Ev Sahibi Zam Kiracı Zamdan İndirim İstiyor

Kiracılarla ev sahipleri arasında yaşanan gerginlik gün geçtikçe artmaktadır. Ev sahibi enflasyon karşısında kirasının eridiğini düşünmekte, kiracılar ise kira artışının limitli yapılması gerektiğini söylemekte ve kendini savunmaya çalışmaktadır. Gerek siyasi gerek ekonomik sebepler olsun, elde olan veya olmayan nedenlerden ötürü Türkiye ev sahibi-kiracı çatışmasını yaşar hale geldi.

Bu sorunun neden kaynaklandığı, nasıl çözüleceği başka bir konu ancak elimizde mevcut sorun, yeni sorunlar doğurdu.


Kiracı ve Ev Sahibi Kavgalarının Hukuki Boyutu Nedir?

Kiracı ve ev sahib kirayı onur ve gurur meselesi haline getirmeye başladıktan sonra artık bu uyuşmazlıklar ceza mahkemelerine kadar yansımış durumda.

Sürekli Telefonla Arayacak Taciz Eden Ev Sahibi

Ev sahibi kira artışı yapamadığı vakit kiracıyı çıkarmak için hukuka aykırı yöntemler kullanmaya çalışıyor. Ev sahibinin kullandığı hukuka aykırı yöntemlerden biri de sürekli telefonla arayarak, ısrarlı şekilde çık demesi, “oğlum gelecek, kızım gelecek, bu eve ihtiyacım var, tadilat yapacağım” şeklinde durmak bilmeyen talepleri oluyor.

blank

Pazartesi günü arıyor, salı günü arıyor, çarşamba akşamı arıyor, gece geç saatlerde telefon edebiliyorlar. Gece geç saatlerde edilen telefonların büyük sebebi rahatsızlık vererek, huzursuzluk yaratarak, bir şekilde kiracıyı bezdirmek ve yıldırmak.

blank

Kiracının üzerinde oluşan psikolojik baskı artık o yerden çıkmak ve kafasını rahat edeceği huzurlu yeni bir kira sözleşmesi yaparak yeni bir daireye geçmek olacaktır. Ancak bu yaklaşım hukuka aykırı bir yaklaşım. Ev sahibinin bir kişiyi taciz ederek sürekli ısrarlı şekilde ona baskı kurarak, evden çıkarmaya çalışması, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan kişinin huzur ve sükununu bozma suçuna sebebiyet verecektir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon
edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması
halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Bu suç şikayete tabi bir suçtur ve kiracı bütün telefon kayıtlarını, arama kayıtlarını, ses kayıtlarını ortaya koyarak, sürekli mesaj atıldığını, telefonla arandığını ve rahatsız edildiğini ileri sürerek savcılığa gidip şikayetçi olabilir.

Şikayet akabinde, savcılık araştırma yapar, ifadeleri alır ve ceza davası açılır. Açılan ceza davasında kuvvetle muhtemel bir miktar hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veya hapis cezasının ertelenmesi şeklinde bir karar verilebilir.

Döve Döve Kira Artışı Yapmak Yağma Suçuna Sebebiyet Verecektir

Ev sahibi kiracı davalarında kira artışını, darp ederek sağlamaya çalışmak yağma suçuna sebebiyet verebilir. Yağma suçu dediğimizde aslında gasp suçunu anlamamız gerekiyor.

Bir kişi yolda yürüyorken kolundan tutup zorla, baskıyla, cebiyle tehdit ederek telefonlu cüzdanını aldığımızda nasıl bir suç oluşuyorsa, aynı suçu ev sahibi kiracıyı kolundan tutup bu kiraya %100 zam yapacaksın deyip, kirada zorla, korkutarak, baskıyla kirayı arttırıyorsa ve kazanç elde ediyorsa, bu da aslında zorla kişinin cüzdanını almakla eşdeğer bir eylemdir.

blank

Mahkemelerin bir kısmı bunu bu şekilde yorumlamasa da, bizim hukuki görüşümüz cebirle birinden para almak ve ev sahibinin kiracıyı darp ederek para almasının aynı eylem olduğu yönündedir. En iyi ihtimalle, kasten yaralama suçu veya tehdit, hakaret suçları gündeme gelebilecektir.20/05/2015 günü saat 21:00 sıralarında A…/M… adresindeki konutta silahtan sayılan bıçak elinde olduğu halde annesi Z.’e “bana 3.000 TL para bulacaksın, babam pezevengini mi arayacaksın, kardeşin pezevengini mi arayacaksın, parayı bul, parayı bulmazsan bu evden ölünüz çıkacak” sözleri ile tehdit ederek, parayı teslime mecbur kılmaya kalkışmak suretiyle silahla konutta yağma şeklinde gerçekleşen fiilin sanık tarafından işlendiğinin, mağdurların anlatımları, tanık beyanları, iddia, savunma, olaya ilişkin tutanak, olay yakalama muhafaza altına alma tutanağı, raporlar ve tüm dosya kapsamı ile sabit olduğu, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, müsnet fiilin sanık tarafından işlendiğinin kabulünde isabetsizlik bulunmadığı, sabit görülen fiilin TCK’nun 149/1-a, 35 maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu” İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. CEZA DAİRESİ Esas:2017-245 Karar:2017-288 Karar Tarihi:27.02.2017

Basit bir tartışmanın bile kavga boyutlarına vardığı zaman yağma suçuna girebileceği dikkatlice düşünülmelidir. Ev sahipleri bu konuda profesyonel biriyle çalışarak emlakçı veya bir avukat vasıtasıyla arada profesyonel birinin iletişimini sağlayarak kendilerini güvence altına almaları ve süreci kontrolü şekilde yönetmeleri, kişisel duygulara, husumete, duygusallığa yer vermemelerini tavsiye ederiz.

Sayaçları Söken Ev Sahibi Kiracıyı Mağdur Ettiyse

Ev sahibinin kiracının sayıcının sökmesi durumu sıklıkla gördüğümüz bir olaydır. Ev sahibi, kiracının sayıcını söker ve zarar verirse hırsızlık suçu oluşabilir, mala zarar verme suçu oluşabilir.

Ayrıca kişinin huzur ve sükununu bozma suçları da değerlendirilecektir. Burada sayıcın kimin mülkiyetinde olduğu da önem taşır. Bu tarz eylemlerin yapılmaması gerekir. Bu eylemlere sebep olarak ceza mahkemesinde ceza alan hem mahkeme masraflarını hem avukatlık ücretlerini öder. Ayrıca ek bir dava olarak hem maddi hem manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir.

blank

Ceza Davalarını Kaybeden Ev Sahibi Ne Kadar Ücret Öder?

Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan kavga ve anlaşmazlıklar sebebiyle ev sahibi kiracı tarafından şikayet edildiyse ve ev sahibi hapis cezası aldıysa 17.900 TL 2024 yılında halen geçerli olan tarifi üzerinden hem karşı taraf avukatlı ücreti öder, aynı zamanda ek manevi tazminat davası açılırsa buradaki 5-10.000 TL veya 20.000 TL ne kadar mahkeme hükmederse o tutardaki tazminatı da ödemek zorunda kalır.

Ayrıca bunun yanında tazminat davasında kaybettiği için bir 17.900 TL avukatlı ücreti daha ödemek durumunda kalabilir. Böylece basit bir tartışma gibi gözüken konu belki 50.000 TL ev sahibi aleyhine zarar doğması ihtimali de mevcuttur.

Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarmak İstiyorsa Ne Yapmalıdır?

Ev sahibi kiracıyı çıkarmak istiyorsa kira alanında çalışan uzmanlaşmış bir avukattan görüş alması gerekir. Kiracının tahliyesi için birden çok yol vardır. Tahliye taahhüdü olabilir, aidatlarını eksik ödemiş olabilir. Kira artışını eksik hesaplamış olabilir ve eksik ödenen kiralardan dolayı tahliyesi mümkün olabilir.

Çeşitli ihtimaller her dosyada değerlendirilir. Uzman bir avukattan görüş aldığınız vakit çalıştığınız avukat arkadaş zaten size detaylı şekilde haklarınızı anlatacak, sözleşmeyi inceleyecek ve hesapları yapacaktır.

O yüzden kavga, gürültü, istenmeyen olaylar yaşayıp karşı tarafa, mahkemelerde gidip gelip, emek mesai harcayıp bir de üzerine 50 bin liraya yakın masraf yapmadan önce danışmanlık ücreti mukabilinde bir avukattan görüş almanızı ve bu görüş doğrultusunda akıllı şekilde ustaca manevralar yaparak ilerlemenizi tavsiye ederiz. Vereceğiniz danışmanlık ücreti ileride göreceğiniz zararın binde biri bile olmayacaktır.

blank

Hele en kötü senaryoyu ele aldığımızda ev sahibinin bir anlık sinirle kiracıyı itmesi ve kiracının merdivenlerden düşerek kafasını vurup öldüğü emsar olaylarda cinayetten yargılanmak ve yıllarca hapis yatmak ise kira alacağıyla kıyaslanmayacak kadar büyük bir zarardır.

Ev Sahibi Tarafından Baskıya Uğrayan Kiracı Ne Yapmalı?

Ev sahibi tarafından şantaj, tehdit ve baskılarla boğuşan kiracı ise bir avukata başvurmalı ve hukuki destek alarak savcılık şikayeti oluşturmalıdır. Adli olayların çözümünde adli makamların kullanılması sorunları büyümeden önceleyecektir.

Özenle yazılmış bir dilekçe ve uzman yardımından faydalanılarak toplanmış deliller zulme uğrayan kiracının bu zulümden çıkış biletidir.

Related Posts

blank

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davaları

Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerlea. Gereksinim, yeniden inşa ve imarMADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlüolduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, Kiralananın yeniden inşası veya...
blank

Kira Tespit Davası Harç Hesaplama

Kira tespit davaları, kiracı ve mal sahibi arasında kira bedelinin belirlenmesi veya kira artışının yapılması gereken durumlarda başvurulan yasal bir süreçtir. Bu davalar sırasında belirli bir ücret olan harçlar da ödenmektedir. Bu makalede, kira tespit davalarında harçların nasıl hesaplandığını ve...
blank

Anahtarı Vermeyen Kiracı Daireyi Boşaltsa Da Kira Öder

Anahtarı Vermeden Kiracılık Bitmez: Ne Anlama Geliyor? “Anahtarı vermeden kiracılık bitmez” ilkesi, kiralanan bir mülkün hala kiracının sorumluluğunda olduğunu belirtir. Kiracının taşınma işlemi tamamlansa bile, mülkün anahtarları ev sahibine teslim edilmedikçe, kiracı mülk üzerindeki haklarını ve yükümlülüklerini sürdürür. Bu, mülk...
kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi
blank

Kira tespit davası nedir? 5 yıldan uzun süren kiralarda uyarlama davası nasıl açılır ? 5 yıldan uzun kira nasıl artırılır ? Kira artırım davası nedir? Kira artırım davası nasıl açılır ? Kira artışını yapabilir miyim ? Nasıl kira artışı yaparım ?

Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre...
blank

Eksik kira artışı nedeniyle kiracıyı nasıl tahliye ederiz?

Tefe Tüfe artış oranları nedeniyle tahliye? Kiracının eksik artışı nedeniyle tahliye ? Kiranın enflasyon karşısında düşük kalması nedeniyle tahliye? Kira artışı yapmayan kiracıyı nasıl tahliye ederim ? Kiracının yeterli kira artışı yapmaması nedeniyle tahliyesi nasıl olur ? Kiracıyı nasıl çıkartırım...
blank

Yazılı Tahliye Tahhüdü nedir? Nasıl icraya konulur ?

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İCRASI NASIL OLUR? Tahliye taahhüdünü nasılı icraya koyarım? Tahliye taahhüdü ne işe yarar? Tahliye taahhüdüne ilişkin düzenleme Borçlar Kanunu 352.maddesinde yer alır. Tahliye taahhüdü, kiracının, belirli bir tarihte, kiralanan taşınmazı, kayıtsız şartsız ve hukuka uygun bir şekilde teslim...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor