Satış dosyasında alınan kıymet takdiri raporuna itiraz mümkün müdür ?

Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkemece verilen hüküm taşınmazın satışı için yeterli değildir. Mahkemece verilen kararın satış memurluğuna gönderilmesini talep etmek, satış için gerekli masrafları da satış memurluğu veznesine yatırmak gerekir.

Satıştan ve satış ilanından önce kıymet takdirine esas olmak üzere taşınmazda keşif yapılır. Keşif sonucu kıymet takdiri yapılır ve bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilir.

Kıymet takdirine itiraz nasıl yapılır ?

Kıymet takdirine itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Kıymet takdirine itiraz, taşınmazın satışına karar veren sulh hukuk mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. İtiraz edenin itiraz sonucu yeniden bilirkişi raporu alınacak ise gerekli bilirkişi ve keşif ücretlerini de ödemesi gerekir. Mahkeme gerekli görürse tekrardan kıymet takdiri yapabilir.

Kıymet takdirine itiraz etmeyen taraf, ileride açacağı ihalenin feshi davasında kıymet takdirine itirazlarını ileri süremez.

Ancak, kıymet taktirine süresinde itiraz etmeyerek yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirine ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremezler.‘YARGITAY . Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017 / 349 Karar: 2020 / 1031 Karar Tarihi: 15.12.2020

blank

Kıymet takdiri kaç yıl geçerlidir ?

Satış memurluğunca alınan kıymet takdir raporu 2 yıl geçerlidir. Bu süre kamu düzeninden olup emredici kanun maddesinin resen gözetilmesi gerekir.

‘borçlu tarafından satış memurluğunca alınan rapora itiraz edildiğinden iki yıllık süre, satış memurluğunca aldırılan rapordaki değerleme tarihi olan 09.01.2018 tarihinden başlayacağından, satış tarihi olan 14.09.2020 günü itibariyle İİK’nun 128/a-2. maddesinde öngörülen iki yıllık süre geçmiştir.’YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas: 2022 / 4116 Karar: 2022 / 5287 Karar Tarihi: 27.04.2022

Kıymet takdirine itiraz satışı uzatır mı ?

Kıymet takdirine itiraz satış sürecini ortalama 3- 5 ay arası uzatacaktır. Mahkeme itiraz dilekçesi üzerine dosyaya bilirkişi atayarak keşif günü verecek, keşif günü üzerine rapor alınacak ve taraflara tebliğe çıkacaktır. Sulh hukuk mahkemeleri de yoğun olduğundan 3 ay sonraya keşif günü verdiği varsayılmış olsa, raporun yazılması ve tebliğe çıkarılması bir ay belki daha fazla süre ekleyebilir.

Related Posts

blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...
4 Responses
  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Merhabalar. Artırma bedelinin malın takdir edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Ancak bu şartlar sağlanırsa satış yapılabilir. Birinci ihalede alıcı çıkmazsa veya belirtilen satış miktarına ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır. İkinci ihalede de alıcı çıkmazsa veya belirtilen satış miktarına ulaşılmazsa satış talebi düşer. Yarısını teklif eden alır gider diyemeyiz. İhalede satış yapılabilmesi için taşınmazın kıymet takdirindeki değerinin %50’sini + satış giderleri + paylaştırma giderlerine denk bir teklif yapılması icap eder. Bu genel hükümdür. Masraflar da bu bedele eklenmelidir ayrıca kural bu olsa da uygulamada %50’den aşağı bedel satışa cevaz vermemekle birlikte satışlar kendi koşullarıyla değerlendirilmelidir. Daha fazla bilgi için sitemize ekli WhatsApp butonundan bizlere ulaşabilirsiniz veya bizi arayabilirsiniz.

 1. blank
  Nurten sazan

  Merhabalar. Izaleyi suyuu satış aşamasında 120 hissedarli bir dosyada sadece bir kişi süresinde kiymet takdir raporuna itiraz etti.mahkeme tüm hissedarlara dava dilekcesini tebliğ etmek için ara karar oluşturuyor. Sadece satış isteyen davacı taraf gosterimez mi. Bilginize ihtiyacım var. Teşekkür ederim.

  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Tüm hissedarlar davada taraftır. Mülkiyet hakkı gereği hepsine tebligat yapılır. Bu dosyanın hızlı çözülmesini isterseniz ofis hattımıza yazıp dosyanızı gönderirseniz inceleyip daha detaylı fikir verebiliriz.

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor