Gürültücü Komşuyu Hapse Attırabilir Miyiz?

Modern toplumda, apartman ve site yaşamı, pek çok insan için ortak bir yaşam alanını paylaşmak anlamına gelir. Bu tür yaşam alanlarının avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır.

Gürültü sorunu, bu dezavantajların başında gelir. Gürültücü bir komşu, yalnızca günlük yaşamı olumsuz etkilemekle kalmaz, aynı zamanda huzur ve sükuneti de bozar.


Hukuki Çözüm Yolları

Şikayet ve Dava Süreci

Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesine göre, bir kimsenin huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla ısrarla telefon etmek, gürültü yapmak veya başka hukuka aykırı davranışlarda bulunmak suç sayılmaktadır.

Örneğin, komşuların sürekli ve rahatsız edici şekilde gürültü yapması, bu maddenin kapsamına girer. Eğer bu davranışlar mağdurun şikayetiyle yetkililere bildirilirse, gürültü yapan kişilere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebilir. Bu şekilde, kişilerin evlerinde huzurlu bir şekilde yaşamaları hukuki olarak korunmaktadır.

Gürültü sorunu yaşayan bireylerin başvurabileceği çeşitli hukuki yollar vardır. Bu süreçler şu şekilde özetlenebilir:

  1. İlk Uyarı ve Müzakere: Gürültü yapan komşuyla doğrudan iletişime geçmek ve durumu anlatmak, sorunun çözümü için ilk adımdır. Bu aşamada, yapıcı ve nazik bir dil kullanmak önemlidir.
  2. Resmi Şikayet ve Dilekçe: İlk uyarının sonuç vermemesi durumunda, belediyeye veya ilgili kamu kurumlarına resmi şikayette bulunulabilir. Bu şikayetler yazılı olarak yapılmalı ve detaylı bir şekilde durumu açıklamalıdır.
  3. Zabıta ve Polis Müdahalesi: Resmi şikayetlerin ardından, zabıta veya polis ekipleri durumu inceleyebilir ve gerekli ölçümleri yapabilir. Gürültü seviyesi belirli sınırların üzerinde ise, yaptırımlar uygulanabilir.
  4. Noter İhtarname ve İspat: Gürültü sorunu devam ediyorsa, noter aracılığıyla ihtarname düzenlenebilir. Noter ihtarnamesi, gelecekteki hukuki süreçlerde önemli bir delil olarak kullanılabilir. Bu belgede, daha önce yapılan şikayetler ve sonuçsuz kaldığı belirtilmelidir.
  5. Savcılık Şikayeti: Yukarıdaki aşamaları izledikten sonra yapılması gereken, sistemli bir şikayet dilekçesi yazılmasıdır. Bu noktada, bir avukattan destek almak büyük fayda sağlar. Önceki yapılan tüm şikayetlerin toplanarak, şikayet dilekçesi içerisinde sistematik şekilde, tanıklarıyla beraber yazılması ve uygun bir şikayet dilekçesi hazırlanarak savcılığa verilmesi gerekmektedir.

Delil Toplama ve Sunma

Hukuki süreçlerde delil toplama ve sunma, davanın seyrini belirleyen önemli unsurlardandır. Gürültü sorunuyla ilgili deliller şu şekilde toplanabilir:

  1. Kamera Kayıtları: Gürültü yapan komşunun davranışlarını kayıt altına almak, mahkemede güçlü bir delil olarak sunulabilir. Ancak, kayıtların yasalara uygun olarak alınması ve kişisel hakların ihlal edilmemesi önemlidir.
  2. Tanık Beyanları: Komşularınız veya aynı bina sakinleri, mahkemede tanık olarak dinlenebilir. Tanık beyanları, gürültü sorununun sürekliliğini ve rahatsız edici boyutunu ispatlamak açısından önemlidir.
  3. Zabıta ve Polis Raporları: Belediyeye yapılan şikayetler sonucunda düzenlenen zabıta ve polis raporları, mahkemede delil olarak sunulabilir. Bu raporlar, gürültü seviyesinin belirlenmesi ve durumu belgelemesi açısından önemlidir.
  4. Noter İhtarnamesi: Noter ihtarnamesi, geçmişte yapılan şikayetleri ve bu şikayetlerin sonuçsuz kaldığını belgelendirir. Bu belge, mahkemede önemli bir delil olarak kullanılabilir.

Gürültücü Komşuya Karşı Mevzuat

Gürültüye ilişkin komşuları ilgilendiren hukuki düzenlemeler, şunlardır:

Kat Mülkiyeti Kanunu

VIII – Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti:
Madde 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale
gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet
hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.


Kabahatler Kanunu

Gürültü
MADDE 36- (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî
para cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin
Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.


Türk Ceza Kanunu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Sonuç

Gürültücü komşularla başa çıkmak, sabır ve hukuki bilgi gerektiren bir süreçtir. Bu rehberde, gürültü sorunuyla karşılaşan bireylerin izleyebileceği adımlar ve hukuki çözüm yolları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Hukuki hakların bilinmesi ve doğru adımların atılması, huzurlu bir yaşam sürdürmek açısından büyük önem taşır.

Related Posts

blank

Tanık Duruşmaya Gitmezse Ne Olur? Tanık Duruşmadan Nasıl Kaçabilir?

Beni Tanık Yazmışlar Zorla Duruşmaya Götürürler Mi? Bu yazı Av.Ömer Batuhan DOĞAN’ın katkıları ile yazılmıştır. Tanık Nedir? Tanık, bir suça veya olaya şahit olan ve bu konudaki bilgi ve gözlemlerini mahkeme veya adli makamlar önünde beyan eden kişidir. Tanıklık, kamu...
blank

Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava

Sürücü Değişikliği Var Diyerek Zararı Ödemiyorlar KASKO Neden Ödeme Yapmıyor? Sigorta şirketleri, kapsamlarında kalan zararı ödemek istemeyebilirler. Özellikle kamera kaydının olmadığı durumlarda, şarampole yuvarlanma, duvara çarpma veya direğe çarpma gibi tek taraflı kazalarda, sürücünün kim olduğuna inanmayabilirler. Ayrıca, sürücünün alkollü...
blank

Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?

Elini Öpene Cennet Vaadi Son zamanlarda, dini inançları istismar eden bazı şahısların, halk arasında yanlış bilgi yayarak kamu düzenini bozma riski taşıdığı gözlemlenmektedir. Özellikle, bir şahsın kendisini dinlemenin 1000 kez cami yaptırmaktan daha sevap olduğunu iddia etmesi, bu tür istismarların...
blank

Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi

Yasadışı Bahis Tehlikesi Nedir? Dolandırıcılar yeni bir yöntem bularak bahis oynayanları hedef almaya başladılar. Bahis oynayanlar, kazançlarının yanlarına kar kalacağını düşünüyor ve bu faaliyetlerin yasadışı olduğunu göz ardı ediyorlar. Ancak, bu yazıda nasıl dolandırıldıklarını açıklıyorum. Türkiye’de bahis yasadışı olduğu için,...
blank

Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?

Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu? Ağızlık Takılmadan Köpek Gezdirilmesi Türkiye’de hayvan hakları ve hayvan sahiplerinin yükümlülükleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun, hayvanların refahını sağlamak ve tehlike arz eden hayvanların kontrolsüz şekilde gezdirilmesini önlemek...
blank

Haraket ve Tehdit Eden Mirasçıyı Nasıl Mirastan Çıkartırız?

Hakaret ve Tehdit Eden Mirasçıyı Mirastan Nasıl Çıkarabiliriz? Hayırsız Evladı Mirastan Çıkarma Yolları Nelerdir? Mirasçının, mirasbırakana (ölen kişiye) veya onun yakınlarına karşı hakaret ve tehdit gibi davranışlarda bulunması, mirastan çıkarılması için bir sebep olabilir. Bu süreci doğru bir şekilde yürütmek...
blank

İşçi Ayrımcılık Tamzminatına Nasıl Hak Kazanır?

Irkım Yüzünden Bana Farklı Davranıyorlar? Konuştuğum Dil Sebebiyle Dışlanıyorum? Cinsiyet Sebebiyle Benle Dalga Geçiyorlar İş Vermiyorlar Türkiye’deki iş hukuku çerçevesinde, ayrımcılık tazminatı talebi için kabul edilen bazı temel kategoriler bulunmaktadır. İşçilerin, işten ayrılma ve tazminat talep etme hakkını meşru kılan...
blank

Bekçi Durdurup Kimlik Sorabilir Mi?

Güncel Mevzuat Çerçevesinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Durdurma ve Kimlik Sorma Yetkileri Madde 7’nin Değerlendirilmesi 1. Durdurma Yetkisi ve Kullanım Koşulları Çarşı ve mahalle bekçileri, belirli koşullar altında kişileri ve araçları durdurma yetkisine sahiptir. Bu yetki, özellikle suçun önlenmesi, suçlardan...
blank

Selektör Cezası ve İptali

Soru: Polisler tarafından yazılan, selektör yaparak karşı taraftan gelen araçları “radar var yavaş olun” diyerek uyaran sürücülere yönelik trafik cezaları hukuka uygun mudur? Cevap: Polis tarafından verilen cezaların hukuka uygunluğu, yasal hükümlere ve uygulamanın bağlamına göre değişir. Trafik kurallarına göre,...
blank

Halı Silkeleyen Üst Komşuyu Nasıl Hapse Attırırız?

Komşunuzun Halı Silkeleyerek Mala Zarar Verme Suçunu İşlediği Durumlarda Yapmanız Gerekenler: Detaylı Rehber Mala Zarar Verme Suçu Nedir? Mala zarar verme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesinde tanımlanmış bir suç türüdür. Bir kişinin başkasına ait mala kasıtlı olarak zarar vermesi...
blank

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
blank

Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu

Hukuku Silip Atan Vekaletname Uygulaması Yabancıların kimlik süresi bitince, göç sistemlerinde kişinin hakları kapalı konuma getirilmeye başlandı. Yabancı kaçak duruma düşünce, noter 99’la başlayan kimlik numarasını sisteme girse dahi sistem kabul etmemekte, noter vekaletname çıkaramamaktadır. Noterler Birliği ise yasal mevzuatı,...
blank

Fikri ve Sınai Hakların Korunması: Hapis Cezaları ve Cezai Hükümler

Ceza Hukuku ve Fikri Haklar Günümüzün dijital çağında, fikri ve sınai hakların korunması, hem yaratıcılar hem de kullanıcılar için oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Fikri ve Sınai Haklar Nedir? Hayal edin: Bir gün uyanıyorsunuz ve kendi şarkınızı yazıyorsunuz. Harika...
blank

Sınır Dışı Kararlarına Karşı Etkin Araştırma Yapılmalıdır. Deport Etkin Araştırmaya Engel Olamaz.

Sınır Dışı Kararları Ve İdare Mahkemesi Tutumu İdare mahkemelerinin sınır dışı davalarında gözden kaçırdığı bir hususu bu yazımızda ele alacağız. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle yabancılar sıklıkla sınır dışı edilmekte, hepsinin hakkında sınır dışı kararı alınmaktadır. Bu sınır...
blank

Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türkiye Vatandaşlığı Kazanmanın İstisnai Hali: Taşınmaz Alarak Vatandaşlık 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl kazanılacağını belirler. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyenler için kanunun belirlediği çeşitli yollar vardır ve bunlardan biri de taşınmaz alımlarıdır. Bu yolla Türk vatandaşlığı kazanmak...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Temmuz 5, 2024
Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava
blank
Temmuz 5, 2024
Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?
blank
Temmuz 2, 2024
Çekle Araba Dolandırıcılığı Büyük Tuzak
blank
Temmuz 2, 2024
Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi
blank
Haziran 28, 2024
Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi
blank
Haziran 14, 2024
Avukat Kimlik Kartı Fotoğrafı İle İnsanları Dolandırıyorlar
blank
Haziran 10, 2024
Başıboş Sokak Hayvanları Uyutulabilir Mi?
blank
Haziran 10, 2024
Vekaletname 10 Yıl Mı Geçerlidir?
blank
Haziran 7, 2024
Mirasın Reddinde Miras Altsoya Geçer Mi?
blank
Haziran 6, 2024
Kötü Niyetli Reddi Miras Durumunda Alacaklı Hakları
blank
Haziran 5, 2024
Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?
blank
Haziran 5, 2024
Müzekkere Nedir?
blank
Mayıs 28, 2024
Bedava Telefon Uygulamasıyla Nasıl Çıplak Görüntünü Alıyorlar?
blank
Mayıs 25, 2024
Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Arıyoruz Diyenlere Dikkat!
blank
Mayıs 20, 2024
Trafik Kazası İkame Araç Bedeli Mahrumiyet Tazminatı Davası
× Avukata Sor