Category

Miras Hukuku

İnsan olmanın kaçınılmaz sonucu olan miras hukukunda kardeşler arasında mal paylaşımları, hissedarlı tarlanın bölünmesi, konutların paylaşılması, eşin miras payı gibi konular üzerinde çalışmalarımız mevcuttur.

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara baktığımız zaman %2 oranında tapu harcı kesildiği ve hissedarların hissesi oranında bunların dağıtıldığı görülmektedir. 492...
Read More
blank
Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu sicil memuru huzurunda gerçekleşen sahte bir satış işlemi yapmaktadır. Bu işlemin asıl amacı, malın devri...
Read More
blank
Ortaklığın Giderilmesi Davası Açsak Yerler Ucuza Mı Satılır? Ortaklığın giderilmesi yani İzaleyi Şuyu davaları, özellikle tarla ve arsaların paylaşımı söz konusu olduğunda, birçok yanılgı ve yanlış anlamaya sebebiyet verebilmektedir. Halk arasında, bu tür davalarda gayrimenkullerin genellikle ucuza satıldığı ve gerçek değerinin yarısına bile ulaşamadığına dair bir algı bulunmaktadır. Ancak, bu algının gerçek durumu yansıtmadığını ve...
Read More
blank
Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmak İçin Ne Kadar Masraf Gerekiyor? Ortaklığın giderilmesi davalarında, dava açan hissedarın karşılaması gereken bazı masraflar bulunmaktadır. Bu süreçte, öncelikle arabulucuya başvurulması ve tüm hissedarların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tür detaylı ve veri toplama gerektiren süreçlerde, avukatlık hizmetlerinden faydalanmak önemlidir. Avukatlar, Avukatlık Kanunu uyarınca mesleklerinin gerektirdiği kişisel verileri yasal olarak elde edebilme...
Read More
blank
Ortaklığın Gİderilmesi Davasında Avukat Ne Kadar Para Alır? Vekalet Ücret Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Taşınmaz Satışı Sonunda Yüzdelik Sözleşme Mi Yapılır? Mirastan Gelen Satışlarda Avukatlık Ücretleri Ortaklığın giderilmesi davalarında, kural olarak vekalet ücreti maktu ücrettir ancak eğer Avukat ile müvekkili ücrete dair bir yazılı sözleşme yaparlarsa sözleşmede yazan ücret geçerli sayılır. Sözleşme yapılmamışsa tarifede yazan vekalet...
Read More
blank
Taşınmaz Satışının İnfazı: Elektronik Satış Sistemi Üzerinden Çoklu Taşınmaz Satışı Ortaklığın Giderilmesi Ortaklığın giderilmesi davası görülüp karar kesinleşmişse artık dosya satış müdürlüğüne verilir ve satış işlemleri başlar. Bir dosyada 20 30 parça gayrimenkulün ortaklığının giderilmesine karar verilmişse bunların her birinin satışı ve paraların paylaşımı süreci bizi bekler. Mahkeme birden fazla taşınmaz için tek seferde satış...
Read More
blank
Dede Baba Bu Kadar Malı Kardeşler Kavga Etsin Diye Mi Bıraktı? Mirasçılar Kavga Mı Etmeli? Mirasçıların arasındaki en ateşli tartışma, “Sen ailemizin hatırasını sattırmak istiyorsun, biz sattırmayız. Babamız burayı satalım diye bize bırakmadı.” tartışmasıdır. Hatıra sebebiyle kimi mirasçı, yerleri satmak istemiyor. Ancak burada tartışmamız gereken konu, miras bırakanın iradesinin ne olduğudur. Miras bırakan, bu yerleri...
Read More
blank
Mülkiyet Hakkı Nedir? Mülkiyet hakkı, bir kişi ya da bir kuruluşun sahip olduğu şeyi kontrol etme ve kullanma hakkı demektir. Bu hakkın sahibi, sahip olduğu şeyi istediği gibi kullanabilir, kiraya verebilir, satabilir veya başkalarına devredebilir. Yani, o şey üzerinde tam anlamıyla söz sahibi olma yetkisine sahiptir. Mülkiyet, bir şeyin tamamen sizin olduğunu ve onun üzerinde...
Read More
blank
Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nasıl Yapılır? Şartları Nedir? Ölünceye Kadar Bakma İptali Mümkün Mü? Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nedir ve Nasıl İşler? Ölünceye kadar bakma akdi, belirli koşullar altında gerçekleşen bir taşınmaz devir işlemidir. Örneğin, yaşlı bir birey (bakım alacaklısı) evini veya arsasını (taşınmaz) bir başkasına (bakım borçlusu) devreder. Bu devir işlemi karşılığında, bakım borçlusu...
Read More
blank
Vefat Eden Kişinin Bankada Parasını Nasıl Öğreniriz ? Vefat eden kişinin bankadaki hesaplarını ve hangi bankalarda hesabı olduğunu öğrenmek için öncelikle veraset ilamı almanız gerekir. Veraset ilamı ile banka banka gezmek yerine artık E-DEVLET üzerinden sorgu yaparak oturduğunuz yerden miras bırakanın hesabı olduğu tüm bankaları göstermektedir. Veraset ilamı aldıktan sonra E-DEVLET üzerinde banka sorgulama yazın....
Read More
1 2 3
× Avukata Sor