Day

Ağustos 28, 2020
Anayasal hak olarak her birey devlet, kamu kurumu, üniveriste, hastane, resmi veya özel olsun olmasın her kurumdan kendisi hakkında tutulan, işlenen verileri talep etme hakkı vardır. Kurumların bilgilerin verilmemesi durumunda hizmetin kusurlu işlediği kabul edilir. Kusurlu işleyen hizmetten, kamu kurumu doğacak zararları tazminle sorumlu olacağı gibi kasten ve hukuka aykırı olarak bilgi/belge temin etmeyen görevliler...
Read More
× Avukata Sor