Day

Haziran 7, 2022
Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de...
Read More
Kat Mülkiyeti Kanunu ana gayrimenkulün bakım ve onarımının nasıl olacağını düzenlemiştir. Ortak yerlerin ve ana binanın bakım onarımı zorunludur. Kimse lüzum yok diyerek anagayrimenkulün bakımından ve korunmasından kaçınamaz. Kat Mülkiyeti Kanunu 35/d maddesi açıkça asansör bakımının yapılmasını yöneticinin görevi olduğunu kararlaştırmıştır. Asansör bakım ve onarımı için gerekli ücretin toplanması yöneticinin görevi olduğundan herhangi bir çoğunlukla...
Read More
× Avukata Sor