Türkiye Neden İnsani İkamet Vermiyor ? Neden İnsani İkamet İzinleri İptal Ediliyor ve Uzatılmıyor?

Türkiye’de yaşanan siyasi krizler, dünyadaki savaş ortamı, ekonomik daralma göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi politikasının hızlanmasına neden oldu. Covid 19 virüsü dünya çapında ekonomik bir çöküş yarattı, kapanan fabrikalar ve duran üretim göç dalgalarına neden olmaya başladı.

Türkiye, coğrafi konumu, tarihi bağları ve kültürel yakınlığı nedeniyle Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve istikrarsızlıklardan doğrudan etkilenen bir ülkedir. Özellikle Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş, Türkiye’ye milyonlarca Suriyeli göçmenin akın etmesine yol açtı. Türkiye, Suriyeli göçmenlere insani yardım sağlamakla birlikte, onların ülkesine dönmesi için de siyasi ve askeri çabalar içine girdi. Ancak Suriye’deki savaşın uzaması ve karmaşıklaşması, göçmenlerin geri dönüşünü zorlaştırdı.

Özellikle son yıllarda artan terör saldırıları, darbe girişimi gibi olaylar ülkedeki istikrarı etkilemiştir. Bu durum ekonomik açıdan da sıkıntılara neden olmuş ve ülkenin turizm sektörü gibi önemli sektörleri de olumsuz etkilemiştir. Buna ek olarak, Türkiye’nin uzun yıllardır süren yüksek enflasyon oranları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek işsizlik oranları da ülkenin ekonomik durumunu zorlaştırmaktadır.

Dünya genelinde Covid-19 pandemisi, ekonomik açıdan büyük bir krize neden oldu ve birçok ülke bu krizle mücadele etmek için sert önlemler aldı. Kapanan fabrikalar ve duran üretim hatları, işsizlik oranlarının artmasına ve göç dalgalarının oluşmasına neden oldu. Özellikle, birçok göçmenin çalıştığı sektörlerde iş kaybı yaşanması, göç dalgalarının artmasına neden olmuştur. Ayrıca, pandemi nedeniyle birçok ülke de seyahat kısıtlamaları uygulamış ve bu da göçmenlerin ülkelerine geri dönüşünü engellemiştir.

İnsani İkamet Nedir?

“İkamet”, bir kişinin belirli bir yerde ikamet ettiği anlamına gelir. İnsani ikamet ise, sığınmacılar, göçmenler ve diğer insanlar gibi zorunlu veya isteğe bağlı olarak bir ülkede yaşamak isteyen herhangi bir insanın, yasal statüsü ne olursa olsun temel insan haklarından yararlanma hakkını korumak için kullanılan bir terimdir.

İnsani ikamet izni, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 46. maddesinde düzenlenen bir ikamet izni türüdür. Bu maddeye göre, insani nedenlerle Türkiye’de kalması gerekli görülen yabancılara Genel Müdürlüğün onayı alınarak valiliklerce insani ikamet izni verilebilir. Bu izin verilirken veya uzatılırken Bakanlıkça belirlenen sürelere uyulması zorunludur.

Sezgen Hukuk isimli ofisimiz, Türkiye’deki mülteciler, göçmenler ve diğer yabancılar ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunan bir kuruluştur. Hukuk ofisimiz, Türkiye’deki mülteciler ve diğer yabancılar için yasal olarak tanınan ve Türkiye’de yaşama hakkını güvence altına alan bir misyon hedefler. Bu statü, yabancıların Türkiye’de yaşama hakkını güvence altına almak için kullanılır ve aynı zamanda bu kişilere eğitim, sağlık ve diğer temel insan haklarını da sağlar. Göçmenlerin yasal hakları konusunda bilgilendirme yapıyor ve hukuki destek hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca, göçmenlerin mağdur olduğu durumlarda adalet hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için de çalışıyoruz. Tüm bu faaliyetlerimiz, göçmenlerin temel insan haklarının korunması ve iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların sadece bir kısmını oluşturuyor.

Göç Politikası ve Ret Sebepleri

Türkiye ekonomisi son yıllarda birçok zorluğa maruz kalmıştır ve bu durum insani ikamet izinleri başvurularında da etkisini göstermiştir. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, Türkiye’ye gelen yabancıların ikamet izni başvuruları daha sıkı bir şekilde değerlendirilmekte ve reddedilmektedir.

Son yıllarda, Dünya geneli ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle, birçok yabancı Türkiye’ye göç etmek istemiştir. Ancak, ekonomik koşulların yanı sıra, Türkiye’de yabancıların iş bulma şansları da oldukça zorlaşmıştır. Bu durum, birçok yabancının insani ikamet izinleri başvurularının reddedilmesine neden olmuştur.

İnsani ikamet izinleri, Türkiye’ye gelen yabancıların yasal olarak belirli bir süre boyunca ülkede kalabilmelerini sağlamaktadır. Ancak, bu izinlerin verilmesi için belirli kriterler ve belgeler gerekmektedir. Türkiye’deki ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle, bu kriterler daha da sıkılaştırılmış ve yabancıların insani ikamet izinleri başvuruları reddedilmiştir.

Türkiye’deki ekonomik koşulların iyileşmesi ve yabancıların iş bulma şanslarının artmasıyla birlikte, insani ikamet izinleri başvurularının kabul edilme şansı da artacaktır. Ancak, yabancıların bu süreçte doğru bilgilendirilmesi ve gereken belgeleri zamanında hazırlamaları önemlidir.

Ret İşlemine Karşı Dava Açarken Dikkat Edilecekler Nelerdir?

İnsani ikamet davasında dikkat edilecekler önemlidir. Kişinin kendi ülkesinden kaçıp neden Türkiye’ye sığındığının çok iyi araştırılması gerekir.

insani ikamet davalarında dikkat edilmesi gereken hususları 5 madde olarak şu şekilde listeleyebiliriz:

  1. Başvurucunun kendi ülkesinden neden kaçtığına dair güçlü ve detaylı bir açıklama sunulmalıdır.
  2. Başvurucunun Türkiye’de güvende olmadığına dair somut deliller sunulmalıdır. Bu deliller, örneğin insan hakları ihlalleri, zulüm, işkence, vb. gibi durumlar olabilir.
  3. Başvurucunun geldiği ülkedeki yaşam koşulları, barınma, sağlık hizmetleri, çalışma imkanları vb. gibi konular hakkında detaylı bilgi verilmelidir.
  4. Başvurucunun yabancı uyruğuna ilişkin bilgiler, pasaport veya diğer kimlik belgeleri, vb. gibi belgeler sunulmalıdır.
  5. Uzman bir avukatın desteği alınmalıdır. İnsani ikamet davaları, uluslararası hukuk, insan hakları hukuku ve yabancılar hukuku gibi alanlarda uzman bir avukatın desteğiyle yürütülmelidir. Avukat, başvurucunun haklarını korumak ve doğru bir şekilde temsil etmek için gereken tüm adımları atmalıdır.

ÖRNEK BENZER DAVALAR

ALİ

Ali, İran’da yaşıyor ve başvurduğu insani ikamet davasında neden Türkiye’ye sığınmak istediğini anlatmak zorunda kaldı. Ali, İran’da yaşadığı bölgede hükümetin Sünni Müslümanlara karşı ayrımcılık yaptığını ve kendisinin de bu nedenle baskıya maruz kaldığını belirtti. Ali, iş bulması engellendiği ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı için İran’da güvende olmadığını söyledi. Ayrıca, İran’daki hükümetin insan hakları ihlallerine de dikkat çekti. Ali, Türkiye’de güvende olmak istediğini ve insani ikamet talebinde bulundu.

FATEMEH

Fatemeh, Afganistan’dan Türkiye’ye sığınma talebinde bulundu. Afganistan’da Taliban’ın baskısı nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu ve ailesiyle birlikte kaçmak zorunda kaldığını açıkladı. Fatemeh, Taliban’ın kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet uyguladığını ve eğitim hakkının kısıtlandığını belirtti. Ayrıca, Taliban’ın hükümeti devirme girişimleri nedeniyle sürekli olarak bombalı saldırıların hedefi olduklarını söyledi. Fatemeh, Türkiye’de güvende olmak istediğini ve insani ikamet talebinde bulundu.

AVUKAT TUT. VEKALETNAME NASIL ÇIKARTILIR ?

Related Posts

blank

Takım Elbise İndirimi Nedir? Takım Elbise Giysem Cezada İndirim Alır Mıyım?

Takım Elbisenin Cezaya Etkisi ve İyi Hal İndirimi Müvekkillerimizden gelen ve ofis hattımıza sıklıkla sorulan sorulardan bazıları; takım elbise indirimi ne kadar alırım, iyi giyinsem cezada indirim alır mıyım, mahkemede başım eğik dursa daha az ceza verirler mi, takım elbise...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Fikri ve Sınai Hakların Korunması: Hapis Cezaları ve Cezai Hükümler

Ceza Hukuku ve Fikri Haklar Günümüzün dijital çağında, fikri ve sınai hakların korunması, hem yaratıcılar hem de kullanıcılar için oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Fikri ve Sınai Haklar Nedir? Hayal edin: Bir gün uyanıyorsunuz ve kendi şarkınızı yazıyorsunuz. Harika...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

89/1 haksız itiraza karşı dava açılabilir mi? Birinci haciz ihbarnamesine itiraz üzerine yapılacaklar ?

89/1 İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZA KARŞI HANGİ DAVA AÇILIR? Uygulamada borçlunun alacaklı olduğu kişilere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmektedir. Bu ihbarname içerisinde, borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını...
limited şirket sermaye koyma borcu yerine getirilmemesi sermaye dava şirket avukatı

Limited Şirket Sermaye Koyma Borcu

Limited Şirket Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine şirketin hakları.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor