Satış dosyasında alınan kıymet takdiri raporuna itiraz mümkün müdür ?

Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkemece verilen hüküm taşınmazın satışı için yeterli değildir. Mahkemece verilen kararın satış memurluğuna gönderilmesini talep etmek, satış için gerekli masrafları da satış memurluğu veznesine yatırmak gerekir.

Satıştan ve satış ilanından önce kıymet takdirine esas olmak üzere taşınmazda keşif yapılır. Keşif sonucu kıymet takdiri yapılır ve bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilir.

Kıymet takdirine itiraz nasıl yapılır ?

Kıymet takdirine itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Kıymet takdirine itiraz, taşınmazın satışına karar veren sulh hukuk mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. İtiraz edenin itiraz sonucu yeniden bilirkişi raporu alınacak ise gerekli bilirkişi ve keşif ücretlerini de ödemesi gerekir. Mahkeme gerekli görürse tekrardan kıymet takdiri yapabilir.

Kıymet takdirine itiraz etmeyen taraf, ileride açacağı ihalenin feshi davasında kıymet takdirine itirazlarını ileri süremez.

Ancak, kıymet taktirine süresinde itiraz etmeyerek yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirine ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremezler.‘YARGITAY . Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017 / 349 Karar: 2020 / 1031 Karar Tarihi: 15.12.2020

Kıymet takdiri kaç yıl geçerlidir ?

Satış memurluğunca alınan kıymet takdir raporu 2 yıl geçerlidir. Bu süre kamu düzeninden olup emredici kanun maddesinin resen gözetilmesi gerekir.

‘borçlu tarafından satış memurluğunca alınan rapora itiraz edildiğinden iki yıllık süre, satış memurluğunca aldırılan rapordaki değerleme tarihi olan 09.01.2018 tarihinden başlayacağından, satış tarihi olan 14.09.2020 günü itibariyle İİK’nun 128/a-2. maddesinde öngörülen iki yıllık süre geçmiştir.’YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas: 2022 / 4116 Karar: 2022 / 5287 Karar Tarihi: 27.04.2022

Kıymet takdirine itiraz satışı uzatır mı ?

Kıymet takdirine itiraz satış sürecini ortalama 3- 5 ay arası uzatacaktır. Mahkeme itiraz dilekçesi üzerine dosyaya bilirkişi atayarak keşif günü verecek, keşif günü üzerine rapor alınacak ve taraflara tebliğe çıkacaktır. Sulh hukuk mahkemeleri de yoğun olduğundan 3 ay sonraya keşif günü verdiği varsayılmış olsa, raporun yazılması ve tebliğe çıkarılması bir ay belki daha fazla süre ekleyebilir.

Related Posts

blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara...
blank

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?

Ortaklığın Gİderilmesi Davasında Avukat Ne Kadar Para Alır? Vekalet Ücret Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Taşınmaz Satışı Sonunda Yüzdelik Sözleşme Mi Yapılır? Mirastan Gelen Satışlarda Avukatlık Ücretleri Ortaklığın giderilmesi davalarında, kural olarak vekalet ücreti maktu ücrettir ancak eğer Avukat ile müvekkili ücrete...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Bütün Tarlalar Aynı Anda Mı Satışa Çıkacak?

Taşınmaz Satışının İnfazı: Elektronik Satış Sistemi Üzerinden Çoklu Taşınmaz Satışı Ortaklığın Giderilmesi Ortaklığın giderilmesi davası görülüp karar kesinleşmişse artık dosya satış müdürlüğüne verilir ve satış işlemleri başlar. Bir dosyada 20 30 parça gayrimenkulün ortaklığının giderilmesine karar verilmişse bunların her birinin...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...
8 Responses
  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Merhabalar. Artırma bedelinin malın takdir edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Ancak bu şartlar sağlanırsa satış yapılabilir. Birinci ihalede alıcı çıkmazsa veya belirtilen satış miktarına ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır. İkinci ihalede de alıcı çıkmazsa veya belirtilen satış miktarına ulaşılmazsa satış talebi düşer. Yarısını teklif eden alır gider diyemeyiz. İhalede satış yapılabilmesi için taşınmazın kıymet takdirindeki değerinin %50’sini + satış giderleri + paylaştırma giderlerine denk bir teklif yapılması icap eder. Bu genel hükümdür. Masraflar da bu bedele eklenmelidir ayrıca kural bu olsa da uygulamada %50’den aşağı bedel satışa cevaz vermemekle birlikte satışlar kendi koşullarıyla değerlendirilmelidir. Daha fazla bilgi için sitemize ekli WhatsApp butonundan bizlere ulaşabilirsiniz veya bizi arayabilirsiniz.

 1. blank
  Hülya

  merhabalar 1/4 hissedar olduğumuz 75 adet taşınmaz için diğer hissedarlar 4 ayrı izale i şuyu davası açtı.. Satışı geciktirmek veya satış sonrası iptal etmek mümkün müdür. Diğer üç hissedar iki görümce ve bir kayınvalide. Benim çocuklarım da bir hisseyi paylaşıyorlar. Bir hissedar annesinin kardesinin hissesini de satış yoluyla aldı ve 3/4 hisseyi tek elde bulunduruyor .Satışlara girip bize bedelin yüzde 25 ini verip paydaşlığı bitirmek istiyorlar. Tüm bu olaylardan önce savurganlık dolayısıyla kayınvalideye vesayet davası açmıştık çünkü tam yetkili vekaletname ile kızlar annsinin mallarının bazılarını kendi üstlerine almışlardı. Dava devam ediyor. 5 ay önce kayınvalidenin kendine ait malları şerhli olmasına rağmen sattılar. Annelerinin vefatı sonrası bunlar ve kayınpederden intiklal edip kıza devir ettiği mallar için dava açmak çocuklarıma çok şey kaybettirir mi. Yanıtlarsanız sevinirim

  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Olaylar birden çok uzun ve karışık. Detaylı olarak her soruya ayrıntılı cevap için danışmanlık satın almanızı tavsiye ederim. Ancak ortaklığın giderilmesi dosyasından vazgeçmek için davacıların davayı bırakması ve davalıların da takip etmemesi gerekecektir.

 2. blank
  Nurten sazan

  Merhabalar. Izaleyi suyuu satış aşamasında 120 hissedarli bir dosyada sadece bir kişi süresinde kiymet takdir raporuna itiraz etti.mahkeme tüm hissedarlara dava dilekcesini tebliğ etmek için ara karar oluşturuyor. Sadece satış isteyen davacı taraf gosterimez mi. Bilginize ihtiyacım var. Teşekkür ederim.

  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Tüm hissedarlar davada taraftır. Mülkiyet hakkı gereği hepsine tebligat yapılır. Bu dosyanın hızlı çözülmesini isterseniz ofis hattımıza yazıp dosyanızı gönderirseniz inceleyip daha detaylı fikir verebiliriz.

 3. blank
  KEZİBAN DİLEK ATAK

  MERHABA BENİM DEDEMİN 32 DEKAR IN 13475METREKARESİ KENDİSİNE AİT HİSSELİ TARLASI VAR DEDEMİN HİSSE VERDİĞİ DİĞER HİSSEDAR KAÇAK YAPILAR İNŞA ETTİ VE BİZİM ŞİKAYETİMİZ ÜZERİNE YIKIM KARARI VERİLDİ VE MAHKEME YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEĞİNİ RED ETTİ. BU HİSSEDAR İZALE İ ŞUYU DAVASI AÇTI BİZ BU DAVAYI NASIL RED ETTİREBİLİRİZ SATIŞINI İSTİYOR BİZ SATILMASINIDA İSTEMİYORUZ BÖLÜNMESİNİDE KAÇAK YAPILARIN YIKILMASI GEREKİYOR BU DURUMDA NE YAPILIR?

  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Tüm hissedarlar satıştan vazgeçmediği sürece bir kişi bile satışını istese yerler satılacaktır. Kaçak yapı olması satışı engellemez.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor