Category

Miras Hukuku

İnsan olmanın kaçınılmaz sonucu olan miras hukukunda kardeşler arasında mal paylaşımları, hissedarlı tarlanın bölünmesi, konutların paylaşılması, eşin miras payı gibi konular üzerinde çalışmalarımız mevcuttur.

Vasiyetin iptali davası ? Nasıl vasiyeti iptal ettiririz ? Vasiyetin iptali yolları ? Vasiyetin iptalinde bilinmesi gerekenler nelerdir?   Kural olarak vasiyetname, mahkeme tarafından iptal edilmediği sürece geçerlidir. Vasiyetnamede, diğer mirasçılarının paylarının zedelenmiş olması, dağıtımın eşitliğe aykırı olması hatta tüm malların başka bir kişiye bırakılması durumunda dahi vasiyet geçerli olacaktır.  Kural olarak vasiyetnamede mirasbırakanın iradesine üstünlük...
Read More
Mirasta denkleştirme ve Tenkisten farkları Mirasta denkleştirmenin amacı, kanuni mirasçılığı korumak ve altsoy arasında eşitliği sağlamaktır. Tereke kavramı sadece mirasbırakan öldüğünde o an geriye kalan mal varlığı ile sınırlı değildir. Mirasbırakanın yıllar önce oğullarından birine aldığı ev de miras kavramına alınır ve tereke içinde değerlendirilebilir. Yıllar önce iş kurması nedeniyle muris tarafından hediye edilen işyeri...
Read More
miras sözleşmesi nedir
Miras sözleşmesi ölüme bağlı yani ölümle sonuç doğuran bir işlemdir. Miras sözleşmeleri genelde, murisin birine mal bırakması veya bir kişiyi mirasçı olarak ataması ile ortaya çıkar. Hatta vatandaşlar mirasçı atamanın ne olduğunu algılayamamakta, aile dışından birinin miras alacağını duyunca evlat edinme ile karıştırmaktadır. Miras sözleşmeleri vasiyetnameden farklıdır. Sözleşme olması iki tarafın mutabakatını gerektirir. Miras sözleşmesinde...
Read More
Ölüme bağlı tasarrufların iptali konusunu yazımızda derledik.
Read More
T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas No: 1998/12648 Karar No: 1998/13158 Karar Tarihi: 19.11.1998 TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – BAKIM ALACAKLISININ SAĞLIĞINDA SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANILDIĞINDAN BAHİSLE DAVA AÇMADIĞI – ALACAKLININ ÖLÜMÜNDEN SONRA MİRASÇILARININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANILDIĞI İDDİASIYLA İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇAMAYACAKLARI ÖZET: Yargısal uygulamada benimsenmiş ve kararlılık kazanmış ilkeye göre, bakım alacaklısı sağlığında...
Read More
× Avukata Sor