Ortaklığın Giderilmesi Davası Açmak İçin Ne Kadar Masraf Gerekiyor?

Ortaklığın giderilmesi davalarında, dava açan hissedarın karşılaması gereken bazı masraflar bulunmaktadır. Bu süreçte, öncelikle arabulucuya başvurulması ve tüm hissedarların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tür detaylı ve veri toplama gerektiren süreçlerde, avukatlık hizmetlerinden faydalanmak önemlidir.

Avukatlar, Avukatlık Kanunu uyarınca mesleklerinin gerektirdiği kişisel verileri yasal olarak elde edebilme yetkisine sahiptirler. Davaya gitmeden önce, hissedar bilgileri avukat aracılığı ile tapu kayıtlarından elde edilerek arabuluculuk sürecinin tamamlanması mümkündür. Aksi takdirde, arabuluculuk başvurusu reddedilme riski bulunmaktadır.

Vekaletnameye Birden Çok İsim Yazılmasında Fayda Vardır

2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, avukat vekaletnameleri ortalama 600-700 TL civarında bir maliyete sahiptir. Vekaletname üzerine 10 veya 12 kişinin isminin eklenmesi mümkün olup, bu durum vekaletname masrafını azaltabilir.

İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında, avukatlar genellikle müvekkillere ek olarak diğer hissedarları da sorgulamaktadır. Bu süreçte, tanıdık diğer hissedarlarla anlaşarak onlardan da vekaletname temin edilir. Bu davaların “kazan-kazan” mantığına dayandığı göz önünde bulundurulduğunda, ne kadar çok hissedarın sürece dahil olması, davanın o kadar hızlı sonuçlanmasına ve masrafların azalmasına katkı sağlayacaktır.

Dava Açılırken Peşin Harç Başvuru Harcı ve Gider Avansı Ödenir

Dava açılırken ödenmesi gereken peşin harç ve başvuru harcı bulunmaktadır. Eğer dava sadece iki taraf arasında ise, ilk etapta dava masrafı yaklaşık olarak 1500 TL civarında olabilir. Ancak, dava taraf sayısı 8 ila 10 gibi bir sayıya ulaştığında, yatırılması gereken gider avansı artacağından, bu miktar yaklaşık 5000 TL civarlarına yükselebilir.

Bu masrafların kesin bir tutarı vermek mümkün değildir, çünkü tebligat masrafları, harçlar ve pullar üzerinde sürekli güncellemeler yapılmaktadır. Güncel tutarları öğrenmek için, UYAP sistemini kullanarak o günkü şartlar altında dava açar gibi işlem yaparak, pratik bir şekilde masrafları hesaplamak mümkündür. Bu, dava masraflarının güncel ve doğru bir şekilde belirlenmesi için etkili bir yöntemdir.

blank

Keşif Masrafları ve Bilirkişi Ödemeleri

Dava açarken yatırılan harçlar hakkında konuşmuştuk. Ancak, bu masraflar sadece dava açılırken yapılan ödemelerle sınırlı değildir; dava sürecinin devamında da çeşitli masraflar ortaya çıkacaktır.

Özellikle mirasta kalan hisseli arsa ve araziler gibi durumlarda, mahkeme bu taşınmazları yerinde görmek ve buna göre karar vermek isteyecektir. Bu süreçte mahkeme, keşif yapılmasına karar verir ve bir bilirkişi heyeti oluşturur. Bu heyet, mahkemenin listesinden seçilen ziraat mühendisi, tapu kadastro memuru, emlak değerleme uzmanı gibi uzmanlardan oluşur ve taşınmazın değerini belirlemekle görevlidir.

Keşif masrafları genellikle 4000 ile 6000 TL arasında değişmektedir. Keşfe giden her uzman, keşif arabası şoförü, katip ve hakimler için ayrı ücretler ödenir; ayrıca aracın giderleri de karşılanır. Ancak bu tutar sabit değildir ve gezilecek taşınmazın uzaklığı ile taşınmaz sayısına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, 25 farklı tarlanın satışı söz konusu ise, her bir tarla için ayrı bir keşif yapılması gerekecek, bu da ekstra emek, mesai ve zaman gerektirecektir.

Dosyanın Satış Memurluğuna Verilerek Yeniden Keşif Yapılması Gerekir

Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme kararı alınması, taşınmazların satışı için tek başına yeterli değildir. Satışın yapılabilmesi için, mahkeme kararının satış memuruna sunulması ve taşınmazların tek tek belirtilerek satış talebinde bulunulması gerekmektedir. Açık artırmaya çıkarılacak taşınmazların güncel değerleri, satış memuru tarafından yeniden hesaplanmalıdır.

Ülkemizde ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, bir bölgenin fiyatları altı ay içinde iki katına çıkabilir. Bu yüzden, satış memuru ihaleye çıkmadan önce en güncel fiyatları belirlemek için tekrar bir heyet toplayıp keşif yapar. Bu süreçte de ek masraflar ortaya çıkar ve bu masraflar taşınmazın sayısına göre değişkenlik gösterebilir. Taşınmaz sayısına bağlı olarak 5000 TL gibi bir masrafın ortaya çıkması muhtemeldir.

blank

Taşınmazların İlana Çıkması İçin Masraf Yatırmak Gerekir

Bahsedilen masraflar sadece keşif ve satış süreçleriyle sınırlı kalmamakta, taşınmazın satış süreci için de ek masraflar gerekmektedir. Taşınmazların alıcılar ve ilgililere duyurulması amacıyla gazetede ilan verilmesi zorunludur. Satış müdürü, taşınmazın özelliklerine göre uygun bir gazete seçerek ilanın yayınlanmasına karar verecektir.

Gazete ilan masrafları, taşınmazın sayısına bağlı olarak değişiklik gösterir ve bu masraflar 5000 TL, 10.000 TL veya bazı durumlarda 50.000 TL’ye kadar çıkabilir. İlan neticesinde taşınmaz, yüksek teklif veren kişiye ihale edilecektir.

Yapılan bu masraflar, taşınmaz satıldıktan sonra öncelikle masrafı yapan tarafa iade edilecektir. Dolayısıyla, davacılar bu masrafları başlangıçta kendi ceplerinden karşılasalar bile, gayrimenkullerin satışından sonra masraflarını geri alacaklardır. Bu süreç, ortaklığın giderilmesi davalarında maliyet ve geri ödeme mekanizmalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.


Not: Yukarıdaki makale genel bilgiler içermekte olup, hukuki bir tavsiye niteliği taşımamaktadır. Özel durumlarınıza uygun hukuki yardım için özel danışmanlık almanız tavsiye edilir.

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Paylı Mülkiyet ve Ön Alım Hakkı Şufa Davası Nedir? Şufa Hakkının Kullanımı ve Tapu İncelemesi

Mülkiyet Hakkı Nedir? Mülkiyet hakkı, bir kişi ya da bir kuruluşun sahip olduğu şeyi kontrol etme ve kullanma hakkı demektir. Bu hakkın sahibi, sahip olduğu şeyi istediği gibi kullanabilir, kiraya verebilir, satabilir veya başkalarına devredebilir. Yani, o şey üzerinde tam...
blank

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Reddi Miras Rehberi Ve Sık Sorulanlar

Mirasın Reddi: Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirasın Hak ve Yükümlülüklerini Reddetmesi Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı mal ve hakların yasal ve atanmış mirasçılara geçmesiyle oluşan bir hukuki kavramdır. Ancak, miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların sorumlu olmaları bazı durumlarda...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Kira tespit davası nedir? 5 yıldan uzun süren kiralarda uyarlama davası nasıl açılır ? 5 yıldan uzun kira nasıl artırılır ? Kira artırım davası nedir? Kira artırım davası nasıl açılır ? Kira artışını yapabilir miyim ? Nasıl kira artışı yaparım ?

Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor