Tag

imar kirliliği
Mücavir alan yapı inşa etmenin suç olup olmadığı sıklıkla sorulmaktadır. Mücavir alan nedir? Mücavir alanlar, belediye sınırları dışındaki alanlardır ancak belediyeler tarafından imar mevzuatı hükümlerince denetlenirler. Bu uygulamanın amacı, belediyenin yakın çevresindeki imar faaliyetlerini takip etmesi ve plansız yapılaşmayı önlemektir. Öncelikle suç tanımına bakmak gerekir. İmar Kirliliği suçu TCK184. Maddede düzenlenmiştir. ‘Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya...
Read More
× Avukata Sor