Tag

ıslah
Miras Hukukunda Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde, onun malvarlığının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, hem miras bırakanın iradesine hem de kanunun belirlediği kurallara göre işler. Bu yazımızda, miras hukuku ile ilgili sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağız. Mirasçı kimdir? Kaç çeşit mirasçı vardır? Mirasçı, miras bırakanın...
Read More
İdari Yargıda belirsiz alacak davası açılabilir mi? İdari yargılama usulünde eskiden belirsiz alacak davası açılamıyor olması mağduriyetlere neden olmuş, 30.04.2013 gün 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 11.04.2013 gün 6459 sayılı Kanun ile değişikliğe gidilmiştir. İdari Yargılama Usul Kanunu’nun Tebligat ve Cevap verme başlıklı 16. Maddesinin 4.fıkrasına ‘Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre...
Read More
İş davalarında ıslah sorunu. Islah sonrası yeni rapor alınması. İstinaftan bozulup gelen dosyanın ıslah edilip edilemeyeceği.
İş davalarında ıslah sorunu. Islah sonrası yeni rapor alınması. İstinaftan bozulup gelen dosyanın ıslah edilip edilemeyeceği.
Read More
× Avukata Sor