Çekişmeli Boşanma Davaları Rehberi

Boşanma davaları çiftlerin hayatında zor bir süreçtir ve genellikle sıkıntılı bir dönemden sonra ortaya çıkarlar. Boşanma davaları, genel ve özel sebepler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Bu yazıda, boşanma davalarının genel ve özel sebeplerinin farkları, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilecek ve boşanma davaları hakkında sıkça sorulan sorular yanıtlanacaktır.

İçindekiler

 1. Giriş
 2. Anlaşmalı Boşanma Davası
  2.1 Anlaşmalı boşanma süreci
  2.2 Anlaşmalı boşanma şartları
 3. Çekişmeli Boşanma Davası
  3.1 Genel boşanma sebepleri
  3.2 Özel boşanma sebepleri
 4. Genel Boşanma Sebepleri
  4.1 Geçimsizlik
  4.2 Mizaç uyuşmazlığı
  4.3 Şiddet ve hakaret
  4.4 Güven sarsıcı davranışlar
  4.5 Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme
 5. Özel Boşanma Sebepleri
  5.1 Zina
  5.2 Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  5.3 Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  5.4 Terk
  5.5 Akıl hastalığı
 6. Boşanma Sürecindeki Diğer Konular
  6.1 Maddi ve manevi tazminat
  6.2 Nafaka
  6.3 Velayet
  6.4 Ev eşyalarının paylaşımı
 7. Sonuç
 8. Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

 1. Anlaşmalı boşanma davası
 2. Çekişmeli boşanma davası

Bu makalede, her iki dava türü ve boşanma sebepleri üzerinde duracağız.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma süreci

Anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşarak evlilik birliğini sona erdirdiği dava türüdür. Bu süreç genellikle daha hızlı ve daha az maliyetlidir.

Anlaşmalı boşanma şartları

Anlaşmalı boşanma için şu şartlar gereklidir:

 1. Evli olma süresinin en az bir yıl tamamlanması
 2. Tarafların boşanmaya karşılıklı ve özgür iradeleriyle rıza göstermeleri
 3. Boşanma protokolü hazırlanması
 4. Ortak çocukların velayeti, mal paylaşımı ve nafaka gibi konularda anlaşma sağlanması

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası ise, taraflar arasında boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi konularda belli bir çekişmenin yaşandığı bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası, genel veya özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kategorik sebebe dayanılarak açılabilir:

Genel boşanma sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri
Evlilik Birliğinin Sarsılması (TMK 166 f. I-II)
Anlaşmalı Boşanma (TMK 166)
Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma (TMK 166 f. IV)

Örneğin, geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı nedeniyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sınırsız sayıda neden genel boşanma nedenleri olarak kabul edilir.

 • Geçimsizlik: Eşler arasındaki uyumsuzluk nedeniyle sürekli tartışma ve kavgalar yaşanması, birbirine karşı ilgisizlik veya duyarsızlık hissedilmesi gibi nedenler boşanma sebebi olabilir. Örneğin, eşlerden biri diğerine sürekli olarak eleştirici veya baskıcı davranıyorsa, diğer eş bu durumdan rahatsızlık duyarak boşanma davası açabilir.
 • Mizaç uyuşmazlığı: Eşlerin kişilik özellikleri, ilgi alanları veya yaşam tarzları birbirine uymadığı takdirde boşanma nedeni olabilir. Örneğin, bir eş sürekli olarak gezmek, eğlenmek veya yeni yerler keşfetmek isterken diğer eş evde kalmak ve dinlenmek istiyorsa, bu durum zamanla aralarındaki farklılıkların artmasına ve boşanma kararı almalarına neden olabilir.
 • Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme: Eşlerden birinin evlilik birliği içinde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirmemesi, diğer eşin boşanma davası açmasına neden olabilir. Örneğin, eşlerden biri maddi veya manevi yükümlülüklerini yerine getirmezse, diğer eş bu durumdan rahatsızlık duyarak boşanma kararı alabilir.
 • Güven sarsıcı davranışlar: Eşlerden biri, diğerine karşı güven sarsıcı davranışlar sergilerse (örneğin, aldatma, yalan söyleme, para hırsızlığı gibi), diğer eş boşanma davası açabilir. Örneğin, bir eş sürekli olarak yalan söyleyerek diğer eşin güvenini sarsarsa, diğer eş bu durumdan dolayı evliliği sonlandırmak isteyebilir.
 • Şiddet: Eşlerden biri, diğerine şiddet uygularsa, bu durum da boşanma nedeni olarak kabul edilir. Örneğin, bir eş sürekli olarak diğer eşi darp ediyorsa, diğer eş boşanma davası açarak kendisini korumak isteyebilir.

blank

Boşanma Davalarının Özel Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davalarında özel sebepler nelerdir?

