Taşınmaz Satışının İnfazı: Elektronik Satış Sistemi Üzerinden Çoklu Taşınmaz Satışı Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın giderilmesi davası görülüp karar kesinleşmişse artık dosya satış müdürlüğüne verilir ve satış işlemleri başlar. Bir dosyada 20 30 parça gayrimenkulün ortaklığının giderilmesine karar verilmişse bunların her birinin satışı ve paraların paylaşımı süreci bizi bekler.

Mahkeme birden fazla taşınmaz için tek seferde satış kararı verebilir. Örneğin, 20 adet gayrimenkul için satış talep edilmişse mahkeme 20 adet yerin satış kararını aynı dosyada verecektir. Yani siz 20 tane gayrimenkulün ortaklığının giderilmesini bir dilekçeyle isteyebilirsiniz. Mahkeme de 20 tane gayrimenkulün satışına karar veriyorken 20 tane ayrı dosya açıp karar yazmaz. Tek sayfada tümünü yazarak karar verir.

Mahkeme kararı tek başına bir işe yaramayacağından bu kararın satış memurluğuna gönderilmesi gerekir.

Mahkemenin ortaklığın giderilmesi kararı kendiliğinden yerlerin satılacağı anlamına gelmez. Mahkeme kararı satış müdürlüğüne taleple gönderilmeli, ilan ve satış masrafları yatırılmalıdır.

blank

Taşınmaz satışları ve icra süreçleri, özellikle çok sayıda taşınmazın ve hissedarın olduğu durumlar için kompleks ve dikkat gerektiren süreçlerdir. Son zamanlarda, taşınmaz satışlarının elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilmesi ile bu sürecin nasıl işlediği, özellikle birden fazla taşınmazın aynı anda mı yoksa zaman aralıklı olarak mı satılacağı konusu sıkça sorulan sorular arasındadır.

Elektronik Satış Sistemi

Elektronik satış sistemine geçiş ile beraber icra müdürleri, tek bir seferde birden fazla taşınmazı ilana çıkarabilme yetisine sahiptir.

Bir hafta süre ile aktif olan elektronik ilanlar üzerinden potansiyel alıcılar, taşınmazlara teklif verme hakkına sahiptir. En yüksek teklifi veren kişi ya da kurum, alıcı olmaya hak kazanır. Elektronik ihale sürecini başka bir yazımızda detaylı anlatmıştık.

Çoklu Taşınmaz Satışlarında İcra Müdürünün Rolü ve Karar Süreci

Birden fazla taşınmazın satış süreci, icra müdürünün yönetiminde gerçekleşir. İcra müdürü, bir seferde 20, 30 veya daha fazla taşınmazı aynı hafta içerisinde ilan yayınlayarak satışa çıkarabilirken, alternatif olarak bunları gruplar halinde farklı zamanlarda da ilana çıkarabilir.

Elimizdeki mahkeme kararında 50 tane taşınmazın satış yoluyla ortaklığının giderilmesi kararı verilmişse, satış müdürü bir haftalık sürede 50 tane satış yapacak kapasitede olmayabilir. Bunları 5 tanesini ilk hafta, sonraki 5 tanesini diğer hafta olacak şekilde paylaştırma yaparak satışını sağlayabilir.

Taşınmaz sayısının fazla olduğu durumlar, satış müdürü için ayrıca bir organizasyon ve planlama gerektirir. Çünkü satışı ilana çıkarma işlemi satış müdürünün işinin ufak bir parçasıdır. Satış müdürü satıştan sonra paraları paylaştırmak için uzun mesailer yapacak, borcu olanların borçlarını alacaklı olan icra dosyalarına gönderecek, vergi ilişikleri kesecek, bankada hesap açtırıp hissedarlara ödemeler yapacaktır.

blank

Alacaklı Talep Ederse Taşınmazlar Taksit Taksit Satışa Çıkabilir Mi?

Alacaklı tarafından bir teklif veya talep gelmesi durumunda -örneğin, taşınmazların beşerli gruplar halinde satışa sunulması gibi- bu öneri dikkate alınır. Ancak, nihai karar satış müdürünün inisiyatifindedir.

Müdür, taşınmazların nasıl ve ne zaman satılacağına dair son sözü söyler, zira süreci yönetirken kendi dosya yükünü, satış müdürlüğünün gereksinimlerini ve diğer faktörleri dikkate almalıdır.

Neden Taşınmazların Toplu Şekilde Satışa Çıkarılması İstenmemektedir?

Taşınmazların parça parça satışa çıkarılması bazen daha stratejik olabilir. Hissedarlar açık artırmaya girerek hissedar olduğu yerleri ucuza almak isteyebilir. Eğer aynı anda bütün taşınmazlar satışa çıkarsa bütçesi tüm taşınmazlara teklif atmaya yetmeyeceğinden nakit sıkışıklığı yaşayacaktır. Böyle durumlarda satış müdürlükleriyle konuşarak gruplandırılarak satışa çıkarılmasını talep edebiliyoruz.

Önerimiz Nedir?

Önerimiz, alacaklıların taşınmaz satış süreçleri hakkında bilinçli olmaları, uzman bir avukat ile süreci değerlendirmeleri ve gelişen dinamikler ışığında mevcut ve gelecekteki haklarını en iyi şekilde korumak için bilinçli adımlar atmaları yönündedir.

Özellikle birden fazla taşınmazın ve hissedarın olduğu durumlar, hukuki süreçlerin ve hakların gözetilmesinin yanı sıra stratejik ve finansal planlama gerektirir. Uzman hukuki rehberlik ile bu süreçler, hissedarlar için en uygun ve verimli şekilde yönetilebilir.

blank

Not: Yukarıdaki makale genel bilgiler içermekte olup, hukuki bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. Özel durumlarınıza uygun hukuki yardım için dosya bazında danışmanlık almanız tavsiye edilir.

Related Posts

blank

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?

Ortaklığın Gİderilmesi Davasında Avukat Ne Kadar Para Alır? Vekalet Ücret Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Taşınmaz Satışı Sonunda Yüzdelik Sözleşme Mi Yapılır? Mirastan Gelen Satışlarda Avukatlık Ücretleri Ortaklığın giderilmesi davalarında, kural olarak vekalet ücreti maktu ücrettir ancak eğer Avukat ile müvekkili ücrete...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Satış Dosyasında Kıymet Takdirine İtiraz

Satış dosyasında alınan kıymet takdiri raporuna itiraz mümkün müdür ? Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkemece verilen hüküm taşınmazın satışı için yeterli değildir. Mahkemece verilen kararın satış memurluğuna gönderilmesini talep etmek, satış için gerekli masrafları da satış memurluğu veznesine yatırmak gerekir. Satıştan...
blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor