Neden Anonim Şirketler Avukat Tutmak Zorundadır?

Şirket yönetimlerinde yaşanan tıkanıklıklar, özellikle genel kurul toplantılarının yapılamaması ve müdürler kurulunun karar alamaması gibi durumlar, hem şirket içi dinamikleri hem de genel ticaret düzenini olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca, bu sorunlar yüzünden şirketlerin hukuki anlaşmazlıklara sürüklenmesi, devletin ve yargı mekanizmalarının sürekli olarak bu tür davalara müdahale etmesini gerektirebilir. Bu durum, yargı sistemi üzerinde gereksiz yük oluştururken, ticaretin akışının da çıkmaza girmesine neden olabilir.

Avukatlık Kanunu Avukat Bulundurma Zorunluluğu Düzenlemiştir

blank

Avukatlık Kanunu belirli bir sermayenin üzerinde olan Anonim şirketlerde avukat bulundurulmasını kesin bir dille emreder.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Avukatlık Kanunu M.35/3

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

blank

Kanunun atıf yaptığı eski TTK272.madde Yeni TTK 332.maddeye denk gelir.

Türk Ticaret Kanunu

IV – En az sermaye tutarı
MADDE 332- (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
(2) Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk
geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder.
(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılırlar.
(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesi hükmü saklıdır.

blank

2023 Yılı Anonim Şirket Kurma Maliyeti Nedir?

2023 yılı itibariyle, Türkiye’de anonim şirket kurulumu için gereken başlangıç sermayesi 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen ve halka açık olmayan anonim şirketler için bu miktar en az 100.000 TL olarak ayarlanmıştır. Kayıtlı sermaye sistemi, anonim şirketlerin başlangıçta yüksek sermaye taahhüdünde bulunmadan, zaman içinde ve ihtiyaç doğrultusunda sermayelerini artırabilmelerine imkan tanıyan esnek bir yapı sunar. Bu sistem sayesinde, şirketlerin kuruluş sürecindeki sermaye yükü hafifletilmekte ve şirketlerin daha rahat bir şekilde piyasaya girmeleri desteklenmektedir.

Anonim şirketlerin sermaye koyma yükümlülükleri, yalnızca nakit para ile sınırlı değildir. Şirket sermayesi, tahvil, hisse senedi, gayrimenkul, makine ve teçhizat gibi çeşitli varlıklarla da karşılanabilir.

blank

Hangi Anonim Şirketler Avukat Tutmakla Mükelleftir

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler avukat bulundurmak zorundadır. Bu durumu örnekle açıklamak gerekirse, eğer bir anonim şirketin esas sermayesi 50.000 TL ise, bu şirketin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur çünkü beş katı 250.000 TL yapar ve bu miktarın altındadır. Ancak, esas sermayesi 250.000 TL veya daha fazla olan anonim şirketler avukat bulundurmakla yükümlüdür.

Zorunlu Olmasına Rağmen Avukat Tutmayan Anonim Şirketlere Ne Yaptırım Uygulanır?

2023 yılında Türkiye’de uygulanan brüt asgari ücret aylık 13.414,50 TL’dir. Eğer bir anonim şirket, zorunlu olmasına rağmen avukat tutmazsa, her ay için sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için geçerli olan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalır. Bu durumda, her ay için uygulanacak idari para cezası, 13.414,50 TL’nin iki katı, yani 26.829 TL olacaktır.

Anonim Şirket Zorunlu Olmasına Karşın Bir Yıl Boyunca Avukat Tutmadıysa Yaptırımı Ne Olur?

Eğer bir anonim şirket, bir yıl boyunca avukat tutması gerekirken avukat tutmazsa, her ay için 26.829 TL olan idari para cezası uygulanır. Bir yıl süresince toplamda verilecek ceza miktarı ise bu aylık cezanın 12 ay ile çarpılması sonucu elde edilir. Buna göre, bir yıl boyunca avukat tutmayan anonim şirket hakkında verilecek toplam ceza miktarı 321.948 TL olacaktır.​

blank

Anonim Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar

Anonim şirketlerin avukat tutma zorunluluğunun arkasında yatan önemli bir neden, önleyici avukatlık hizmetlerinin sağladığı faydalardır.

Bir avukat, şirketin hukuki süreçlerinde rehberlik ederek, olası hukuki hataları ve ihlalleri önceden tespit edebilir. Bu sayede, şirketler, yasal düzenlemelere uygun hareket ederek, potansiyel hukuki sorunların ve bunlardan kaynaklanabilecek idari para cezalarının önüne geçebilirler.

Özellikle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca, avukat bulundurmayan anonim şirketlerin karşılaşabileceği ağır idari para cezalarını düşündüğümüzde, bir avukatın hizmetleri, bu tür mali yükümlülüklerden kaçınmak için kritik bir yatırım haline gelir.

Dahası, avukatlık hizmetlerinin maliyeti, önlenebilecek idari para cezaları ve hukuki anlaşmazlıklardan doğacak mali kayıplarla kıyaslandığında, şirketin finansal sağlığı için aslında bir tasarruf aracı olarak görülebilir. Bu durum, özellikle büyük sermayeli şirketler için, hukuki riskleri azaltmanın ve uzun vadede maliyet etkinliğini artırmanın bir yolu olarak değerlendirilmelidir.

Related Posts

blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

Yunanistan GOLD Vize Nasıl Alınır? Gayrimenkul Alarak Yunanistan Vatandaşlığı REHBERİ

Yatırımcı Vizesi İle Yunanistan Vatandaşlığı Almanın Yolları Türkiye’deki Konut Fiyatları ve Yunanistan’a Yatırım Cazibesi Son yıllarda Türkiye’deki gayrimenkul piyasasında yaşanan hızlı değer artışı, yatırımcıların elde ettikleri sermayeyi farklı pazarlarda değerlendirmeye yönlendirmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, bir evin fiyatı 5...
blank

Avukatın Fotoğrafını Çalıp Sahte Bir Numaradan İnsanları Avukat Gibi Arayıp Dolandırma Suçu

Avukat Kılığına Girmiş Dolandırıcılar Son zamanlarda dolandırıcılar, avukatların bilgilerini çalarak veya zaten internete açık olan bilgileri kopyalayarak yeni bir profil oluşturmaktadırlar. Daha sonra dolandırıcılar sahte bir kimlik üzerine hat açmakta ve bu hattan avukat olarak oluşturdukları profil üzerinden insanların icra...
blank

Bireysel Başvuruda Güvence Altına Alınan Haklar

Neden Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yapılır ? Bireysel başvuru, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hakların ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine yapılan bir başvuru yoludur. Bireysel başvuru kurumu, adli,...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor