Month

Kasım 2020
Hume’a göre FİKİRLER ve OLGULAR olmak üzere iki temel ayrım üzerinden inceleme yapılır. Fikirler, geometri veya matematikle örneklendirilir. 2 çarpı 2, 8’in yarısıdır önermesi düşünceyle veya algıyla değişmez. Kim hesaplarsa hesaplasın aynı sonuca varacaktır. Ancak olgular, algı ve deneyim ile değişiklik gösterebilir. Hume’a göre sebep ve sonuç ilişkisi olguyu anlamamızda temel kılavuzdur. Bir yerde yeni...
Read More
J.Locke  zihinde oluşan algı düşünce ve nesneyi İDE olarak adlandırır. İdeleri üreten güç ise nesnenin niteliğidir. Soğuk bir kar topu cisim olarak yuvarlak, dondurucu bir CİSİM’dir. Bu cismin niteliği zihnimizde İDE’lerin oluşmasına yol açar. Locke cisimleri oluşturan nitelikleri 3 aşamada sınıflandırır. Birinci nitelik asıl olandır. Bizim algılarımızdan bağımsız, biz orada olsak da olmasak da, duysak...
Read More
Bildiğini zaten biliyorsun. Bildiğin şeyi araştırmanın bir faydası yoktur. Önemli olan bilinmezi araştırmaktadır. Ancak bilinmezde de neyi araştıracağını bilmediğin için aslında bir araştırma olmaz. Neyi bilmediğini bilmek gerekir. Menon paradoksundan anlaşılan budur. Sokrates, bilginin kaynadığını dine ve ruhun ölümsüzlüğüne bağlar. Dine uygun yaşayan ruh asla ölmez ve yeniden dirildiğinden biriktirdiği hayatlarında her şeyi öğrenmiş geriye...
Read More
Descartes, sayısal zeka üzerine kurulu olan zihninin çalışma prensiplerini felsefeye  uyarlamış  varolmanın mantığına matematik problemi çözer gibi yaklaşmıştır. Uzaydaki bir noktayı işaretlemek için geometri ve matematiği kullanan Descartes matematiğe katkısı,  Kartezyel koordinat sistemine adını vermesi de  kaynaklarda sıkça geçer. İki kere iki dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zaman diliminde daima 4 eder. Descartes varoluşa...
Read More
× Avukata Sor