Veraset ilamı, bir kişinin vefatı sonrasında mirasçıların kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaştırılacağını belirleyen resmi bir belgedir. Miras bırakanın vefatı üzerine, mirasçılar bu belgeyi alarak mirasa ilişkin haklarını kullanabilirler.

Veraset ilamının nasıl alınabileceğine dair detaylı bilgiler:

 1. Başvuru: Veraset ilamı başvurusu, vefat eden kişinin son ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine yapılır. Uygulamada yetkili olduğuna bakmaksızın tüm Sulh hukuk mahkemeleri veraset ilamı verir. Bulunduğunuz yere en yakın notere giderek de mirasçılık belgesi alabilirsiniz. Başvuruda bulunan kişi, vefat edenin mirasçısı olmalıdır. Başvuruda bulunan mirasçı, diğer mirasçıların da temsilcisi olabilir.
 2. Gerekli Belgeler: Başvuru sırasında bazı belgelerin sunulması gerekmektedir. Bunlar arasında;
  • Vefat eden kişinin ölüm belgesi
  • Başvuru sahibi ve diğer mirasçıların nüfus cüzdanı fotokopileri
  • Vefat eden kişinin varsa, son 5 yıla ait ikametgah belgeleri
  • Başvuru sahibinin, diğer mirasçıları temsilen veraset ilamı talep etmesi durumunda, noterden alınan vekaletname
 3. Başvuru Ücreti: Veraset ilamı başvurusu sırasında, başvuru ücreti ödenmelidir. Bu ücret, her yıl değişiklik gösterebilir ve başvurunun yapıldığı kuruma (mahkeme veya noter) bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 4. İşlem Süresi: Başvurunun ardından, mahkeme veya noter tarafından yapılan incelemeler sonucunda, veraset ilamı düzenlenir ve mirasçılara teslim edilir. İşlemin süresi, noterlerde aynı gün sonuç verir. Mahkemelerde ise bir iki hafta arasında en geç veraset ilamı çıkmaktadır. Bazı durumlarda nüfus kayıtları karışıksa veraset ilamındaki miras paylarını ancak bilirkişi hesaplayabilir. Bu durumda süre 3-5 ay uzayabilir. Kesin bir süre vermek mümkün değildir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre her yerde farklı süreler karşımıza çıkar.

Bilirkişi raporu alınması gereken durumlar nelerdir ?

Ölenin mirasçılarının sayıca çok fazla olduğu durumlarda veraset ilamını mahkeme hakimi kağıt kalem çıkarıp hesaplayamaz. Binlerce paya bölünen yüzlerce miras payı olabilir. Hissedarlardan bazıları ölmüş geriye ise yüzlerce mirasçı kalmış olabilir. Karışık miras paylarının hesapları da uzmanlık gerektirdiğinden dosya miras payı hesaplamada uzman bir bilirkişiye verilir. Davacı tarafından ek olarak bilirkişi ücreti yatırılır. Bilirkişi miras paylarını hesaplayarak mahkemeye sunar ve mahkeme hesabı kontrol ederek veraset ilamını çıkartır.

Avukat tutmak zorunlu mudur?

Veraset ilamı almak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak adına, miras hukuku konusunda deneyimli bir avukattan destek almak önerilir. Avukat, başvuru sürecinde gereken belgelerin toplanması, dilekçenin hazırlanması ve takip işlemleri için size yardımcı olacaktır.

Online avukat nasıl tutulur (TIKLA)

ÖRNEK DİLEKÇE

VERASET İLAMI MİRASÇILIK BELGESİ ÖRNEK DİLEKÇESİ

……… SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEP EDEN
DAVACI :

VEKİLİ : Av.Mehmet Mert SEZGEN

KONU : Mirasçılık belgesi verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1)
……… T.C. Kimlik numaralı ………… vefat etmiş olup; geriye müteveffanın alt soyundan mirasçı olarak Mahkemenizce tespit edilecek mirasçılar kalmıştır.

2) …………’nın mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :
4721 S. K. , 6100 S. K. Ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :
Ölüm belgesi ve ölü gömme izin kağıdı sureti, Nüfus kayıtları,

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
…………….’nın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini talep ederim.
Talep Eden Davacı
………………
Vekil
Av.Mehmet Mert SEZGEN

EMSAL VERASET İLAMI GÖRSELİ MAHKEME KARARI GÖRSEL ÖRNEK

Related Posts

blank

Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?

Kart Aidatı Alınması Yasal Mıdır? Bilindiği üzere, kredi kartları günümüzde pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve bu kartlara ilişkin çeşitli ücretler, kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda, yıllık üyelik ücreti gibi ücretler özellikle ön plana çıkmaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Para Karşılığı Banka Hesapları Kiralamak: Dolandırıcılığa Dikkat!

Banka hesapları dolandırıcılığından hesap sahibi olarak korunmak istiyorsanız yapılması gereken tek şey hesaplarınızı sizin dışında kimsenin kullanmasına izin ve imkan vermemelisiniz. Aksi halde bedelini hayatınızdan en iyi ihtimalle bir kaç yılı ile ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak zaten bir şekilde hesaplarınızı...
blank

Yoksulluk Nafakası Davası Örnek Dilekçe

… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : TC KİMLİK NO : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU : Yoksulluk nafakası verilmesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimizle davalı arasındaki evlilik,...
blank

Vasilik Nedir? Nasıl Vasi Atanır? Mahkeme Ne Yapar?

Vasilik Nedir? 1.1 Vasilik Türleri 1.2 Vasilik Süreleri Nasıl Vasi Atanır? 2.1 Vasi Atama Süreci 2.2 Vasi İçin Gerekli Nitelikler Mahkeme Ne Yapar? 3.1 Vasilik Davaları 3.2 Mahkeme Süreçleri 3.3 Vasilik İçin İstenen Belgeler Vasilik İle İlgili Haklar Ve Sorumluluklar...
blank

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Reddi Miras Rehberi Ve Sık Sorulanlar

Mirasın Reddi: Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirasın Hak ve Yükümlülüklerini Reddetmesi Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı mal ve hakların yasal ve atanmış mirasçılara geçmesiyle oluşan bir hukuki kavramdır. Ancak, miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların sorumlu olmaları bazı durumlarda...
blank

Miras Hukukunda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Miras Hukukunda Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde, onun malvarlığının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, hem miras bırakanın iradesine hem de kanunun belirlediği kurallara göre işler. Bu yazımızda, miras hukuku ile ilgili...
blank

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir? Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasçılar Arasında Pay Dağılımı ve Mirasçıların Kendi Aralarında Mirası Bölüşmesi Miras Paylaşımında Önemli Kavramlar ve İlkeler Miras hukuku, ölen kişinin ardından kalan malvarlığının devredilmesi ile ilgilenir. Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması, bu süreçte önemli bir aşamadır. Miras paylaşımında...
blank

Terekenin Tespiti Davası Nedir ?

Terekenin Tespiti Davası Nedir? Terekenin tespiti davası, miras bırakanın ölümü sonrası mirasçılar tarafından terekenin aktif ve pasifinin belirlenmesi için açılan ve usulü olarak tespit davası niteliği taşıyan bir dava türüdür. Terekenin tespiti davası iki sebepten dolayı açılır: Terekenin Tespiti Davası...
blank

Dedemden Kalan Hisseli Tarlayı Nasıl Satarım Avukat Ne Yapar?

Hisseli taşınmaz satışı nedir ve nasıl yapılır? Hisseli taşınmaz satışı yapmak için ne yapmak gerekiyor ve hangi belgeler gereklidir? Hisseli taşınmaz satışında avukatın rolü nedir? Hisseli taşınmaz satışı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi önlemler alınmalıdır? Hisseli taşınmaz satışı...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Kanun yollarının gösterilmemesi hak ihlalidir. İdare başvuruyu reddederken kanun yollarını göstermek zorunda mıdır? İdari yargıda dava açma süresi ne zaman başlar ? Dava açma süresinin istisnası nedir? Dava açma süresi hangi hallerde başlamaz ? Dava yolunun gösterilmemesi hak ihlali midir ?

İdari işleme karşı başvuru yolu ve süresi idare tarafından gösterilmelidir. Kimi zaman idareler dava açılmasını engellemek, anlam karmaşası yaratmak, hakkı sürüncemede bırakmak, dava açma süresini eritmek amacıyla kanun yolu ve mercilerini kararın altında belirtmezler. Genellikle göç idaresi müdürlükleri tarafından benzer...
blank

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti, paydaşların veya ortakların avukatlarına ödemekle yükümlü oldukları bir ücrettir. Bu ücret, taraflar arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ile belirlenebilir. Eğer sözleşme yoksa veya sözleşmede ücret belirtilmemişse, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı...
miras sözleşmesi nedir

Miras sözleşmesi nedir? Sözleşme ile miras malları başkasına devredilebilir mi?

Miras sözleşmesi ölüme bağlı yani ölümle sonuç doğuran bir işlemdir. Miras sözleşmeleri genelde, murisin birine mal bırakması veya bir kişiyi mirasçı olarak ataması ile ortaya çıkar. Hatta vatandaşlar mirasçı atamanın ne olduğunu algılayamamakta, aile dışından birinin miras alacağını duyunca evlat...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor