Tag

İstanbul sözleşmesi
Kadının Söylediği Herşey Gerçek Mi Kabul Edilir? Kadın Söyleyince Doğru Mu Sayılır? Türk hukukunda cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında uygulanan “kadının beyanı esastır” ilkesi, adil yargılamayı ve masumiyet karinesini tehlikeye atan bir uygulama olarak eleştirilmektedir. Bu makale, ilkenin adalet, eşitlik ve hukuki denge prensipleri açısından yarattığı sorunları ve potansiyel adaletsizlikleri incelemektedir. Türk hukuk sisteminde...
Read More
× Avukata Sor