Month

Haziran 2022
İkamet türleri  6458 sayılı YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’nda sayılmıştır. İkamet izni çeşitleri MADDE 30 – (1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:  a) Kısa dönem ikamet izni b) Aile ikamet izni c) Öğrenci ikamet izni ç) Uzun dönem ikamet izni d) İnsani ikamet izni e) İnsan ticareti mağduru ikamet izni şeklindedir. İnsani ikamet istisnai bir ikamet...
Read More
Tevkifat KDV’nin bir miktarının kaynağında kesilerek faturanın muhatabı tarafından yatırılmasıdır. Tevkifat oranı %50 olarak uygulanmaktadır. Çıkan KDV’nin yarısı mükellef tarafından ödenir. Tebliğin “I/C-2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler” başlıklı bölümüne de 35 nolu değişiklik tebliği ile şu eklenmiştir.“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanun’a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli...
Read More
22 Şubat 2018 PERŞEMBE Sayı : 30340  resmi gazetede yayımlanan OTOPARK YÖNETMELİĞİ ile engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran düzenlemeler yapılmıştır. Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin engelli işareti konularak engelliler için ayrılması zorunludur. Yol üstü otoparklarda engelliler için yapılacak...
Read More
blank
Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de...
Read More
blank
Asansör Arıza Yaptı Masrafları Kim Öder? Kat Mülkiyeti Kanunu 35.Maddeye göre Asansör ortak alan sayılır. Kat Mülkiyeti Kanunu ana gayrimenkulün bakım ve onarımının nasıl olacağını düzenlemiştir. Ortak yerlerin ve ana binanın bakım onarımı zorunludur. Kimse lüzum yok diyerek anagayrimenkulün bakımından ve korunmasından kaçınamaz. Ortak kullanım alanlarına yönelik bakım ve yenileme işlemleri, kat maliklerinin ortak sorumlulukları...
Read More
× Avukata Sor