Hastane, hekim sorumluğu ve malpraktis davalarında zamanaşımı

Kanunda çeşitli zamanaşımı süreleri belirlenmiştir. Genel zamanaşımı süresi TBK 146 gereği ‘Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.’ Şeklindedir.

Doğrudan hekim- hasta ilişkisi

Hasta ve hekim arasında doğrudan kurulan ilişki vekillik sözleşmesi olarak kabul edilmektedir. Borçlar Kanunu 147.maddesine göre vekalet akdinden doğan davalar 5 yıl zamanaşımına tabidir.

Hekimin eylemi suç sayılırsa uzamış ceza zamanaşımı uygulanacak TCK 66’ya göre ölümlerde 15 yıl, bedensel zararlarda 8 yıl zamanaşımı geçerli olacaktır.

Özel hastanelerin ve yardımcı kişilerin sorumluluğu

Özel hastane ile sözleşme yapılması durumunda hasta ile hastane arasında ilişki kurulmuş olacaktır. TBK 49 haksız fiil sorumluluğu her halde geçerli olmakla birlikte, TBK 66  adam çalıştıranın sorumluluğu ve TBK 116 yardımcı kişinin fiilinden sorumluluk hükümleri de devreye girecektir. Özel hastanelerde imzalanan hasta kabul sözleşmesi ile TBK 146 ile genel 10 yıllık zamanaşımı geçerli olacaktır.

Kamu hastaneleri ve sağlık personeline karşı açılacak davalarda

Kamu hastaneleri ve sağlık personelinin sorumluluğu hizmet kusuru olarak değerlendirilmekte  Anayasa 129/5 maddesi gereği idare mahkemesinde ilgili kamu kurumuna karşı dava açılması gereklidir. İdari yargıda açılacak tam yargı davaları İYUK 13.maddesi gereği 1 ve 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcı kesin maluliyete ilişkin raporun öğrenildiği tarihtir. Kişinin hatalı tıbbi müdahale sonucu sakat kaldığını öğrenmesi tek başına zamanaşımının başlamasına yetmez. Zararı ve sorumluyu öğrenme ile zamanaşımı başlayacağından maluliyet oranının tespiti ile zarar öğrenilmiş olacak, kişi mevcut engellilik durumunun dava açmaya değip değmeyeceğini ancak elinde rapor olduğunda tartabilecektir.

Eğitim ve araştırma hastanelerine karşı açılacak davalarda

Eğitim ve araştırma hastanelerine karşı açılacak davalarda adli – idari yargı görev ayrımı tartışmalıdır. Sigorta hastaneleri olarak da tanımlanan eğitim ve araştırma hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na bağlanmıştır. Eğitim ve araştırma hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması akabinde Yargıtay ilgili dairesi İdari Yargının görevli olduğu şeklinde kararlar vermeye başlamıştır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için 5510 sayılı yasanın 67.maddesi gereğince prim ödeme koşullarının yerine getirilmiş olması arandığından, prim ödeme karşılığı sağlık hizmetinden yararlanmayı kapsayan bir özel hukuk sözleşmesi kurulduğunun kabulü gerekir. Böylece Borçlar Kanunu madde 146 gereği 10 yıllık zamanaşımı gündeme gelecektir.

İdari Yargı’da açılacak davalarda önce idareye başvurarak zararın tazminini talep etmek gerekir. Başvuru üzerine idare 60 gün içinde cevap vermez veya tazminat talebini reddederse yeniden başlayacak olan 60 günlük süre içinde dava açılması gereklidir.

Related Posts

blank

İşçilik alacaklarında zamanaşımı

İşçilik alacaklarında zamanaşımı nasıl hesaplanır ? Zamanaşımı nedir ? İşçilik alacaklarında kağıt üzerinde hesaplama yapıldığından yüksek rakamlar çıkmakla beraber iş uygulamaya gelince bu rakamların bir kısmının zamanaşımına uğradığı görülmektedir. Zamanaşımı konusunda Yargıtay’ın yerleşik kararları bulunmakta olup, dava aşamasında kısmi açılan...
blank

Aydınlatılmış onam ve Şartları nelerdir?

Aydınlatılmış onam nedir? Şartları nelerdir? Yapılan tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması, kişinin rıza vermesine bağlıdır.  Verilen rızanın ise aydınlatılmış olması gerekir. Hastanın bedeninde yapılacak müdahale detaylarıyla işlemi yapacak hekimin bizzat kendisi tarafından anlatılmalıdır. Hekim müdahaleyi anlatırken, tıbbi işlem sonucu hastanın...

Çift imza ile yetkiliyle sürekli tek imza ile bono düzenlenmesi ve ticaret yapılması.

Bazı şirket yöneticileri kötü niyetli olarak ticari sicilde çift imza ile yetkili olmalarına rağmen bazı borçlandırıcı işlemleri tek imza atarak yerine getirmektedir. Böylece şekle uyulmadığından bahisle icra takibinin iptaline karar verilmesi amaçlanmaktadır. Yargıtay aşağıdanki kararında, tek imza sıklıkla uygulanıyorsa ortaklar...
karşılıksız yönetici çek

Karşılıksız çek ve eski yöneticinin sorumluluğu

Karşılıksız çıkan çeklerde şirket yöneticilerinin değişmesi halinde sorumlulukların tescil ve ilan açısından değerlendirilmesi.
limited şirket sermaye koyma borcu yerine getirilmemesi sermaye dava şirket avukatı

Limited Şirket Sermaye Koyma Borcu

Limited Şirket Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine şirketin hakları.

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor