Category

İcra Hukuku

İcra takiplerinde gözden kaçan istisnaları değerlendiriyor, borca batık müteahhitlerin ve şirketlerin alacakları üzerine konulabilecek hacizler gibi istisna konular üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İpotek Nedir? İpotek, hukuk terminolojisi içerisinde, taşınmaz bir malın (genellikle konut, arsa veya iş yeri gibi gayrimenkuller) belirli bir borcun güvencesi olarak alacaklıya verilen bir rehin hakkıdır. İpotek hakkı, borçlunun borcunu ödemesi durumunda sona erer, borcun ödenmemesi halinde ise alacaklı, ipotekli taşınmazın satışını talep edebilir. Bu satıştan elde edilen gelir, borcun ödenmesi için kullanılır. İpotekli...
Read More
blank
İcra Departmanı Nasıl İşler ? Tecrübeli bir icra avukatı olarak, şirketlerin icra takip dosyaları, alacak dosyaları ve itiraz üzerine açılan davaları gibi süreçleri başarıyla yönetiyoruz. Özellikle Limited şirketler, site yönetim şirketleri, yabancı dil kursları, inşaat şirketleri, emlak şirketleri ve toptan satış yapan mağazalar gibi çeşitli firmalara hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz arasında borç tahsilatı, alacak yönetimi, haciz...
Read More
blank
İstanbul İcra Avukatının Bir Günü Nasıl Geçer İstanbul Bakırköy ve Çağlayan Adliyerinde Neler Yaşar? İstanbul İcra Avukatının Bir Günü Nasıl Geçer? İstanbul’da icra avukatı olarak görev yapanlar, günlerini genellikle yoğun ve hareketli geçirirler. Bu makalede, İstanbul icra avukatının bir gününe odaklanarak, Bakırköy ve Çağlayan Adliyeleri’nde yaşadıkları deneyimleri paylaşacağız. İstanbul İcra Avukatının Günlük Rutini İstanbul’da icra...
Read More
blank
İcrada taşınmazların satılması ve satış isteme sürelerinin kesilmesi için eskiden icra memurunun takdir ettiği ortalama bir bedel belirlenir ve yatırılırdı. Ancak bu durum ülkenin her yerinde farklı tutarlarda satış avansı belirlenmesine mahkemelerin de farklı uygulamalarına neden oluyordu. Örnek vermek gerekirse, Çanakkale Adliyesi’nde uygulamada istenen satış avansı gayrimenkul başına 1000 TL belirlenirken, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde İcra...
Read More
blank
İcra ve Davada e- ihale elektronik açık artırma usulü   Elektronik ihale nedir taşınmaz neden satılır?   Duruşmalar dahi artık elektronik yapılmaya başladı. Taşınır, taşınmaz ihaleleri de artık elektronik oldu.   Ortaklığın giderilmesi sürecinde, taşınmazın taksimi mümkün olmadığı takdirde, ortaklar taşınmazın satışı yoluyla paydaşlığı gidermeye karar verebilirler. Satış memuru bu süreçte görevlendirilir ve ortakların isteği...
Read More
blank
Yedieminin tazminat sorumluluğu nedir hangi hallerde sorumlu olur nasıl dava açılır malın bedelinden sorumluluk
Read More
blank
Borçlu borcu taksitlendirebilir mi ?  İİK 111 maddesi borcun taksitlendirmesini düzenler.   Borçlunun borcu taksitlendirmek için icra müdürlüğüne talepte bulunması mümkündür. Borçluların tamamı ödeme vaadi ile taksit istemekte ancak taksit geldiğinde sürekli ertelemektedir. Devlet borçtan kendisi sorumlu olmamak için alacaklının alacağına tahsil etmesini garanti etmeden taksitlendirme yapamaz. Taksitlendirme için alacaklının rızasına da ihtiyaç yoktur. Ancak bunun...
Read More
İcra takibi harçları ne kadar tutar ? İcra takip masrafı nedir ? İcra takibine başlarken bir miktar harç peşin alınır. Buna peşin harç denir. Peşin harç takip çıktısı tutarın binde 5 oranındadır. Başvuru harcı da ayrıca ödenmelidir. Başvuru harcı maktudur. İcra başvuru harcı 2021 yılı için 59,30 TL dir. İcra takibinde vekaletname varsa vekalet suret...
Read More
Bono zamanaşımına uğradıysa icra takibine konulurken, takip tarihinden itibaren faiz işletmek, takip önce faiz işletmemek gerekir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında tartışıldığı üzere takip öncesi faiz işletilmesi borca itiraz sebebi olacaktır. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU 25.12.2019 T. E: 1, K: 8 ‘Hâl böyle olunca, zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) delil başlangıcına...
Read More
blank
Süresinde bankaya ibraz edilmeyen çek adi havale hükmündedir. Kambiyo takibi yapılamaz. Sadece sebepsiz zenginleşme hükümleri (2 ve 10 yıllık zamanaşımı unutulmamalı) Aradaki temel ilişkiye dayanarak istenmesi mümkündür. Genel hükümlere göre yapılacak incelemede (itirazın iptali davası) taraflar arasında ticaret varsa ticari defterler getirilerek bilirkişi incelemesine tabi tutulmalıdır. İSPAT YÜKÜ: İspat yükü, sebepsiz zenginleşmediğini ortaya koyma görevi...
Read More
1 2 3
× Avukata Sor