… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

ADRES :

KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilimiz … ile davalı … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K. sayılı ilamı ile boşanmışlardır. (EK-1)

2- Boşanma sonucunda müşterek çocukları … doğumlu …’un (EK-2) velayeti annesine bırakılmıştır. İlamda çocuğa nafaka bağlanmamıştır. Ancak müvekkilimiz, çocuğun okul ve dershane masraflarının artması sebebiyle … Aile Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya ile nafaka davası açmıştır.

3- … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K. sayılı ilamı ile müşterek çocuk için aylık …TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir. (EK-3)

4- İştirak nafakası, çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sebebiyle yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk halen … Lisesi’nde … sınıfta okumaktadır. (EK-4) Ayrıca, davalının ekonomik durumunda düzelme olmuş olmasına rağmen, yüksek enflasyon sebebiyle paranın alım gücündeki düşüş ve çocuğun ihtiyaçlarındaki artış göz önüne alındığında, nafaka miktarının arttırılması zorunlu hale gelmiştir.

Eldeki veriler, günümüzde yüksek enflasyon oranları nedeniyle paranın alım gücünün düştüğünü, bu durumun ailelerin hayat standartlarını ve çocuklarını yetiştirme maliyetlerini etkilediğini göstermektedir. Özellikle, çocukların eğitimi konusunda ortaya çıkan mali yük, ailelerin ekonomik durumlarını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu noktada, ailelerin, çocuklarının iyi bir eğitim almaları için okul ve dershane gibi eğitim masraflarını karşılamaları gerekmektedir.

Ancak, iştirak nafakası gibi belirli bir gelire sahip olan ebeveynler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabilirler. Bu durumda, çocukların eğitim hakkı ihlal edilerek gelecekte iş bulma imkanları azaltılabilir. Bu nedenle, iştirak nafakası miktarının arttırılması gerekebilir.

İştirak nafakası miktarının belirlenmesi, çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Eğer çocuğun okul masrafları, dershaneye gitmesi gibi ihtiyaçları varsa, bu durum iştirak nafakası miktarının arttırılması için geçerli bir neden olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak, yüksek enflasyon oranları ve çocukların eğitim masraflarındaki artış, iştirak nafakası miktarının arttırılması için geçerli sebeplerdir. Bu sebepler, çocukların eğitim haklarının korunması açısından son derece önemlidir.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 S. K. m. 330, 364, 365, 6100 S. K. m. 1, 5.

HUKUKİ DELİLLER:
1-) … Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı boşanma ilamı.
2-) Nüfus Kayıt Örneği.
3-) … Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı mahkeme ilamı.
4-) Öğrenci Belgesi.
5-) Okul ve dershane giderlerine ilişkin makbuzlar.
6-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava tarihinden itibaren aylık …TL olan iştirak nafakasının …TL arttırılması ile aylık …TL’ye çıkartılması için karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafından karşılanmasını saygıyla talep ederiz.

Tarih: …/ …/ …

Davacı Vekili Av.

EKLER:

1) … Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı boşanma ilamı.

2) Nüfus Kayıt Örneği

3) … Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K. sayılı mahkeme ilamı.

4) Öğrenci Belgesi.

5) Okul ve dershane giderlerine ilişkin makbuzlar.

6) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

7) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

AVUKATA SOR

blank

Dilekçe örneği davayı kazanmaya yetmez. Bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

Related Posts

blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Sınır Dışı Kararlarına Karşı Etkin Araştırma Yapılmalıdır. Deport Etkin Araştırmaya Engel Olamaz.

Sınır Dışı Kararları Ve İdare Mahkemesi Tutumu İdare mahkemelerinin sınır dışı davalarında gözden kaçırdığı bir hususu bu yazımızda ele alacağız. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle yabancılar sıklıkla sınır dışı edilmekte, hepsinin hakkında sınır dışı kararı alınmaktadır. Bu sınır...
blank

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davaları

Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerlea. Gereksinim, yeniden inşa ve imarMADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlüolduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, Kiralananın yeniden inşası veya...
blank

Aidat Ödemeyen Kiracıyı Nasıl En Hızlı Tahliye Ederiz ?

Kiracı Aidat ve Yan Giderleri Ödemek Zorundadır Günümüz toplumunda, gayrimenkul ilişkileri sürekli olarak hukuki tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Özellikle kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişki, çeşitli hukuki meselelere ve uyuşmazlıklara zemin hazırlar. Bu meselelerin en yaygınlarından biri, ev sahiplerinin kiracıları...
blank

İcra Dosya Takip Sistemimiz – E-İcra Ofisi

İcra Departmanı Nasıl İşler ? Tecrübeli bir icra avukatı olarak, şirketlerin icra takip dosyaları, alacak dosyaları ve itiraz üzerine açılan davaları gibi süreçleri başarıyla yönetiyoruz. Özellikle Limited şirketler, site yönetim şirketleri, yabancı dil kursları, inşaat şirketleri, emlak şirketleri ve toptan...
blank

Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Dilekçe

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimizle davalı arasındaki evlilik,...
blank

Akrabaya Karşı Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI: TC KİMLİK NUMARASI: ADRES: VEKİLİ: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI: ADRESİ: KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ………...
blank

Boşanma Davalarında Genel Sebepler, Özel Sebepler Farkları ve Bilinmesi Gerekenler: Sıkça Sorulanlar

Çekişmeli Boşanma Davaları Rehberi Boşanma davaları çiftlerin hayatında zor bir süreçtir ve genellikle sıkıntılı bir dönemden sonra ortaya çıkarlar. Boşanma davaları, genel ve özel sebepler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu yazıda, boşanma davalarının genel ve özel sebeplerinin farkları,...
blank

Avukatın Fotoğrafını Çalıp Sahte Bir Numaradan İnsanları Avukat Gibi Arayıp Dolandırma Suçu

Avukat Kılığına Girmiş Dolandırıcılar Son zamanlarda dolandırıcılar, avukatların bilgilerini çalarak veya zaten internete açık olan bilgileri kopyalayarak yeni bir profil oluşturmaktadırlar. Daha sonra dolandırıcılar sahte bir kimlik üzerine hat açmakta ve bu hattan avukat olarak oluşturdukları profil üzerinden insanların icra...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

Vasilik Nedir? Nasıl Vasi Atanır? Mahkeme Ne Yapar?

Vasilik Nedir? 1.1 Vasilik Türleri 1.2 Vasilik Süreleri Nasıl Vasi Atanır? 2.1 Vasi Atama Süreci 2.2 Vasi İçin Gerekli Nitelikler Mahkeme Ne Yapar? 3.1 Vasilik Davaları 3.2 Mahkeme Süreçleri 3.3 Vasilik İçin İstenen Belgeler Vasilik İle İlgili Haklar Ve Sorumluluklar...
blank

Bireysel Başvuruda Güvence Altına Alınan Haklar

Neden Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yapılır ? Bireysel başvuru, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hakların ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine yapılan bir başvuru yoludur. Bireysel başvuru kurumu, adli,...
blank

Dedemden Kalan Hisseli Tarlayı Nasıl Satarım Avukat Ne Yapar?

Hisseli taşınmaz satışı nedir ve nasıl yapılır? Hisseli taşınmaz satışı yapmak için ne yapmak gerekiyor ve hangi belgeler gereklidir? Hisseli taşınmaz satışında avukatın rolü nedir? Hisseli taşınmaz satışı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi önlemler alınmalıdır? Hisseli taşınmaz satışı...
kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor