Borderline Nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline kişilik bozukluğu çoğunlukla kadınlarda görülür.


Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), akıl hastalığı kategorisine girmez; ancak kişilik yapısındaki süregelen disfonksiyonları nedeniyle psikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilir. Bireyler genellikle bu kişilik bozukluğunun getirdiği duygusal ve davranışsal özelliklerle özdeşleşmiş olabilirler, bu nedenle tedaviye karşı direnç gösterebilirler.

Ayrıca, BKB olan bireyler sıklıkla manipülatif davranışlar sergileme eğilimindedirler. Bu manipülatif eylemler, gerçeğe dayalı olmayan hikayeler uydurma veya iftira atmaya kadar varabilir. Özellikle, bu tür bireyler kurguladıkları hikayelere kendileri de inanabilir ve bu inançlarını gerçekmiş gibi yansıtabilirler. Bu durum, etraflarındaki insanlar için karmaşık ve zorlayıcı ilişkisel dinamikler oluşturabilir, ve hukuki ya da etik sonuçlar doğurabilir. Tüm bu faktörler, BKB’nin bireyler, aileler ve toplum üzerindeki kompleks etkisini daha da derinleştirmektedir.

blank

Borderline Kişilik Bozukluğunun Temel Özellikleri

Duygusal İstikrarsızlık

Duygusal İstikrarsızlık ve Borderline Kişilik Bozukluğu: Bir İlişkinin Karmaşık Dinamikleri

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) olan bireyler, duygusal istikrarsızlık konusunda ciddi zorluklar yaşayabilirler. Bu duygusal dalgalanmalar, ilişkilerinde bir gün yoğun sevgi ve bağlılık gösterirken, ertesi gün bu sevgiyi ve ilgiyi tamamen kaybetmelerine yol açabilir.

Örneğin, hukuki danışmanlık verirken karşılaştığımız bir vakada, BKB olan bir danışan bir gün tüm çanak çömleği kırarak boşanmak istediğini beyan etmiş, ancak ertesi gün pişirdiği yemeklerle eşine “bir anlık sinirle böyle davrandığını” ve özür dilediğini ifade etmiştir.

blank

Borderline Kaostan Beslenir

Bu tür duygusal dalgalanmalar, ilişkinin her iki tarafını da olumsuz etkilemekle birlikte, genellikle borderline kişilik bozukluğu olmayan taraf daha ağır yıpranmaktadır. Çünkü BKB olan bireyler, bu tür kaotik ve istikrarsız dinamiklerden bir şekilde ‘beslenme’ eğilimindedirler.

blank

Yani, kaos ve dalgalanma olmadığı zamanlarda, bir anlamda ‘aç kalırlar‘. Bu durum, BKB olan bireyin kaotik davranışlarına anlam kazandıran bir mekanizma olabilir, fakat bu, ilişkide sürekli bir istikrarsızlık ve gerilim yaratır. Sonuç olarak, böyle bir evliliği veya ilişkiyi sürdürmek, taraflar için psikolojik ve duygusal açıdan oldukça yıpratıcı olabilir.

Aşırı Bağlanma ve Kopma Korkusu

BKB’nin en göze çarpan yönlerinden biri, bireylerin partnerleriyle olan ilişkilerinde aşırı bağlanma ve kopma ya da terk edilme korkusu yaşamalarıdır. Eleştiriye tahammülsüzlük, genellikle bu kişilik bozukluğunun temel özelliklerinden birini oluşturur. En ufak bir eleştiri bile, genellikle bireyin aşırı tepkisel ve düşmanca bir tutum takınmasına neden olabilir.

blank

Bu durum, karşı tarafın da zamanla kendinde bir problem aramaya başlamasına ve “cam kırıkları üzerinde yürüme” hissine kapılmasına neden olabilir. Söz konusu bireyler, sıklıkla karşı tarafı aşağılayıcı alt metinler yaratarak konuyu farklı noktalara çeker ve durumu karmaşıklaştırır. Böylece, BKB olmayan partner zamanla kontrolünü kaybetmeye meyillidir.

“sen nasıl adamsın?”, “sen kendine erkek mi diyorsun?”, “senin gibi kadına kadın denmez” gibi aşağılayıcı cümleler kullanırlar.

blank

Kimlik Sorunları

Kimlik sorunları, sıklıkla Sınırda Kişilik Bozukluğu (BKB) olan bireylerde gözlemlenen bir problematiktir. Kimlik, bir bireyin kendisini anladığı, topluma nasıl yer bulduğu ve diğer insanlarla ilişkilerini nasıl kurduğu ile ilgili bir kavramdır. BKB olan bireylerde kimlik sorunları, partnerleriyle ilişkilerini de doğrudan etkileyebilir. Bu yazıda, bu tür kimlik sorunlarının olası etkilerini dört somut örnek ile inceleyeceğiz.

Bağımlılık

BKB olan bireyler, partnerlerinin onayına aşırı derecede ihtiyaç duyarlar. Bu durum, partneri tarafından verilen her türlü geri dönüşü aşırı derecede ciddiye almak, ve bunu kendi kimliklerini şekillendirmek için kullanmak şeklinde görülebilir. Örneğin, partnerleri tarafından olumlu bir yorum almadıklarında, bu bireyler kendilerini değersiz ya da yetersiz hissedebilirler.

blank

Kimlik Değişimleri ve Uyum Sağlama

Kimlik sorunları yaşayan bir BKB’li, partnerinin isteklerine, beklentilerine veya değer yargılarına göre kimliğini sürekli olarak değiştirebilir. Örneğin, partneri vegan ise, birey aniden vegan olabilir veya partneri siyasi bir konuda belirli bir görüşe sahipse, birey hızla bu görüşü benimseyebilir. Ancak bunu kendi görüşü olduğu benimsemez. Karşıdaki partnerini etkilemek ve kendine bağımlı olmasını sağlamak için yapacaktır.

Hayatı boyunca gluten tüketen borderline partner, eşi glutensiz yemek yiyor diye sırf onu etkilemek için glutensiz yemekler yapmaya başlar. Ancak kişilik bozukluğunda gördüğümüz bu davranış tamamen algı yönetmek içindir. Algı yönetebildiği sürece kişilik bozukluğu olan partner bu eylemine devam edecektir. Ancak sağlıklı bir ilişkide, ilişkinin getirdiği birliktelik hissinden kaynaklı partnerin içinden geldiği için yemekler yapılır. Daha sonra koz olarak kullanmak için yapılmaz.

blank

Ayrılık ve Terk Edilme Korkusu

BKB olan bireyler, terk edilme korkusu nedeniyle, partnerlerine aşırı bağlı olabilirler. Bu, kimliklerini partnerlerinin onayına ve varlığına endekslemeleri şeklinde yorumlanabilir. Eğer partnerlerinden ayrılmak zorunda kalırlarsa, kimlik krizi daha da şiddetlenebilir.

İlişkiden Kopamama Korkusu

BKB’li kişiler genellikle aşırı bağlanma ve ilişkiden kopamama korkusu yaşarlar. Bu, bağlandıkları kişiye duydukları aşırı ihtiyaçtan kaynaklanır; ancak bu bağlanma sıklıkla sağlıksızdır. Boşanma ya da ayrılık, bu kişiler için özellikle travmatik bir deneyim olabilir ve birçok riski beraberinde getirir.

Borderline İle Boşanma Süreci

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal düzensizlik, aşırı duygusal tepkiler, kimlik sorunları ve özellikle ilişkilerde istikrarsızlık gibi birçok karmaşık özelliği içerir. Boşanma ya da ayrılık süreci bu tür bir psikolojik durumu olan bireyler için ayrı bir zorluğu ve riski temsil edebilir.

İlişkiyi Sürdürme Çabaları

Eroin bağımlısı bir kişinin madde bulma çabası gibi, BKB’li bireyler de ilişkilerini sürdürmek adına riskli ve tehlikeli davranışlar sergileyebilirler. Bu, kendilerine ya da diğer insanlara zarar verecek şekilde olabilir; örneğin, intihar teşebbüsleri, şiddet eğilimleri, stolklama (takip etme), eve gelmeye çalışma, iş yerine gelip taciz etmek, arabaya kadar takip etmek gibi.

blank

İntihar Teşebbüsleri

BKB’li kişiler, bağlandıkları kişi ile ilişkilerini devam ettirebilmek için intihar teşebbüsünde bulunabilirler. Bu durumda acil bir psikiyatrik müdahale gerekmektedir ve bu tür bir tehdit asla hafife alınmamalıdır. Böyle bir durumda hemen resmi makamlara ve kişinin yakınlarına haber vererek tedavi altına alınmasını sağlamanızı tavsiye ederiz. Aksi halde hukuki sorumluluğunuz doğabilir.

Borderline kişilerden bazıları ise göstermelik(vitamin içmek gibi) intihar girişimleri sırasında yanlışlıkla hayatını kaybetmektedir. Hapları karıştırıp çok kuvvetli bir ilacı etki etmeyeceğini sanarak içen ve hayatını kaybeden vakıalar vardır.

Şiddet Eğilimleri

Bir diğer risk de potansiyel olarak şiddet eğilimidir. Fiziksel veya duygusal şiddet uygulayabilecekleri gibi, kendilerine de zarar verebilirler. Bu da yine acil bir durumdur ve profesyonel müdahale gerektirir. Fiziksel saldırıda bulunabilirler.

Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılıkları

Alkol ve uyuşturucu kullanımı, BKB’li bireyler arasında daha yaygın olabilir çünkü bu maddeler geçici bir rahatlama sağlayarak kişinin kısa süreliğine de olsa duygusal bozukluklarını hafifletebilir. Ancak, uzun vadede bu tür maddeler problemleri daha da karmaşık hale getirebilir.

Bu konuda yapılan bir araştırma, BKB tanısı almış kadınların %77.6’sının alkol veya uyuşturucu düşkünlüğüne sahip olduğunu ortaya koymuştur5.

Aşırı alkol bağımlılığı, haysiyetsiz hayat sürme gibi sebepler boşanma sebepleri arasında sayılmıştır. Düşkün ve bağımlı hayat tarzını devam ettiren partner boşanmada kusurlu olarak kabul edilecektir.

Aldatma Eğilimleri

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) taşıyan bir bireyin aldatma eğilimi, genellikle psikolojik karmaşıklıklarının bir yansımasıdır. Özellikle duygusal dalgalanmalar, bu bireyleri sık sık “aşkın heyecanı”na yönlendirebilir. Yani, bir BKB’li birey, eşine veya partnerine olan bağlılığını tamamen unutarak, yeni tanıştığı biriyle hızla ve yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlayabilir. Bu durumu, örneğin, bir çiçeği yeni görmüş bir kelebek gibi düşünebiliriz; o çiçek etrafında hızla döner, diğer tüm çiçekleri unutur, fakat aynı hızla başka bir çiçeğe yönelebilir.

blank

İkinci olarak, impuls kontrolü zorlukları da BKB’li bireylerin aldatmaya eğilimli olmalarının bir diğer önemli sebebidir. Bu kişiler, duygusal bir yükselme yaşadıklarında, o anın getirdiği coşkuyla, örneğin bir iş gezisinde veya bir sosyal etkinlikte, partnerlerini aldatmaya karar verebilirler. Yani, ani bir kararla aldatma eylemini gerçekleştirebilirler. Bu, bir anlık adrenalini yaşamak isteyen bir dağcının, güvenlik önlemlerini düşünmeden zorlu bir tırmanışa girişmesi gibi bir durumu temsil edebilir. Sonrasında genellikle pişman olurlar, ancak impulsif doğaları yüzünden tekrar aynı hataya düşebilirler.

blank

Borderline İle Boşanma Sürecinde Hukuki Tavsiyeler

Kışkırtmalara Karşı Nasıl Davranmalı?

Öneri: Sakin ve Sabırlı Olun

Kışkırtmalara karşı sakin ve sabırlı olmak, bu tür bir eşle karşılaştığınızda en önemli savunma mekanizmanız olacaktır. Eşiniz aniden sizinle tartışmak istiyorsa, derin bir nefes alın ve cevap vermeden önce düşünün. Eşinizin söylemlerinin sizi kışkırtmasına izin vermemek, olası hukuki süreci kolaylaştırabilir.

blank

Borderline kişi sizi kışkırtıp yoğun bir tartışma çıkardıktan sonra sizin kontrolü kaybetmenizi bekler. Ne zaman kontrolü kaybeder ve yapılmaması gereken bir patlama yaşarsanız sizi suçlu göstermek için elinden geleni yapacaktır. Sakin olup, tüm süreci belgelemek en akılcı olan davranıştır.

blank

Örnek Vaka

Eşiniz sizinle yükseltilmiş bir ses tonuyla konuşuyor ve aşağılayıcı ifadeler kullanıyorsa, ilk tepkiniz karşılık vermek olabilir. Ancak, bu tür bir durumda sakin kalmak ve cevap vermek yerine durumu belgelerle kaydetmek daha yararlı olacaktır.

Öneri: Delil Toplama

BKB sahibi bir eşin ani ve tahmin edilemez davranışları olabilir. Olası bir hukuki süreci göz önünde bulundurarak, olayları belgelemek için ses kaydı veya video kaydı gibi araçlar kullanmak son derece yararlı olacaktır.

Örnek Vaka

Eşiniz sık sık sinir krizleri geçiriyorsa, bu anları bir ses kaydı uygulaması ile kaydedebilir ve olası bir mahkeme sürecinde delil olarak kullanabilirsiniz.

Fiziksel Şiddet Durumları

Öneri: Acil Durumda Video Kaydı

Fiziksel şiddet uygulama potansiyeli olan bir eş karşısında, durumu anında bir video kaydı ile belgelemek önemlidir.

blank

Örnek Vaka

Eşiniz sizinle fiziksel bir kavga başlatıyorsa, cep telefonunuzu hızlı bir şekilde çıkararak bu anı videoya alabilirsiniz. Bu kayıtlar, sonradan mahkemede kesin bir delil olarak kullanılabilir.

Öneri: Şahit Bulun

Fiziksel şiddet anlarında yanınıza, sizin lehinize şahitlik yapabilecek güvendiğiniz kişileri çağırmak önemlidir.

Örnek Vaka

Eşiniz sizi tehdit etmeye başladığında, yakın bir aile üyesi veya dostunuzdan yanınıza gelmesini isteyebilirsiniz. Bu kişi, mahkeme sürecinde lehinize şahitlik yapabilir.

Hukuki Süreç: Şikayet ve Boşanma Sebepleri

Öneri: Somut Deliller Sunun

Boşanma sürecinde, eşinizin sizi şiddetle, hakaretle veya aşağılayıcı bir dil ile muhatap olmasının yasal sonuçları olacaktır. Ancak, bu iddialarınızı ispat etmek için somut deliller sunmalısınız.

Örnek Vaka

Eşiniz tarafından sürekli olarak hakarete uğruyorsanız, bu hakaretlerin metin mesajları veya e-posta yoluyla yapıldığı durumlar olabilir. Bu tür iletişimleri saklayarak, mahkemede güçlü bir delil olarak kullanabilirsiniz.

blank

Hukuki Danışmanlık Neden Alınmalı? Borderline Kişinin Oyunlarına Karşı Hukuki Stratejiler

Her dosya kendine özeldir. Boşanma sürecinde hata yapmamak ve doğru bir strateji izlemek için danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü karşı tarafın hamlelerine yönelik, manipülatif davranışlarına yönelik manipüle olur ve hukuka aykırı şekilde davranırsanız, boşanma sürecinde karşı tarafa aleyhinize delil vermiş olabilirsiniz.

Aynı zamanda, çocuklarınızın velayetini kaybedebileceğiniz gibi, bir de karşı tarafa nafaka ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca, çocukların Borderline Kişilik Bozukluğu olan bir kişi tarafından yetiştirilmesi riski ile de karşı karşıyasınız. Hamlelerinizi satranç oynar gibi düşünerek ve istişare ederek atmanız gerekir.

Biz bu yazıda sadece genel hatlarıyla, ortalama olarak sıklıkla gördüğümüz kişilik bozuklukları olan partnerlerin boşanması üzerine durduk. Ancak, konunun detaylarına indiğimiz zaman, dosya üzerinde çok farklı senaryolar karşımıza çıkabilir.


KAYNAKÇA

  1. dergipark.org.tr – BORDERLINE KİŞİLİK BOZUKLUĞU
  2. tavsiyeediyorum.com – Borderline Kişilik Bozukluğu – Psk.İlknur PEDERBorderline Kişilik – Psk.Yasemin TÜZEMEN
  3. uskudar.edu.tr – SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10550490500528357

Related Posts

blank

Takım Elbise İndirimi Nedir? Takım Elbise Giysem Cezada İndirim Alır Mıyım?

Takım Elbisenin Cezaya Etkisi ve İyi Hal İndirimi Müvekkillerimizden gelen ve ofis hattımıza sıklıkla sorulan sorulardan bazıları; takım elbise indirimi ne kadar alırım, iyi giyinsem cezada indirim alır mıyım, mahkemede başım eğik dursa daha az ceza verirler mi, takım elbise...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

Fikri ve Sınai Hakların Korunması: Hapis Cezaları ve Cezai Hükümler

Ceza Hukuku ve Fikri Haklar Günümüzün dijital çağında, fikri ve sınai hakların korunması, hem yaratıcılar hem de kullanıcılar için oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Fikri ve Sınai Haklar Nedir? Hayal edin: Bir gün uyanıyorsunuz ve kendi şarkınızı yazıyorsunuz. Harika...
blank

Para Karşılığı Banka Hesapları Kiralamak: Dolandırıcılığa Dikkat!

Banka hesapları dolandırıcılığından hesap sahibi olarak korunmak istiyorsanız yapılması gereken tek şey hesaplarınızı sizin dışında kimsenin kullanmasına izin ve imkan vermemelisiniz. Aksi halde bedelini hayatınızdan en iyi ihtimalle bir kaç yılı ile ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak zaten bir şekilde hesaplarınızı...
blank

Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Dilekçe

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimizle davalı arasındaki evlilik,...
blank

Çocuk İştirak Nafakası Artırım Dava Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR:...
blank

Akrabaya Karşı Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI: TC KİMLİK NUMARASI: ADRES: VEKİLİ: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI: ADRESİ: KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ………...
blank

Boşanma Davalarında Genel Sebepler, Özel Sebepler Farkları ve Bilinmesi Gerekenler: Sıkça Sorulanlar

Çekişmeli Boşanma Davaları Rehberi Boşanma davaları çiftlerin hayatında zor bir süreçtir ve genellikle sıkıntılı bir dönemden sonra ortaya çıkarlar. Boşanma davaları, genel ve özel sebepler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu yazıda, boşanma davalarının genel ve özel sebeplerinin farkları,...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

Vasilik Nedir? Nasıl Vasi Atanır? Mahkeme Ne Yapar?

Vasilik Nedir? 1.1 Vasilik Türleri 1.2 Vasilik Süreleri Nasıl Vasi Atanır? 2.1 Vasi Atama Süreci 2.2 Vasi İçin Gerekli Nitelikler Mahkeme Ne Yapar? 3.1 Vasilik Davaları 3.2 Mahkeme Süreçleri 3.3 Vasilik İçin İstenen Belgeler Vasilik İle İlgili Haklar Ve Sorumluluklar...
blank

İnsani İkamet Davasında Dikkat Edilecekler

Türkiye Neden İnsani İkamet Vermiyor ? Neden İnsani İkamet İzinleri İptal Ediliyor ve Uzatılmıyor? Türkiye’de yaşanan siyasi krizler, dünyadaki savaş ortamı, ekonomik daralma göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi politikasının hızlanmasına neden oldu. Covid 19 virüsü dünya çapında ekonomik bir çöküş yarattı,...
blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...
blank

89/1 haksız itiraza karşı dava açılabilir mi? Birinci haciz ihbarnamesine itiraz üzerine yapılacaklar ?

89/1 İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZA KARŞI HANGİ DAVA AÇILIR? Uygulamada borçlunun alacaklı olduğu kişilere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmektedir. Bu ihbarname içerisinde, borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını...
limited şirket sermaye koyma borcu yerine getirilmemesi sermaye dava şirket avukatı

Limited Şirket Sermaye Koyma Borcu

Limited Şirket Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine şirketin hakları.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor