1. Hisseli taşınmaz satışı nedir ve nasıl yapılır?
 2. Hisseli taşınmaz satışı yapmak için ne yapmak gerekiyor ve hangi belgeler gereklidir?
 3. Hisseli taşınmaz satışında avukatın rolü nedir?
 4. Hisseli taşınmaz satışı yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor ve hangi önlemler alınmalıdır?
 5. Hisseli taşınmaz satışı için kaç kişinin rızası gerekiyor ve bu rızalar nasıl alınır?
 6. Hisseli tarlanın satılmasının avantajları nelerdir ve hangi durumlarda gerekli hale gelir?
 7. Hisseli tarlanın satılması ne gibi gelirler sağlar ve satıştan elde edilen gelirler nasıl paylaştırılır?
 8. Hisseli tarlanın satılması için hangi belgeler gereklidir ve nasıl bir satış süreci izlenir?
 9. Miras paylaşımı sırasında çıkan anlaşmazlıkların çözümü için avukat ne yapar ve hangi hukuki yöntemleri kullanır?
 10. Mirasçılık belgelerinin eksik veya hatalı olması durumunda avukat nasıl bir yol izler ve belgelerin düzeltilmesi için hangi adımlar atılır?

Hisseli Tarla Nedir? Mirasa Giren Tapu Nedir?

Hisseli tarla, birden fazla kişinin ortak mülkiyetinde olan bir tarla çeşididir. Bu tür mülkiyetlerde, her ortak, tarlanın belirli bir oranında hak sahibidir. Hisseli tarlalar, genellikle aile içinde kalan miras yoluyla oluşur ve hissedarlar arasında paylaşılır.

Hisseli tarla, birden fazla kişinin sahip olduğu ve her bir sahibin tarlanın belirli bir kısmına hak sahibi olduğu bir mülkiyet türüdür. Hisseli tarlalar, genellikle aile üyeleri arasında kalan miras yoluyla oluşur ve paylaşılır. Hisseli tarlalar, genellikle tarım faaliyetleri için kullanılır, ancak aynı zamanda konut ya da ticari amaçlar için de kullanılabilirler. Hisseli tarlaların sahipleri, tarlanın kullanımı, bakımı ve gelirleri gibi konularda birbirleriyle anlaşmalıdır.

HissedarlarOranıTapu NoŞehirAçıklama
Ahmet Yılmaz40%1234İstanbulKonut
Ayşe Kaya30%1234İstanbulKonut
Mehmet Tekin20%1234İstanbulKonut
Fatma Yılmaz10%1234İstanbulKonut
TÜM HİSSEDARLARIN RIZASI OLMADAN KONUT SATILAMAZ

Örnek hisseli tarla

Hissedar İsimleriHisse OranıTapu NoŞehirTarla AlanıCins
Ahmet Yılmaz30%1234567İzmir1500 m²Tarla
Ayşe Kaya25%2345678İzmir1125 m²Tarla
Mehmet Demir20%3456789İzmir750 m²Tarla
Elif Şahin15%4567890İzmir562.5 m²Tarla
Zeynep Özkan10%5678901İzmir375 m²Tarla
Toplam100%3812.5 m²
Tarımsal arazilerin belli bir metrekare altında bölünemeyeceği konusu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanuna göre, tarımsal amaçlı kullanılan araziler, yasal olarak belirlenmiş olan asgari büyüklükleri aşmadığı sürece parçalanamaz ve bölünemez. Bu kuralın amacı, tarımsal üretimi sürdürmek ve verimliliği korumaktır. Tarımsal arazilerin bölünmesi durumunda, arazinin tarım dışı amaçlar için kullanımı artar ve verimlilik azalır. Bu nedenle, tarımsal arazilerin bölünmemesi, tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir.

Hisseli Tarla Satışı Neden Zor? Miraslı Tapu Neden Zor Satılır ?

Deden kalan miras nasıl paylaşılır ? Hisseli tarla satışı, tüm hissedarların rızası olmadan gerçekleştirilemez. Bu nedenle, hissedarların tümünün anlaşması ve ortak karar vermesi gerekmektedir. Ayrıca, hisseli tarla satışında, yasal süreçlerin takip edilmesi ve anlaşmazlıkların çözülmesi daha karmaşıktır.

Avukatın Rolü

Hisseli tarla satışında avukatın rolü, gereksiz tarlaların satışını ertelemek ancak hızlı satılabilecek tarlaların satışını hızlıca başlatmaktır. Avukat bu süreçte tapu incelemesi yaparak hissedarlar ve hisse oranları belirler. Hissedarlardan ölmüş olanların tespit edilmesiyle ölü hissedarların veraset ilamlarını toplayarak davaya eklenmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi için ek davalar açılması, tebligatların takibi gibi çeşitli süreçler yürütür.

Aşağıda verdiğimiz emsal kararda görüldüğü üzere bazı paydaşların baba adları yanlış yazılmıştır. Avukat bu yanlışlığı düzeltmek için ek dava açmalı ve süreci yönetmelidir. Tapu kayıt hatalar düzeltilmeden mirastan gelen hisseli yer satılamaz. Avukat olmadan bu dosyaların çözülmesi imkansıza yakındır.

 ‘Somut olayda, 03.03.2015 tarihli celsede davacı vekilinin, dava konusu taşınmazın maliklerinden … oğlu …’in kaydının … oğlu… olarak ve … kocası …’in kaydının ise … oğlu … olarak düzeltilmesini talep ettiklerini, dava dilekçesini bu şekilde açıkladıklarını beyan ettiği halde, hükümde “…oğlu … kaydının, …. olarak düzeltilmesine” ve “tapu maliki ….’un … kocası olarak geçen kaydının, … karısı olarak düzeltilmesine” şeklinde karar verildiği, öte yandan dava dilekçesinde tapu kayıt maliklerinden …’un soy isminin Uğurlu olarak düzeltilmesinin talep edildiği, ancak hükümde …’in soy isminin birinci bentte … ikinci bentte ise … olarak düzeltildiği, … ile ilgili iki ayrı hüküm kurulduğu, ayrıca kaydının düzeltilmesi istenen maliklerden …’un dava konusu taşınmazdaki payını 22.11.2007 tarihinde devrettiği, artık taşınmazda malik olarak yer almadığı, buna rağmen hükümde … ile ilgili olarak da düzeltme kararı verildiği görülmektedir. Hal böyle olunca, … oğlu …, …’un soyisminin … olarak nüfus kayıtlarına uygun şekilde düzeltilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru değildir‘.YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 2476 Karar: 2018 / 13609 Karar Tarihi: 17.10.2018

Görsel Temsilidir.

AHMET BEY Yaşanmış Hikaye

Ofisimize danışmanlık almak için başvuran bir çiftçi olan Ahmet Bey, babasından kalan hisseli tarlayı satmak istiyordu. Tarla hisseli olduğu tüm kardeşler tarlayı işlemek için kavga ediyor, birbirlerinden icra talep ediyordu. Tarlanın satışı hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden yavaş ilerliyordu ve Ahmet Bey bu durumdan oldukça sıkılmış isyan eder vaziyetteydi. Ahmet Bey ile oturup yol haritamızı çıkardık ve beraber çalışmaya karar verdik.

Tapu kayıtlarını inceleyerek tarlanın hisse oranlarını belirledik. Ancak ölen hissedarların mirasçıları henüz tespit edilememişti. Ölen hissedarların mirasçılarını bulmak için veraset ilamlarını tek tek topladık ve satış için tüm dosyayı baştan hazırladık.

Dava esnasında kayıtlarda hatalar olduğu ortaya çıktı ve bazı hisse oranları yanlış belirlenmişti. Ek davalar açarak hataların düzeltilmesini sağladık, iptal ettirdiğimiz veraset ilamları oldu. Nihayetinde dosyayı satış için son haline getirdik. Dosyanın nüfus kaydı hataları nedeniyle uzaması Ahmet Bey ve mirasçıları sabırsızlandırıyordu. Ancak avukatlık hizmeti almamış olsalar hiçbir şekilde çözülemeyecek bir dosyaydı.

Sonunda, tarlanın satışı gerçekleşti ve Ahmet, babasından kalan hisseli tarlanın satışından bir ev almaya yetecek para elde etti. Kirada oturan Ahmet Bey ev sahibi oldu. Ahmet Bey satış için daha beklemiş olsa artan konut fiyatları nedeniyle uzunca bir süre ev alamayacak kirada oturacaktı. Ahmet Bey’i ev sahibi yapıp kiradan kurtararak işlemlerini başarıyla tamamladık.

blank

Hisseli Tarla Satış Süreci

Hisseli tarla satışında izlenmesi gereken temel adımlar şunlardır:

 1. Başlangıç: Öncelikle, avukatın tüm hissedarlarla iletişime geçerek, onların satışa katılımını sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, hissedarların beklentilerini ve sürecin nasıl işleyeceğini anlamalarını sağlamak önemlidir.
 2. Tapu Kayıtlarının İncelenmesi: Avukat, tapu kayıtlarını inceleyerek, tarlanın mülkiyet durumunu ve hissedarların paylarını belirlemelidir. Bu aşamada, tapu kayıtlarında hataların düzeltilmesi ve eksik belgelerin tamamlanması gerekebilir.
 3. Paydaşlarla Anlaşma: Hissedarlar arasında, satışa ilişkin tüm konuların görüşülerek anlaşmaya varılması gerekmektedir. Bu aşamada, satış bedeli, ödeme koşulları ve diğer detaylar belirlenir.
 4. Satış Protokolü: Avukat, hissedarlar arasında yapılan anlaşmaları yazılı hale getirerek, satış protokolünü hazırlar. Bu protokol, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirten yasal bir belgedir.
 5. Tapu İşlemleri: Avukat, tapu işlemlerini başlatarak, tarlanın alıcısına devrini sağlar. Bu süreçte, gerekli belgelerin hazırlanması ve tapu dairesine sunulması gerekmektedir.
 6. Sözleşme İmzalanması: Satış işleminin tamamlanması için, tarafların satış sözleşmesini imzalaması gerekmektedir. Bu sözleşme, satışın yasal olarak geçerli olmasını sağlar.

Taraflar aralarında anlaşamazlarsa ortaklığın giderilmesi izael-i şuyu dava açılması gerekir. Detay için TIKLA

Avukatın Görevleri

Dedemden kalan hisseli tarlayı satmak, karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, avukat yardımıyla satışı gerçekleştirmek, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Avukat tebligatların düzgün çıkıp çıkmadığını, iade dönen tebligatların yerine ulaşmasını, mirasçılar arasında iletişimin kurulmasını sağlayarak davanın yıllarca sürüp gitmesini engeller.

Sıkça Sorulan Sorular

Hisseli tarla satışında avukatın hizmetine ne zaman başvurmalıyım?

Hisseli tarlanın kendi kendine durması durduğu yerde zarar demektir. Tapudaki hissedarlar öldükçe mirasçı sayısı artar. Mirasçı sayısı arttıkça davanın çözülmesi o kadar zorlaşır. Ayrıca her mirasçıya tebligat çıkarmak da gerektiğinden dava masrafları katlanarak artar. Bu esnada hisseli tarlayı başkaları kullanır ve gelir elde eder. Mirastan fayda görmek için çoğu zaman satılması ve parasının paylaştırılması en mantıklısıdır.

Hisseli tarla satışında avukat ücreti ne kadardır?

Avukat ücreti, süreç boyunca gerçekleştirilen işlemlere ve harcanan zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Avukatlar satılan taşınmazın bedelinden belirli bir yüzde alırlar. Avukatlık ücreti yerin konumuna hissedar sayısına davanın ne kadar zor ve uzun süreceğine göre değişir. Her dosya için ayrı çalışma yapmak gerekir.

Hisseli tarla satışında diğer hissedarlarla anlaşamazsak ne olur?

Elbirliği mülkiyetinde, tüm ortaklar malın tamamına sahiptirler ve payları arasında bir ayrım yapılmaz. Bu nedenle, elbirliği mülkiyetinde bir taşınmazın satılabilmesi için tüm ortakların rızasının alınması gerekmektedir. Eğer tüm ortaklar anlaşmazlığa düşer ve satış konusunda uzlaşmazlarsa, taşınmazın satılması mümkün olmayacaktır. Anlaşmazlık çözülemezse, mahkemeye başvurarak, hakim kararıyla hisseli mirastan gelen taşınmazın satışının gerçekleştirilmesi talep edilebilir.

ÖZET: Somut olayda; mahkemece, paylı mülkiyet hükümlerine konu dava taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilirken satış bedelinin paydaşlara “Tapu kayıtlarındaki payları oranında” dağıtılması gerekirken, satış bedelinin taraflara ne şekilde paylaştırılacağının yazılmamış olması ve hükmün 1. paragrafında bilirkişi raporuna atıf yapılmış olması doğru görülmemiş ise de, belirtilen hususlar kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi gereğince hüküm sonucunun düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 13263 Karar: 2020 / 661 Karar Tarihi: 21.01.2020

ONLİNE AVUKAT NEDİR? NASIL VEKALETNAME ÇIKARTILIR ?

Related Posts

blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Sınır Dışı Kararlarına Karşı Etkin Araştırma Yapılmalıdır. Deport Etkin Araştırmaya Engel Olamaz.

Sınır Dışı Kararları Ve İdare Mahkemesi Tutumu İdare mahkemelerinin sınır dışı davalarında gözden kaçırdığı bir hususu bu yazımızda ele alacağız. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz sebebiyle yabancılar sıklıkla sınır dışı edilmekte, hepsinin hakkında sınır dışı kararı alınmaktadır. Bu sınır...
blank

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davaları

Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerlea. Gereksinim, yeniden inşa ve imarMADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlüolduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, Kiralananın yeniden inşası veya...
blank

Aidat Ödemeyen Kiracıyı Nasıl En Hızlı Tahliye Ederiz ?

Kiracı Aidat ve Yan Giderleri Ödemek Zorundadır Günümüz toplumunda, gayrimenkul ilişkileri sürekli olarak hukuki tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Özellikle kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişki, çeşitli hukuki meselelere ve uyuşmazlıklara zemin hazırlar. Bu meselelerin en yaygınlarından biri, ev sahiplerinin kiracıları...
blank

İcra Dosya Takip Sistemimiz – E-İcra Ofisi

İcra Departmanı Nasıl İşler ? Tecrübeli bir icra avukatı olarak, şirketlerin icra takip dosyaları, alacak dosyaları ve itiraz üzerine açılan davaları gibi süreçleri başarıyla yönetiyoruz. Özellikle Limited şirketler, site yönetim şirketleri, yabancı dil kursları, inşaat şirketleri, emlak şirketleri ve toptan...
blank

Çocuk İştirak Nafakası Artırım Dava Dilekçe Örneği

… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : ADRES : KONU: Aylık …TL. olan İştirak Nafakasının …TL. Arttırılması ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması Talebimiz Hakkında AÇIKLAMALAR:...
blank

Akrabaya Karşı Yardım Nafakası Davası Dilekçe Örneği

………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, DAVACI: TC KİMLİK NUMARASI: ADRES: VEKİLİ: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES: (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI: ADRESİ: KONU: Davalının aylık …(……) TL.- yardım nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkilimiz ……… davalı ………………’in annesi olup, ………...
blank

Avukatın Fotoğrafını Çalıp Sahte Bir Numaradan İnsanları Avukat Gibi Arayıp Dolandırma Suçu

Avukat Kılığına Girmiş Dolandırıcılar Son zamanlarda dolandırıcılar, avukatların bilgilerini çalarak veya zaten internete açık olan bilgileri kopyalayarak yeni bir profil oluşturmaktadırlar. Daha sonra dolandırıcılar sahte bir kimlik üzerine hat açmakta ve bu hattan avukat olarak oluşturdukları profil üzerinden insanların icra...
blank

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? (TMK 166/3) Anlaşmalı boşanma, günümüzde en yaygın boşanma davası çeşididir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
blank

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Reddi Miras Rehberi Ve Sık Sorulanlar

Mirasın Reddi: Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirasın Hak ve Yükümlülüklerini Reddetmesi Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı mal ve hakların yasal ve atanmış mirasçılara geçmesiyle oluşan bir hukuki kavramdır. Ancak, miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçıların sorumlu olmaları bazı durumlarda...
blank

Bireysel Başvuruda Güvence Altına Alınan Haklar

Neden Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yapılır ? Bireysel başvuru, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hakların ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine yapılan bir başvuru yoludur. Bireysel başvuru kurumu, adli,...
blank

Miras Hukukunda Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Miras Hukukunda Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde, onun malvarlığının kimlere ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, hem miras bırakanın iradesine hem de kanunun belirlediği kurallara göre işler. Bu yazımızda, miras hukuku ile ilgili...
blank

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir? Miras Nasıl Paylaşılır?

Mirasçılar Arasında Pay Dağılımı ve Mirasçıların Kendi Aralarında Mirası Bölüşmesi Miras Paylaşımında Önemli Kavramlar ve İlkeler Miras hukuku, ölen kişinin ardından kalan malvarlığının devredilmesi ile ilgilenir. Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması, bu süreçte önemli bir aşamadır. Miras paylaşımında...
blank

Terekenin Tespiti Davası Nedir ?

Terekenin Tespiti Davası Nedir? Terekenin tespiti davası, miras bırakanın ölümü sonrası mirasçılar tarafından terekenin aktif ve pasifinin belirlenmesi için açılan ve usulü olarak tespit davası niteliği taşıyan bir dava türüdür. Terekenin tespiti davası iki sebepten dolayı açılır: Terekenin Tespiti Davası...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor