Month

Eylül 2022
Yazının devamında esasa dair teknik detaylar verilmesine karşılık, herkes tarafından anlaşılması için genel olarak munzam zararı özetleme gerekir. Munzam zarar, faiz ile karşılanamayan zarardır. Genel olarak alacaklarda uygulanan faiz oranı %9’dur. Ticari alacaklarda ticari temerrüt faizi ve avans faiz oranları uygulanır ancak bunlar da her dönem değişiklik göstermekte yaklaşık %15-20 arasında ülke politikasına göre değişmektedir....
Read More
Belirsiz alacak ve kısmi dava tartışmaları usulden ret gibi ağır sonuçlara yol açtığından, kişilerin hak arama, mahkemeye erişme ve adil yargılanma hakkını ihlal etmiş ve etmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel bir başvuruda aşırı şekilci yaklaşılan alacak tutarının kısmi dava mı ve belirsiz alacak davası mı olduğu tartışması eleştirilmiş, usulden ret kararı verilmesinin hak ihlali olduğuna...
Read More
× Avukata Sor