunu doğrudan etkileyecektir.

Eğer adres kaydı kapalı olan bir ilçede başvuru yapılırsa, bu başvuru otomatik olarak red sonucuyla sonuçlanacak ve bu sonucu açacağınız dava ile değiştirme olasılığınız oldukça düşük olacaktır.

Ceza Hukuku Açısından Temiz Olmak

Bir diğer önemli nokta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya dünya üzerinde herhangi bir yerde, Türk vatandaşlarına karşı ceza hukuku anlamında yargılanmayı gerektirecek bir eyleminizin olmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bu tür başvurularda genellikle belgeler talep etmese de, online sistemlerde üst düzey yeteneğe sahip ve birbiriyle entegre olan devlet kurumları, suç kaydı gibi olumsuz durumları belirlemede oldukça yeteneklidir. Bu nedenle, suç kaydınızın bulunmaması hayati önem taşır.

Türkiye Cumhuriyeti Vize Rejimine Uymak

Başka bir kritik nokta, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti’nin vize düzenlemelerini ihlal etmemiş olmanızdır. Türkiye’nin vize yasalarını düzenli bir şekilde ihlal eden kişilerin başvurularının olumlu sonuçlanması genellikle pek olası değildir. Bununla birlikte, avukat yardımı almadan dosyanın olumsuz sonuçlanacağı düşüncesiyle motivasyonunuzun azalmasına izin vermek istemeyiz. Bu yüzden herhangi bir başvuru yapmadan önce, danışma amaçlı olsa bile, durumunuzu gerçekleri saklamadan bir avukata açıklamanız ve profesyonel bir görüş almanız önerilir.

NASIL İKAMET İZNİ ALINIR ?

İKAMET İZNİ REDDİ DAVASI

YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

blank

AVUKATA SOR

https://web.whatsapp.com/send?phone=5527891700&text=Merhaba

TAKİPTE KAL

blank

Related Posts

blank

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
blank

Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu

Hukuku Silip Atan Vekaletname Uygulaması Yabancıların kimlik süresi bitince, göç sistemlerinde kişinin hakları kapalı konuma getirilmeye başlandı. Yabancı kaçak duruma düşünce, noter 99’la başlayan kimlik numarasını sisteme girse dahi sistem kabul etmemekte, noter vekaletname çıkaramamaktadır. Noterler Birliği ise yasal mevzuatı,...
blank

Türkiye’ye Nasıl İltica Edilir? Şartları Nelerdir? Nasıl Kabul Alınır?

İltica Sürecine Başlarken: Türkiye’ye Nasıl İltica Edebilirim? Türkiye’ye Nasıl Sığınmacı Olabilirim? Türkiye Sığınmacıları Kabul Ediyor Mu? Türkiye’ye iltica etmeyi planlayan veya bu süreci yaşayan bireylerin, ne tür yollardan Türkiye’ye ulaşabilecekleri ve resmi işlemlerini nasıl yürütecekleri konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir....
blank

Geri Gönderme Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Sır Gibi Saklanan Geri Gönderme Merkezleri Hizmet Özel İç Yönerge Göç idaresi müdürlükleri çalışma usulü ve esasları hakkında bir yönergeye dayanarak haftasonu avukat görüşüne izin vermemekte, hukuka aykırı ve keyfi kısıtlamalar yapmaktadır. Dayanak olarak ise kendi iç yönergeleri olduğunu söylemekte,...
blank

İkamet İzni Nedir? İkamet İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de İkamet İzni Almanın A’dan Z’ye Rehberi Türkiye’de İkamet İzni Nasıl Alınır ve Başvuru Süreci Yabancı bir ülkenin vatandaşının Türkiye’de sürekli yaşamasına olanak sağlayan ikamet izni, belirli şartlara bağlı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilir. İkamet izni başvuruları, Türkiye’de...
blank

Oturma İzni İkamet Reddi Davası

Neden Oturma İzinleri Sürekli Reddediliyor Türkiye’deki yabancı uyruklu kişilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, oturma izni başvurularının sürekli olarak reddedilmesidir. Bu durum, birçok farklı milletten kişileri etkilemekte olup, başvuruların reddedilme oranlarında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. İncelenen veriler, Rusya, Amerika, Kanada,...
blank

İcra Dosya Takip Sistemimiz – E-İcra Ofisi

İcra Departmanı Nasıl İşler ? Tecrübeli bir icra avukatı olarak, şirketlerin icra takip dosyaları, alacak dosyaları ve itiraz üzerine açılan davaları gibi süreçleri başarıyla yönetiyoruz. Özellikle Limited şirketler, site yönetim şirketleri, yabancı dil kursları, inşaat şirketleri, emlak şirketleri ve toptan...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

Kadının Kocasının Soyadını Almasını Öngören Kuralın İptali

ANAYASA MAHKEMESİ KADINLARIN EVLENDİKLERİ EŞLERİNİN SOY ADLARINI ALMALARINI SAĞLAYAN HÜKÜM OLAN TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 187’Yİ İPTAL ETTİ Türkiye’de son dönemlerde gündemi meşgul eden bir konu, kadınların evlilik sonrasında kocalarının soyadını kullanmak zorunda kalmasıydı. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar ile...
blank

Avukata Sor Telefonda Danışmanlık Hızlı Bilgi Al

Hukuki Danışmanlık ve Profesyonel Avukatlık Hizmetleri Hızlı ve Güvenilir İletişim İmkanı: WhatsApp Hukuk Danışmanlığı Günümüzde hızlı ve etkili iletişim çok önemlidir. Bu nedenle, hukuki sorunlarınıza çözüm bulmak için WhatsApp üzerinden danışmanlık hizmeti sunuyoruz. WhatsApp hukuk danışmanlığı sayesinde, hukuki sorunlarınıza anında...
blank

Kira tespit davası nedir? 5 yıldan uzun süren kiralarda uyarlama davası nasıl açılır ? 5 yıldan uzun kira nasıl artırılır ? Kira artırım davası nedir? Kira artırım davası nasıl açılır ? Kira artışını yapabilir miyim ? Nasıl kira artışı yaparım ?

Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre...
blank

Uluslararası koruma başvurusunu reddi üzerine yapılacaklar nelerdir ? UK ret kararı kesin midir? Dava açma hakkı mevcut mudur ?

UK Ret Nedir? Ret Üzerine Dava Süreci Nasıl İşler? Uluslararası koruma kararının reddi kararının tebliği tarihinden itibaren 15 gün genel usullerde ise 30 gün  içerisinde dava açılabilir. Ancak dava açılması göç idaresinin ret kararının bozulacağı anlamına gelmez. Bazı dosyalarda göç...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor