Category

Ceza Muhakemesi

Türk Ceza Kanunu kapsamında sayılan suçların yargılama usulleri, duruşmaya katılım, zorla getirme, tutukluluk gibi konular üzerine yaptığımız çalışmalar mevcuttur.

Telefon dinlemesi esnasında tesadüfen elde edilen delil geçerli midir? Tesadüfen telefon dinlemesi sırasında ele geçirilen delil hükme esas alınamaz. Bu şekilde elde edilen deliller hukuka aykırı sayılacaktır. Suç şüphesi olan yeni deliller elde edilmesi halinde, CMK 135/8’de sayılan katalog suçlardan biri mevcutsa ancak delil olarak kullanılabilir. Tesadüfen elde edilen deliller Madde 138 –  (1) Arama...
Read More
CEZADA KANUN YARARINA BOZMA NEDİR? Kesin mahkeme kararına karşı ne yapabiliriz ? Kesin mahkeme kararını nasıl Yargıtay’a göndeririz? Kesin mahkeme kararı nasıl bozulur ? Mahkeme kesin karar verdi ne yapmalıyım ? Mahkemenin kesin kararına karşı izlenecek yol nedir ? İlk derece mahkemesince verilmiş ve üst yargı denetimi yapılmaksızın kesinleşmiş kararlara karşı son bir yol olarak...
Read More
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ekte olup içerği aşağıdaki gibidir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 ve 310 uncu maddelerinde düzenlenen ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendi uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilen kanun yararına bozma işlemlerinin aşağıda belirtilen hususlar dahilinde yapılması gerekmektedir. A) Genel Müdürlüğümüze...
Read More
tck 51 erteleme
Hapis cezasının hangi hallerde erteleneceğini özetledik.
Read More
hagb
Denetim süresi içinde kasıtlı yeni bir suç işlenmemesi durumunda, cezanın yaptırımlarının ortadan kalktığı, kişinin suç işlememiş gibi değerlendirildiği CMK231’de düzenlenen bir kurumdur. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde okunur. HAGB kararı verilebilmesi için 2 yıl ve daha az hapis cezası verilmesi gereklidir. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyeti olmaması gereklidir. Taksirle işlenmiş suçlar HAGB’ye...
Read More
T.C. YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ E. 2016/18243 K. 2017/2413 T. 6.3.2017 5237/m.125/1 DAVA : Hakaret suçundan sanık …’un, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nin...
Read More
× Avukata Sor