Month

Mayıs 2022
Tefe Tüfe artış oranları nedeniyle tahliye? Kiracının eksik artışı nedeniyle tahliye ? Kiranın enflasyon karşısında düşük kalması nedeniyle tahliye? Kira artışı yapmayan kiracıyı nasıl tahliye ederim ? Kiracının yeterli kira artışı yapmaması nedeniyle tahliyesi nasıl olur ? Kiracıyı nasıl çıkartırım ? Artış yapmayan kiracıyı tahliye etmenin yolları ? Eksik artış yapan kiracını en kolay nasıl...
Read More
Yabancılar hukuku alanında yoğunlukla çalışmaktayız. Son zamanlarda ülkemize gelen yabancıların sayıca artmasından, siyasi karışıklıklar, basına yansıyan olumsuz haberlerden dolayı yabancıların bazen talepleri incelenmeden reddedilmektedir. İncelemeden reddedilen taleplere karşı hızlıca idari yargıda iptal davalarını açmaktayız. Genellikle karşılaştığımız durum, idarenin dosyayı incelememiş olması sebebiyle başvuruyu reddedecek sebep bulamaması buna karşı matbu formlara sonradan ‘ diğer nedenler ‘...
Read More
İnternetten nasıl avukat tutulur ? Sigara kağıdı ve filtresinin içinde tütün olmayan satışa hazır haline makaron denilir. Kanuna göre gerekli izinler alındıktan sonra boş makaron satılması suç oluşturmasa da makaronun içine tütün doldurulup satılması suç teşkil eder. Makaronun tütüp doldurulup satılması 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre suç sayılır. Ayrıca yakalanan makaron miktarı kadar 4733...
Read More
İdari işleme karşı başvuru yolu ve süresi idare tarafından gösterilmelidir. Kimi zaman idareler dava açılmasını engellemek, anlam karmaşası yaratmak, hakkı sürüncemede bırakmak, dava açma süresini eritmek amacıyla kanun yolu ve mercilerini kararın altında belirtmezler. Genellikle göç idaresi müdürlükleri tarafından benzer uygulamaların yapıldığı bilinmektedir. Bu durum hak arama hürriyetini de ihlal eder. KAYNAK: LEGAL MEVZUAT DANIŞTAY...
Read More
Telefon dinlemesi esnasında tesadüfen elde edilen delil geçerli midir? Tesadüfen telefon dinlemesi sırasında ele geçirilen delil hükme esas alınamaz. Bu şekilde elde edilen deliller hukuka aykırı sayılacaktır. Suç şüphesi olan yeni deliller elde edilmesi halinde, CMK 135/8’de sayılan katalog suçlardan biri mevcutsa ancak delil olarak kullanılabilir. Tesadüfen elde edilen deliller Madde 138 –  (1) Arama...
Read More
× Avukata Sor