Boşanma davalarında özel sebepler, kanunda belirtilen ve boşanma kararı verilmesini zorunlu kılan sebeplerdir. Özel boşanma sebepleri şunlardır:

 • Zina: Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkide bulunması veya bulunmaya teşebbüs etmesidir.
 • Hayata kast,
 • Pek kötü davranış,
 • Onur kırıcı davranış: Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi, ona fiziksel veya psikolojik şiddet uygulaması, onu küçük düşürmesi veya hakaret etmesidir.
 • Suç işleme
 • Haysiyetsiz hayat sürme: Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesidir.
 • Terk: Eşlerden birinin diğerini haklı bir sebep olmaksızın terk etmesi veya evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesidir.
 • Akıl hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve bu hastalığın tedavi edilemez olmasıdır.

Özel boşanma sebeplerine dayanan boşanma davalarında, davacı eşin karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamasına gerek yoktur. Yalnızca özel boşanma sebebinin varlığını kanıtlaması yeterlidir.

Mutlak Boşanma Sebepleri Nelerdir? Mutlak Boşanma Sebebi Ne işe Yarar?

Evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanma kararı verilen durumlara mutlak boşanma sebebi denir. Maddi olayın varlığının kanıtlanması yeterlidir.

Olayın kanıtlanması ile evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğu kabul edilir.

Mutlak boşanma sebebinin varlığı halinde hakimin takdir yetkisi yoktur. Hakim tarafları boşamak zorundadır. Örnek vermek gerekirse Terk edilen bir eşin açtığı davada terk durumunu ispatlandıysa artık evli kalmaya zorlanamaz. (Ömer Uğur GENÇCAN- Boşanma Hukuku- Yetkin Yayınları 8. Baskı Ankara 2019- Sayfa 134 )

Mutlak boşanma sebebinde her halükarda hakim davalı tarafın kusurunu araştıracaktır. Kişi elinde olmayan sebeplerle örneğin narkoz etkisindeyken karısına ağır hakaretler ve saldırıda bulunmuş olabilir. Burada doktor kontrolünde narkoz etkisinde olduğundan mutlak boşanma sebebinin gerçekleşmediği kabul edilir.

MUTLAK BOŞANMA SEBEPLERİAÇIKLAMA
ZinaEşlerden birinin başka biriyle cinsel ilişki yaşaması
Hayata KastBir eşin diğerine yönelik fiziksel şiddet uygulayarak hayatını tehlikeye sokması
Pek kötü veya onur kırıcı davranışBir eşin diğerine karşı ağır hakaretlerde bulunması, şiddetli sözlü saldırılar gerçekleştirmesi veya diğer ahlaki sınırları aşan davranışlar sergilemesi
TerkBir eşin diğerini sürekli olarak terk etmesi veya ilişkiyi sonlandırmak için gerekli olan desteği sağlamaması
Anlaşmalı BoşanmaEşlerin karşılıklı anlaşarak boşanmaya karar vermeleri
Eylemli AyrılıkEşlerden birinin, diğerinin onayı olmadan evi terk etmesi veya evliliği sonlandırmak için gerekli yasal prosedürleri izlemesi

Nisbi Boşanma Sebepleri

NİSBİ BOŞANMA SEBEPLERİAÇIKLAMA
Suç İşlemeBir eşin, diğerine karşı suç işlemesi (örneğin, şiddet, hırsızlık, dolandırıcılık vb.)
Akıl HastalığıBir eşin akıl sağlığının ciddi şekilde bozulması ve bu nedenle evlilik birliğini devam ettirmenin mümkün olmaması
Haysiyetsiz Hayat SürmeBir eşin diğerine karşı sürekli olarak sadakatsizlik ve haysiyetsiz davranışlar sergilemesi
Evlilik Birliğinin Temelden SarsılmasıEşlerin arasındaki uyumsuzluk ve anlaşmazlıkların evlilik birliğini temelden sarsacak düzeyde olması

Nisbi boşanma sebebinin evlilik birliğine olan etkisine bakılır. Ortak yaşamın sürdürülmesine engel olacak düzeyde olduğunun hakim tarafından takdir edilmesi gerekir.

Terditli Dava Açılabilir Mi ?

Hem özel sebeplere dayanıp hem de evlilik birliğinin temelden sarsılması genel sebebine dayanılarak boşanma davası açılıp açılmayacağı sıkılıkla sorulmaktadır.

Boşanma davası terditli olarak açılabilir. Öncelikle özel sebepler gözetilir. Özel sebepler ispatlanamazsa genel sebepler ele alınacaktır.

Karşılıklı Açılan Davalarda Özel ve Genel Sebep Değerlendirilmesi

Davacı genel sebeplere dayanarak boşanma davası açmış ve davalı da özel bir sebep ileri sürerek karşı boşanma davası açmış ise, mahkeme her iki sebep açısında da değerlendirme yaparak hüküm kurmalıdır. Sadece genel boşanma sebebine dayanarak hüküm kuramaz. Karşı dava olarak açılan özel boşanma sebebini de hukuki kapsamda ele alıp gerekçesini yazarak bir hüküm tesis etmelidir.

blank

Boşanma davalarının özel sebepleri, genel sebeplerden farklı olarak yasal olarak kabul edilen ve mahkemece değerlendirilen nedenlerdir. Özel sebeplerin bazıları şunlardır:

Zina

Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkide bulunması veya bulunmaya teşebbüs etmesidir. Bu durum, diğer eşin boşanma davası açmasına neden olabilir.

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delilerden; davacı-karşı davalı kadının tanık beyanları ile hatta bir kısım davalı-karşı davacı erkeğin kendi tanık beyanlarından da görüldüğü üzere, davalı-karşı davacı erkeğin başka bir kadınla beraber olduğunu kabul ettiği ayrıca başka bir kadınla farklı zamanlarda el ele dolaşırken, başka bir zamanda otelde, ayrıca muhtelif zamanlarda öpüşürken görüldüğü, kendi tanığına zaman zaman ilişki yaşadığı kadının evinde kaldığını beyan ettiği, otomobilinin dahi gayrı resmi birliktelik yaşadığı kadının otoparkından çıktığı, davacı-karşı davalı kadın tanıklarınca da erkeğin bu kadınla beraber yaşadığının bilindiği, tüm bu anlatılanlarla birlikte davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya sunulan fotoğraflar, otel rezervasyon kayıtları ile mail yazışmaları da dikkate alındığında davalı-karşı davacı erkeğin zina eylemini gerçekleştirdiğinin sabit olduğu ve böylelikle davacı-karşı davalı kadının zinaya dayalı boşanma davasını da ispatladığı anlaşılmaktadır. O halde davacı-karşı davalı kadının zinaya dayalı boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi usule ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 6226 Karar: 2019 / 2588 Karar Tarihi: 12.03.2019

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi, ona fiziksel veya psikolojik şiddet uygulaması, onu küçük düşürmesi veya hakaret etmesidir. Bu tür davranışlar, diğer eşin boşanma davası açmasına neden olabilir.

II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü
davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası
açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde
bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Pek Kötü Davranış Nedir?

Boşanma sebebi olarak pek kötü davranış

#Eşinin Vücuduna Karşı PEK KÖTÜ DAVRANIŞLAR
1Zulüm
2İşkence
3Ağır Eziyet
4Acımasızca Dövmek
5Aşırı Derecede Cinsel İlişkide Bulunmak
6Anormal Cinsel İlişkiye Zorlamak
blank

#Eşin Sağlığına Karşı PEK KÖTÜ MUAMELE
1Aç bırakmak
2Hastalık Aşılamak
3Mahzene kapatmak
4Soğuk taş üzerine çıplak bırakmak
5Hapsetmek

Pek kötü davranışın zulüm veya işkence boyutunda olması şarttır. Kusur kıyaslaması yapılması gerekir. Davalının kusurlu olması gerekir. Mahkeme kusur takdiri yapacaktır.

Bir kere bile acımasızca dövmek yeterlidir.

Onur Kırıcı Davranış

Onur kırıcı davranışa örnek olarak, bir eşin aldatıyor olması ve aldatmaya devam ediyor olması ispatlanması durumunda diğer eşe karşı onur kırıcı davranış olarak kabul edilir. Ya da eşine sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini gerçeğe aykırı şekilde tekrarlayarak hakaret etmek/ eşinde çarşı ve pazar içinde “şerefsiz, namussuz” demek/ eşi hakkında erkek tarafın kahvehane ortamında bakire olmadığı dedikodusu yayması onur kırıcı davranışa örnek sayılır. ( Ömer Uğur GENÇCAN- Boşanma Hukuku- Yetkin Yayınları 8. Baskı Ankara 2019- Sayfa 225)

Evliliklerde yaşanan sıradan bir kavga onur kırıcı davranış sayılmaz. Ağır derecede onur kırıcı davranış sayılacak yüksek şiddetli bir eylem olması aranır. Eşine sürekli fiziksel şiddet uygulamak onur kırıcı davranış olarak kabul edilir.

Alkol aldıktan sonra eşine bir kez tokat atması ise onur kırıcı davranış sayılmaya yeterli görülmemiştir.

Pek kötü davranışta eylemin yeterli ağırlığı yoksa tekrarlanması aranır. Ancak onur kırıcı davranışta tek bir olay boşanma kararı verilebilmesi için yeterlidir. Eylemin ağırlığını takdir edecek olan ise hakimdir.

Tarafların fiilen ayrı yaşamaya başladığı dönemde davacı-karşı davalı erkeğin ortak çocuk Y…’u görmek için müşterek haneye gittiği, kapının girişinde tarafların tartışmaya başladıkları, karşılıklı itiş kakış yaşandığı, erkeğin içeri girip eşini yatak odasına götürerek koluna vurduğu, saçını çektiği ve tanık ifadesine göre erkek eşin elinde bir yumak saç kaldığı, bu olay nedeniyle S… Sulh Ceza Mahkemesinin dosyasında tarafların yargılanarak ceza aldığı, bu olaydan iki gün sonra da davalı-karşı davacı kadının boşanma davası açtığı, diğer yandan erkeğin eşini etrafta “ahlâksız, içkici” gibi sözlerle kötülediği tüm dosya kapsamı ile sabittir. Davalı-karşı davacı kadının ceza dosyasına konu fiziksel şiddet eylemi nedeniyle eşini affettiğine dair herhangi bir delil de bulunmamaktadır. Davacı-karşı davalı erkeğin eşine fiziksel şiddet uygulaması ve sarf ettiği hakaret sözcükleri dikkate alındığında bu eylemlerin onur kırıcı davranış sayılacağı, dolayısıyla TMK’nın ilgili maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu ve kadın eşin karşı davasının kabulü gerektiği belirgindir. Açıklanan nedenlerle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.”YARGITAY . Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017 / 2-2420 Karar: 2019 / 750 Karar Tarihi: 20.06.2019

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Her işlenen suç boşanma sebebi olamaz. Suçun küçük düşürücü mahiyette olması gerekir. Yüz kızartıcı suçlar nisbi boşanma sebebi olarak değerlendirilir. Suç evlendikten sonra işlenmiş olmalıdır. Eşin suçtan haberi olamadan dahi evlenmiş olması boşanmaya yetmez. Yüz kızartıcı suç gizlenerek evlilik kurulmuşsa TMK 149 hükmüne göre evlenmenin iptali talep edilebilir.

Davalının kusurlu olması gerekir ve suç nedeniyle ortak yaşamın çekilemez olması aranacaktır. Suç işleme sebebine dayanan dava her zaman açılabilir ancak yıllar sonra açılması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. Burada suç ağırlığına ve ortak hayatın çekilemezliğine dair değerlendirme yapılacaktır.

Suç İşleme Sebebiyle BoşanmaKısa Tanım
ZimmetBir kişinin görevi gereği üzerinde bulunan parayı veya değerli eşyayı zimmetine geçirmesi.
İhtilasBir kişinin haksız yere başkalarının malını veya hakkını elinden alması.
İrtikapKamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanarak haksız kazanç elde etmesi.
RüşvetBir işin sonucunu etkilemek için para veya başka menfaatler karşılığında alınan veya verilen hizmet.
Uyuşturucu TicaretiYasadışı uyuşturucu maddelerin satışı, dağıtımı veya üretimi.
HırsızlıkBir kişinin başkasına ait malı izinsiz olarak alması ve zilyetliğini devralması.
DolandırıcılıkBaşkalarını aldatarak haksız kazanç sağlama eylemi.
SahtecilikBir belgenin, imzanın veya mührün gerçek olmayan şekilde düzenlenmesi veya kullanılması.
İnancı Kötüye KullanmaBir kişinin dini inançlarından veya manevi değerlerinden yararlanarak başkalarını aldatması veya sömürmesi.
Hileli İflasBir borçlunun, alacaklıları zarara uğratmak amacıyla yasal düzenlemeleri veya usulleri kötüye kullanarak iflas etmesi.
ZinaEvli bir kişinin eşi dışında başka biriyle cinsel ilişkiye girmesi.
Kasten Adam ÖldürmeBir kişinin başka bir kişinin hayatına kasıtlı olarak son vermesi.
Cinsel TacizBir kişinin başka bir kişiyi istemediği şekilde cinsel içerikli davranışlara maruz bırakması.
blank

Haysiyetsiz Hayat Sürme

Nisbi boşanma sebeplerinden olup, namus, şeref, haysiyet kavramlarıyla bağdaşmayacak şekilde yaşamaktır.

Evli birinin, bir başkasıyla evlilik dışı birlikte yaşaması haysiyetsiz hayat süremeye girecektir.

Boşanmaya sebep olan eylemlerin

 • Onur kırıcı
 • Görenler üzerinde olumsuz etki yapacak
 • Herkes tarafından kabul edilmeyecek

olması gerekir.

Ayyaşlık, kumarbazlık, homoseksüellik de haysiyetsiz hayat süremeye örneklerdir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Şartları
Sürekli Surette Haysiyetsiz Hayat Sürdürülmesi ( Tek bir eylem yeterli değildir. )
Kusurlu olmak ( Tercih sebebi olarak Bilinçli Davranış.)
Çekilemez Vaziyette Ortak Hayatın Sarsılması ( Birlikte yaşamak diğer eşten beklenemez.)
Evlendikten Sonra Haysiyetsiz Hayat sürmek ( Bilerek evlenen bu sebebe dayanamaz.)

Terk

Eşlerden birinin diğerini haklı bir sebep olmaksızın terk etmesi veya evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. Bu durumda, diğer eş boşanma davası açabilir.

IV. Terk
Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek
maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde
ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter
tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini
ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini
engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı
ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak
sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma
davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve
ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

KoşulTanım
I.Ortak yaşamdan ayrılma
Eşlerden birinin ortak yaşamı terk etmesi durumunda gerçekleşir.
II.Ortak yaşama son verme kastı
Eşlerden birinin ortak yaşama son verme kastı ile evi terk etmesi durumunda gerçekleşir.
III.Hukuka aykırılık
Hukuka aykırı bir durumun sonucu olarak gerçekleşir.
IV.Davet edilecek konutun hazırlanmaması
Eşlerden birinin davet edilecek konutun hazırlanmaması nedeniyle evden ayrılması durumunda gerçekleşir.
V.İhtarın sonuçsuz kalması
Eşlere gönderilen ihtarnameye rağmen geri dönmemesi durumunda gerçekleşir.

Terk vardır demek için;

 • Yatak ayrılığı ( farklı yataklarda uyumak)
 • Tabak (masa) ayrılığı birlikte yemek yememek
 • Konut ayrılığı ( aynı konutta birlikte yaşamıyor olmak )

Yapıntı Terk Nedir?

Eşin ortak konuta dönmesinin engellenmesi veya ortak konutu terke zorlanması durumunda yapıntı terk olduğu var sayılır.

Erkek eşini döverek kadının baba evine gitmesine yol açmışsa artık, erkek terk sebebiyle boşanma davası açamaz.

Ortak yaşama son verme kastı olmalıdır.

 • Askerlik sebebiyle
 • Cezaevinde geçen infaz sebebiyle
 • Hastalık sebebiyle
 • Öğrenim sebebiyle
 • Memuriyet sebebiyle

ayrı yaşamak terk olarak değerlendirilemez.

İspat yükünde, ortak yaşamdan ayrılmadaki haklılık durumu değil, usule uygun ihtara rağmen eve dönmemekteki haklılık araştırılır. Davete uymamanın haklı bir sebebe dayandığını ispat yükü davalı tarafa aittir.

Akıl Hastalığı

Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması ve bu hastalığın tedavi edilemez olmasıdır. Bu durum, diğer eşin boşanma davası açmasına neden olabilir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasında bilinmesi gerekenler şunlardır:

 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açmak için, eşinizin akıl hastalığı tanısı almış olması ve bu durumun evlilik birliğini temelinden sarsmış olması gerekir. Akıl hastalığı tanısı için mahkemece adli tıp kurumundan rapor istenebilir.
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açan taraf, eşinin akıl hastalığının evlilik birliğini sarsıcı nitelikte olduğunu ve evliliğin devam etmesinin kendisine veya çocuklarına zarar vereceğini kanıtlamak zorundadır. Bu kanıt için tanık beyanları, doktor raporları, ilaç reçeteleri, tedavi kayıtları gibi deliller sunulabilir.
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açan taraf, eşinin akıl hastalığının evlenmeden önce var olmadığını veya varsa da kendisine bildirilmediğini de ispatlamalıdır. Aksi takdirde, akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası reddedilebilir.

Boşanma Davalarında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma davaları, oldukça karmaşık bir süreçtir ve çiftlerin birçok konuda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Boşanma davalarında bilinmesi gereken bazı önemli konular şunlardır:

Boşanma süreci, sadece evliliğin sona ermesiyle sınırlı değildir. Bu süreçte, çiftlerin karşılaşabileceği birçok konu vardır ve bu konuların çözülmesi de boşanma davasının sonuçlanması için önemlidir. Bu konular arasında maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet ve ev eşyalarının paylaşımı gibi konular yer alır.

Maddi tazminat, boşanma sürecindeki en temel taleplerden biridir ve ekonomik kayıpların telafisi için ödenen bir tazminattır. Maddi tazminatın ödenmesi, boşanmaya sebep olan taraftan diğer tarafa geçecek bir para miktarının belirlenmesiyle gerçekleştirilir. Bu para miktarının belirlenmesinde, tarafların evlilik boyunca kazandıkları gelir, servet ve diğer ekonomik kayıplar göz önünde bulundurulur.

Manevi tazminat, diğer bir önemli taleptir ve çiftler arasında sıkça tartışılan bir konudur. Manevi tazminat, çiftlerin boşanma sürecinde yaşadıkları duygusal acı ve sıkıntıların telafisi için ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, özellikle sadakatsizlik, şiddet veya ayrılık sürecinde yaşanan olumsuz duygular gibi durumlarda talep edilebilir.

Nafaka, boşanma sonrasında maddi açıdan güç durumda kalan tarafın geçimini sağlamak için ödenen bir ödemedir. Bu ödeme, boşanma sürecinde belirlenen koşullara göre belirlenir. Nafaka miktarı, tarafların ekonomik durumu, yaşam standartları, çocukların bakımı ve diğer faktörlere göre belirlenir. Nafaka, boşanma sürecinde belirlenen şartlara uygun olarak ödenir ve belirli bir süre için veya hayat boyu sürebilir.

Velayet, boşanma sonrası çocukların kimin sorumluluğunda olacağını belirleyen bir konudur. Velayet hakkı, çocuğun fiziksel bakımı, eğitimi, sağlık hizmetleri ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili bir dizi sorumluluğu da içerir. Boşanma davası sırasında, taraflar çocukların velayetinin kimde olacağı konusunda anlaşamazlarsa, mahkeme tarafından belirlenir. Velayet hakkı, çocukların çıkarlarına göre belirlenir ve bu, her zaman annenin velayet hakkını alacağı anlamına gelmez.

Boşanma sonrası çiftlerin sahip oldukları ev, araba, mobilyalar, elektronik eşyalar gibi maddi varlıkların nasıl paylaşılacağına karar vermek için önemlidir. Ev eşyalarının paylaşımı, tarafların anlaşması veya mahkeme kararı ile gerçekleşir. Bu paylaşım, çiftlerin evlilik sırasında elde ettikleri mal ve mülklerin paylaşımını da içerir.

Bu konular, boşanma sürecinde karşılaşılan diğer konular olarak adlandırılır ve boşanma davası sonrası yaşam için önemlidir. Her konu, ayrıntılı bir incelemeyi gerektirir ve tarafların karşılıklı anlaşması veya mahkeme kararı ile çözülebilir. Bu süreçte bir avukatın desteği, tarafların haklarının korunması için önemlidir.

blank

HÜKÜMDE TÜM TALEPLER HAKKINDA OLUMLU VEYA OLUMSUZ KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Kadının boşanma davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; kısa karar ve gerekçeli kararın hüküm kısmında kadının zina ve hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenlerine dayalı boşanma talebi hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamıştır. Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olup, hükmün sonuç kısmında taleplerden her biri hakkında verilen hükmün gösterilmesi gerekir. Bu yönün gözetilmemesi usul ve kanuna aykırı olduğundan hükmün münhasıran bu nedenle bozulması gerekmiştir.”YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 433 Karar: 2018 / 3599 Karar Tarihi: 20.03.2018


Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 10129 Karar: 2017 / 7780 Karar Tarihi: 20.06.2017


Mahkeme hükmünün gerekçe bölümünde, davacı kadının zinaya dayalı talebinin delil durumu gözetildiğinde yeterli görülmediği gerekçesiyle reddine karar verildiği belirtilmiş ise de onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanma talebinin reddine ilişkin hiçbir gerekçe oluşturulmamıştır. Bu sebeple Yargıtay denetimine elverişli olarak karar gerekçeli olarak açıklanmamıştır. Mahkemece yukarıda açıklanan yön üzerinde durulmadan gerekçesiz şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan, hükmün bozulması gerekmiştir.YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 14883 Karar: 2016 / 16237 Karar Tarihi: 20.12.2016


Mahkemece, hem tarafların birbirlerini affettiği, aftan sonra da boşanmayı gerektirir bir olayın varlığının kanıtlanmadığı, hoşgörülen ve affedilen olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemeyeceği gerekçesi ile zina ve onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanma davalarının reddine karar verildiği belirtilmiş, hem de tarafların davranışları ile eşit kusurlu olduğu, iki taraf yönünden de evliliğin devamının beklenemeyeceği gerekçesi ile evlilik birliğinin sarsılması sebebi ile boşanmaya karar verildiği açıklanarak çelişki yaratılmıştır. Bu bakımdan, gerekçe kendi içinde çelişkili olup, gerekçe bölümünde yaratılan bu çelişki tek başına bozma sebebi oluşturduğundan, hükmün münhasıran bu sebeple bozulması gerekmiştir. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 20342 Karar: 2016 / 3858 Karar Tarihi: 01.03.2016


Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır. Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz. Dosyada tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini kabule yeterli delil ve olgu da yoktur. O halde davalı-davacı koca tanıkları F. A. ve M. S.’nun davacı-davalı kadının, kocasına hakaret ettiğine ilişkin ve olaylara çok yakın tanık sözlerine değer verilerek davalı-davacı kocanın isteğin kabulü gerekirken bu yön göz önünde tutulmadan hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2009 / 19715 Karar: 2010 / 21038 Karar Tarihi: 14.12.2010


AVUKATA SOR

DANIŞMANLIK AL

blank

Related Posts

blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?

İstanbul Sözleşmesinin Amacı Nedir? 2011’de İstanbul’da imzalanan “İstanbul Sözleşmesi”, kadınları ve aileyi şiddetten korumayı hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın temel felsefesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önemine dayanmaktadır. Bu sözleşmenin getirdiği ilkelere dayanarak Türkiye, 2012’de “Ailenin Korunması Ve...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Dilekçe

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimizle davalı arasındaki evlilik,...
blank

Çocuk İştirak Nafakası Artırım Dava Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR:...
blank

Akrabaya Karşı Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI: TC KİMLİK NUMARASI: ADRES: VEKİLİ: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI: ADRESİ: KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ………...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...
miras sözleşmesi nedir

Miras sözleşmesi nedir? Sözleşme ile miras malları başkasına devredilebilir mi?

Miras sözleşmesi ölüme bağlı yani ölümle sonuç doğuran bir işlemdir. Miras sözleşmeleri genelde, murisin birine mal bırakması veya bir kişiyi mirasçı olarak ataması ile ortaya çıkar. Hatta vatandaşlar mirasçı atamanın ne olduğunu algılayamamakta, aile dışından birinin miras alacağını duyunca evlat...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor