Hukukun Gözünden Tehdit ve Borç Tahsilatı: Avukatlar Ne Yapabilir, Ne Yapamaz?

Bir Avukatın Yetkileri ve Sınırları

Avukatlık mesleği, adaletin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve onları en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdürler. Ancak bu süreç, hukukun belirlediği çerçevede yürütülmelidir.

İcra takibi veya borç tahsilatı gibi durumlarda avukatların yetkileri, yasalar tarafından açıkça tanımlanmıştır. Borçluları tehdit ederek, onları korkutarak veya aile bireylerine baskı yaparak para tahsili, avukatlık mesleğinin onuruna yakışmayan davranışlardır.


Tehdit ve Baskıyla Tahsilat: Yasal mı?

Avukatlar, borç tahsilatı sürecinde müvekkillerinin alacaklarını tahsil etmeye çalışırken, hukuka uygun yöntemler kullanmak zorundadırlar. Tehdit, korkutma veya baskı yapmak, hukukun izin verdiği yöntemler arasında yer almaz. Bu tür eylemler, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil edebilir. Özellikle, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma tehdidi ile borç tahsili yapmaya çalışmak, ciddi yasal sonuçlar doğurabilir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Mağdurun Hakları ve Yapabilecekleri

Eğer bir borçlu, avukat veya hukuk bürosu tarafından tehdit ediliyorsa, bu durumu kanıtlarıyla birlikte savcılığa bildirmek hakkına sahiptir. Ses kaydı gibi deliller, suç duyurusunda bulunurken büyük önem taşır. Tehdit altında hisseden borçlular, şikayetçi olabilir ve hukuki süreç başlatabilirler. Bu durum, hukuka aykırı hareket eden avukatlar için ciddi yasal yaptırımlar anlamına gelir.

blank

Uzlaşma ve Sonuçları

Bazı durumlarda, soruşturma başlatılan avukatlar, kendilerine ceza verileceğini anlayarak borçluyla uzlaşma yoluna gidebilirler. Bu uzlaşma, dosya borcunun avukat tarafından ödenmesi ve hatta avukatlık ücretinin borçlu tarafından ödenmesini sağlama gibi unsurları içerebilir. Ancak, bu tür bir uzlaşma, avukatın yaptığı hatalı davranışların hukuki sonuçlarından kaçınmasına izin vermez.

Avukatın Mesleki Sorumluluğu ve Baro Nezdindeki Disiplin Süreçleri

Avukatlık Mesleğinin Etik ve Mesleki Yükümlülükleri

Avukatlık, yüksek etik standartlar ve mesleki sorumluluklar gerektiren bir meslektir. Avukatlar, müvekkillerini temsil ederken, aynı zamanda adaletin sağlanmasına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Bu nedenle, her avukatın mesleki faaliyetlerini, meslek kurallarına ve hukuka uygun bir şekilde yürütmesi beklenir. Mesleki davranış kurallarına aykırı hareket etmek, avukatın hem hukuki hem de mesleki sorumluluklarını ihlal ettiği anlamına gelir.

Baro ve Disiplin Süreçleri

Türkiye’de avukatların mesleki faaliyetleri, ilgili baro tarafından denetlenir. Avukatlar, baroya kayıtlı oldukları için, mesleki davranış kurallarına aykırı hareket ettiklerinde, ilgili baronun disiplin kuruluna şikayet edilebilirler. Disiplin süreçleri, avukatların mesleki standartlara uyup uymadıklarını değerlendirir ve gerekli görüldüğünde disiplin cezaları uygular. Bu süreç, mesleki etik ve sorumluluğun korunmasına yönelik önemli bir mekanizmadır.

blank

Şikayet Süreci ve Disiplin Cezaları

Bir avukatın, mesleki davranış kurallarına aykırı hareket ettiğine dair bir şüphe varsa, vatandaşlar veya müvekkiller, durumu ilgili baronun disiplin kuruluna bildirebilir. Şikayet süreci, yazılı bir dilekçe ile başlar. Disiplin kurulu, şikayeti değerlendirir ve gerekli incelemeleri yapar. Eğer avukatın mesleki davranış kurallarına aykırı bir hareketi tespit edilirse, uyarıdan meslekten men cezasına kadar değişen disiplin cezaları uygulanabilir.

Disiplin Cezalarının Önemi ve Etkileri

Disiplin cezaları, avukatların mesleki davranışlarını düzenleyen ve meslek içindeki disiplini sağlayan önemli araçlardır. Bu cezalar, avukatlık mesleğinin prestijini ve toplum nezdindeki güvenilirliğini korumayı amaçlar. Aynı zamanda, avukatların mesleki davranışlarını gözden geçirmelerine ve etik standartlara uygun hareket etmelerine teşvik eder.

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?

Yapı Tatil Zaptı İle Verilen 30 Günlük Sürenin Önemi ve İdarenin Sorumluluğu Yapı tatil zaptı, inşaat faaliyetleri sırasında, inşaatın belirli aşamalarında ya da tamamında, yasalara, yönetmeliklere, imar planlarına ya da yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiğinde, ilgili belediye veya yetkili idare...
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?

Neden Anonim Şirketler Avukat Tutmak Zorundadır? Şirket yönetimlerinde yaşanan tıkanıklıklar, özellikle genel kurul toplantılarının yapılamaması ve müdürler kurulunun karar alamaması gibi durumlar, hem şirket içi dinamikleri hem de genel ticaret düzenini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu sorunlar yüzünden şirketlerin hukuki anlaşmazlıklara...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

Yunanistan GOLD Vize Nasıl Alınır? Gayrimenkul Alarak Yunanistan Vatandaşlığı REHBERİ

Yatırımcı Vizesi İle Yunanistan Vatandaşlığı Almanın Yolları Türkiye’deki Konut Fiyatları ve Yunanistan’a Yatırım Cazibesi Son yıllarda Türkiye’deki gayrimenkul piyasasında yaşanan hızlı değer artışı, yatırımcıların elde ettikleri sermayeyi farklı pazarlarda değerlendirmeye yönlendirmiştir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, bir evin fiyatı 5...
blank

5 Yıl Beklemeden Kira Artış İçin Dava Açabilir Miyim?

2020-2021 2022 tarihli kira sözleşmelerini uyarlayabilir miyim? Yeni tarihli Kira Sözleşmeleri İçin De Uyarlama Davası Açılabilir mi? Kirada Artış Mümkün Mü? Öncelikle genel bilgi vermek isteriz. kiracının ödediği kira bedelini arttırmak için açabileceğiniz 2 tane dava çeşidi bulunmaktadır.  Türk Borçlar...
blank

Para Karşılığı Banka Hesapları Kiralamak: Dolandırıcılığa Dikkat!

Banka hesapları dolandırıcılığından hesap sahibi olarak korunmak istiyorsanız yapılması gereken tek şey hesaplarınızı sizin dışında kimsenin kullanmasına izin ve imkan vermemelisiniz. Aksi halde bedelini hayatınızdan en iyi ihtimalle bir kaç yılı ile ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak zaten bir şekilde hesaplarınızı...
blank

Muaccel Ne Demek ?

Kelime Anlamı Nedir ? “Muaccel” kelimesi hukuk terimlerinden biridir ve genellikle borçlar hukuku içinde karşımıza çıkar. “Muaccel” kelimesi, Türkçe’de “ivedi”, “hızlandırılmış” veya “erişilmiş” anlamına gelir. Hukuk dilinde ise bir borcun ödenmesi gereken zamanın gelmiş olması anlamına gelir. Yani, muaccel borç,...
blank

İcra Dosya Takip Sistemimiz – E-İcra Ofisi

İcra Departmanı Nasıl İşler ? Tecrübeli bir icra avukatı olarak, şirketlerin icra takip dosyaları, alacak dosyaları ve itiraz üzerine açılan davaları gibi süreçleri başarıyla yönetiyoruz. Özellikle Limited şirketler, site yönetim şirketleri, yabancı dil kursları, inşaat şirketleri, emlak şirketleri ve toptan...
blank

İstanbul İcra Avukatının Sıradan Bir Günü

İstanbul İcra Avukatının Bir Günü Nasıl Geçer İstanbul Bakırköy ve Çağlayan Adliyerinde Neler Yaşar? İstanbul İcra Avukatının Bir Günü Nasıl Geçer? İstanbul’da icra avukatı olarak görev yapanlar, günlerini genellikle yoğun ve hareketli geçirirler. Bu makalede, İstanbul icra avukatının bir gününe...
blank

Avukatın Fotoğrafını Çalıp Sahte Bir Numaradan İnsanları Avukat Gibi Arayıp Dolandırma Suçu

Avukat Kılığına Girmiş Dolandırıcılar Son zamanlarda dolandırıcılar, avukatların bilgilerini çalarak veya zaten internete açık olan bilgileri kopyalayarak yeni bir profil oluşturmaktadırlar. Daha sonra dolandırıcılar sahte bir kimlik üzerine hat açmakta ve bu hattan avukat olarak oluşturdukları profil üzerinden insanların icra...
blank

Sağlık Sorunu Olan Yabancıların Sınır Dışı Edilmesinde Dikkat Edilecekler

I. 6458 Sayılı Kanun’un 54/1-i Maddesi Uluslararası Koruma Başvurusu Reddedilenlerin Sınır Dışı Edilmesi Ne Zaman Sınır Dışı Edilebilirler? Sınır Dışı İşlemi Tesis Edilirken Sağlık Sorunu II. 6458 Sayılı Kanun’un 55. Maddesi Ciddi Sağlık Sorunları, Yaş ve Hamilelik Durumu Nedeniyle Seyahat...
blank

İnfaz Nasıl Hesaplanır? Online İnfaz Hesaplama

İçindekiler Giriş Yatar Hesabı Nedir? Cezaevindeki Hükümlülerin Durumu Hükümlülerin Cezalarının Hesaplanması İnfaz Hesabı Nedir? Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik Yatar Hesabı ve İnfaz Hesabı Arasındaki Farklar Yatar Hesapla Nedir? Yatar Hesapla Nasıl Yapılır? İnfaz Hesapla Nedir? İnfaz Hesapla Nasıl Yapılır?...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor